Niepokalana

W adwentowej życia nocy,
Świeć nam blaskiem Bożej mocy,
Przyzywamy Cię pragnieniem:
Przybądź z Bożych Łask promieniem.
Jutrznio nasza, o Maryjo..., o Maryjo.

W cudnym blasku wiecznej zorzy,
zstąpił w próg Twój Anioł Boży,
i zwiastował Ci posłanie,
że się Słowo Ciałem stanie.
Arko Boża,... o Maryjo,... o Maryjo.

Na Twe "Fiat" Duch Miłości
spłynął cicho z wzgórz wieczności
w Serca Twego Hostję świętą,
boś bez grzechu jest Poczętą.
Matko Boga,... o Maryjo,... o Maryjo.

Serce Twoje ogniem płonie,
bo w przeczystem Twojem łonie
Nieśmiertelny skrył Swoje blaski,
Pośredniczko Bożej łaski.
Gwiazdo nasza,... o Maryjo,... o Maryjo.

Rzeknij "Fiat",... Duch Miłości
zstąpi znowu z wzgórz wieczności
Na dziedzinę tę Piastową,
której chciałaś być Królową.
O Maryjo,... o Maryjo,... o Maryjo.

Na myśl samą, o Maryjo,
Serca nam radością biją,
że jak przyszedł w Zwiastowanie,
tak da w duchu zmartwychwstanie,
Syn Twój Jezus,... o Maryjo,... o Maryjo.