Nowy Rocznik Papieski
Drukuj

W Rzymie ukazał się drukiem nowy "Rocznik Papieski" (Annuario Pontificio) na rok 1928. Są to dane i cyfry dotyczące hierarchji katolickiej całego świata. Rocznik liczy 974 strony i zaopatrzony jest w indeksy, ułatwiające orjentacj. Pierwsza stronica poświęcona Ojcu św. Piusowi XI, który jest 261-ym Następcą Księcia Apostołów, Biskupem rzymskim. Dalej następują życiorysy członków św. Kolegium, z sędziwy dziekanem J.Em. Kardynałem Vannutelli"m na czele.

Wszystkich Kardynałów liczy Kolegjum 66-ciu, a mianowicie: 6 kardynałów biskupów, 43 kardynałów kapłanów i 9 kardynałów diakonów. 11 kardynałów wyszło z zakonów, mianowicie kard. Piffl z regularnych zakonników lateraneńskich, kardynałowie Gasquel i Seredy z zakonu Benedyktynów, kardynałowie Fruhwirth, Boggjani i Rouleau z zakonu Dominikanów, Van Rossum z Redemptorystów, Mistrangelo z Pijarów, Kardynał Hlond ze Zgromadzenia Salezjanów, kard. Lepicier z Serwitów, kard. Ehrle z Tow. Jezusowego.

Pod względem narodowości 33 kardynałów jest narodowości włoskiej, 7 - francuskiej, 4 - hiszpańskiej, 4 - ze Stanów Zjednoczonych Am. Półn. 4 - narodowości niemieckiej, 3 - angielskiej, 2 - polskiej, 2 - austrjackiej i po jednym narodowości belgijskiej, kanadyjskiej, węgierskiej, portugalskiej, czeskiej, brazylijskiej i holenderskiej.

Rocznik wylicza 1125 diecezyj, a więc o 13 więcej, niż w r. 1927, 227 wikarjatów apostolskich (w r. 1927 -224), 97 prerektur apostolskich (w r. ub. 94). W r. 1927 zmarło 7 kardynałów, na miejsce których w r. 1927 Ojciec św. kreował 7 nowych kardynałów i zamianował 69 nowych arcybiskupów i biskupów w miejsce zmarłych 69-ciu.

Stolica Apostolska posiada 22 nuncjatury, 6 internuncjatur, 19 delegacyj apostolskich. Korpus dyplomatyczny przy Watykanie składa się z 11 ambasad (Argentyna, Belgja, Brazylja, Columbja, Niemcy, Francja, Hiszpanja, Chile, Peru, Polska, Prusy) i 18 ministerstw pełnomocnych.

Nowe "Annuario Pontificio" wymienia po raz pierwszy nowozałożoną komisję papieską dla spraw rosyjskich, której prezydentem jest kardynał Sincero, a referentem Mons. D’Herbigny.