Nowy Prymas Polski
Drukuj

Mianowany świeżo arcybiskup diecezji Gnieźnieńsko-poznańskiej ks. biskup dr. Hlond, urodził się w 1881 roku w Brzełchowicach pod Mysłowicami jako syn urzędnika kolejowego. Od wczesnej młodości przebywał w Zakładzie ks. Bosko w Turynie, skąd po skończeniu gimnazjum, udał się do Rzymu i studjował tam filozofję na uniwersytecie gregorjańskim gdzie uzyskał doktorat.

W roku 1901 przybył do Oświęcima, gdzie pracował jako nauczyciel pedagogji. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1905 z rąk ks. biskupa Nowaka, ówczesnego sufragana krakowskiego. W roku 1907 zostaje mianowany dyrektorem Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu, a następnie dyrektorem takichże zakładów w Wiedniu. W roku 1919 zostaje pierwszym prowincjałem nowej prowincji salezjańskiej, w której skład weszły prowincje salezjańskie Austrji, Węgier i zachodnich Niemiec. Działalność jego z tego okresu zaznaczyła się powstaniem wielu nowych siedzib O.O. Salezjanów. W roku 1922 został ks. dr. Hlond mianowany Administratorem Apostolskim na Górnym Śląsku, a z końcem 1925 r. pierwszym biskupem diecezji śląskiej. Na tej placówce zastała go obecnie nominacja na Prymasa Polski po śmierci śp. ks. Kard. Dalbora.