Obecny stan katolicyzmu na Łotwie
Drukuj
Cudowny Obraz Matki Najświętszej w Agłonie na Łotwie
Cudowny Obraz Matki Najświętszej w Agłonie na Łotwie

Łotwa liczy obecnie na 1.727.500 ludności całego państwa tylko 341.601 katolików, którzy tworzą archidiecezję Ryską, bezpośrednio zależną od Stolicy Apostolskiej. Arcybiskupem jest J. E. Ks. Antoni Spryngowicz, Sufraganem - J. E. Ks. Biskup Józef Raneans. Kurja arcybiskupia znajduje się w Rydze (M. Pils iela 2.) Archidiecezja utrzymuje gimnazjum katolickie w Agłonie i seminarjum duchowne w Rydze, w którem w r. b. jest alumnów. Kandydatów do seminarjum przyjmuje się po maturze; studja trwają sześć lat. Zdolniejszych alumnów archidiecezja wysyła na dalsze studja do Rzymu, Wiednia i Strasburga.

Archidiecezja podzielona jest na 12 dekanatów, 105 parafji i posiada 119 kościołów i 27 kaplic filjalnych. Rząd nie płaci pensji duchowieństwu, a cały ciężar utrzymania duchowieństwa i instytucyj katolickich spada na barki katolików. Majątki kościelne zostały skonfiskowane kościołom parafjalnym zostawiono po 18 ha gruntu. Dopóki niema w sejmie większości socjalistycznej, co rok przeznacza sejm pewną sumę na utrzymanie seminarjum.

Na Łotwie mamy około 60.000 Polaków, dla których rząd łotewski utrzymuje trzy polskie gimnazja koedukacyjne w Rydze, Dynaburgu i Rzeżycy, oraz kilkanaście szkół powszechnych.

Najbardziej rozpowszechnianem pismem polskiem z Polski jest tam "Przewodnik Katolicki" z Poznania i "Rycerz Niepokalanej" z Niepokalanowa.

Kościół katolicki w Agłonie, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej
Kościół katolicki w Agłonie, w którym znajduje się cudowny obraz M. Bożej. Obok dawny klasztor dominikański - dziś internat realnego gimnazjum.