O Milicji Niepokalanej (1)
Drukuj

(z teki O. Maksymiliana Marii Kolbego)

Co to jest "M.I."?

Na okładce każdego zeszytu "Rycerza Niepokalanej" widnieje po lewej stronie postaci Niepokalanej litera "M.", a po prawej "I." Co oznaczają te litery?

"M.I." to skrót międzynarodowy nazwy "Milicja Niepokalanej", ale w języku łacińskim, czyli "Militia Immaculatae". Skrót ten zawiera całą istotę Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej.

Jest ono bowiem przede wszystkim "I." to jest Immaculatae, czyli Niepokalanej. Ideałem każdego z członków, to być Niepokalanej, być Jej sługą i dzieckiem i z miłości niewolnikiem, i rzeczą, i własnością, i pod każdą, każdą nazwą, jaką tylko miłość ku Niej wymyśliła, lub kiedykolwiek wymyśleć zdoła - Jej; być Jej pod każdym względem i to na całe życie i śmierć i wieczność. A być Jej bezgranicznie, nieodwołalnie, na zawsze. I coraz bardziej, coraz doskonalej stawać się Jej, upodabniać się do Niej, jednoczyć się z Nią, stawać się jakby Nią Samą, by Ona coraz więcej duszę opanowywała, owładnęła nią zupełnie i w niej i przez nią Ona Sama i myślała, i mówiła, i miłowała Boga i bliźnich, i - działała. Oto ideał: stać się Jej, Niepokalanej, Immaculatae - "I."

Kto tak coraz doskonalej staje się Jej, ten też coraz bardziej promieniuje na otoczenie i pobudza innych do poznawania Niepokalanej coraz doskonalszego, do umiłowania Jej coraz gorętszego, do zbliżenia się do Niej coraz większego i do oddania się Jej, aż do zupełnego stania się tak samo bezgranicznie - Jej. Taka dusza, własność Niepokalanej, zdobywa coraz więcej innych dusz dla Niej i to wszelkimi godziwymi środkami i staje się Niepokalanej, już nie tylko własnością, ale i rycerzem, rycerką, miles - "M."

Oto znaczenie "M." i "I.", czyli skrótu "M.I."

Niechaj każde spojrzenie na okładkę "Rycerza Niepokalanej" nam o tym przypomina.