Niezwykle nawrócenia
Drukuj

W Anglji przeszedł na katolicyzm duchowny anglikański Ralf Everard Owen, proboszcz anglikańskiego kościoła św. Augustyna w Wembley. Owen, syn duchownego anglikańskiego, przed przybyciem swem do Wembley, był w ciągu 32 lat nauczycielem, a następnie kapelanem przy anglikańskim kościele św. Jakóba w Londynie. Na stanowisku tem pozyskał sobie niezwykle pochlebną opinję w oczach zwierzchności i wiernych, to też stratę jego bardzo boleśnie odczuł Kościół anglikański,

Kalwinka węgierska, Emma Dessewffy, od czterdziestu lat stojąca na czele społecznej działalności kalwinów węgierskich, przyjęta została do Kościoła katolickiego. Nowa konwertytka należy do tej bardzo niewielkiej liczby kobiet, które odznaczone zostały węgierskim orderem św. Elżbiety pierwszej klasy. Była ona też pierwszą Węgierką, która w szczególniejszy sposób zajęła się kwestją społeczną.

Przyjęta została do Kościoła katolickiego jedna z największych pisarek Norwegji, Goeta von Geierstam. Miała ona za matkę chrzestną Sygfrydę Und Sot, słynną powieściopisarkę, a za ojca chrzestnego dra Careljusa, oboje także konwertytów.


Nasza Królowa Niebieska nie obciąża nas podatkami, jako czynią panujący ziemscy, lecz przeciwnie, bezustannie wzbogaca nas łaskami i darzy możnością osiągania nagród najpożądańszych.

Św. Wawrzyniec Justynian.