Nowi Przełożeni naszego Zakonu
Drukuj

Jak już wspominaliśmy w poprzednim nr. RYCERZA N. w dniu 31 maja b. r. odbyła się w Rzymie Kapituła Generalna (obrady), w skład której weszli Prowincjałowie i Kustoszowie kustoszów wszystkich prowincyj naszego Zakonu z całego świata. Przełożonym całego Zakonu wybrano Najprzew. O. dr Bedę Hess prowincjała niemieckiej prowincji Niepokalanego Poczęcia w Stanach Zjedn. Am. Płn.

o. Beda Hess, o. Anzelm Kubit
Najprzew. O. Generał, O. dr Beda Hess. N. O. Prowincjał O. dr Anzelm Kubit
Kapituła OFMConv, Kraków 1936
Uczestnicy Kapituły Prowincjalnej na zjeździe w dniu 14 lipca b. r. w Krakowie

Nowy N. O. Generał całem sercem oddany jest idei MILICJI NIEPOKALANEJ.

W dniu 14 lipca b. r. przybył On do Krakowa na obrady Kapituły Prowincjalskiej, na której wybierano prowincjała i przełożonych poszczególnych klasztorów w Polsce. Prowincjałem ponownie obrano N. O. dr Anzelma Kubita.

Po Kapitule Prowincjalskiej Najprzew. O. Generał i Jego Asystent O. dr Tymoteusz Brauchle, zwiedzili szczegółowo Wydawnictwo Niepokalanej, ciesząc się tak wspaniałym rozwojem największego klasztoru w Zakonie.

Za wszystko Niepokalanej cześć!