Niepokalana

Szczęśliwy - kogo pociągną ku Tobie
Twe dobre oczy wszystko miłujące,
Kogo przygarną do serca troskliwie
Twe Święte dłonie miłością gorące.

Szczęśliwy, - który srebrnemi kwiatami
Wiązanki z uczuć pachnące uwije
I duszę wiosną ku Tobie podniesie
I piętno grzechu w swem sercu zabije.

Lecz jakże biednym musi być skazaniec,
Któremu braknie wiary w miłość Twoją,
Niepokalana, Pani wszystkich stworzeń,
Kogo już nie chcesz brać w opiekę Swoją.

O Matko święta, Ty, co możesz wszystko,
Nie dozwól błądzić nam wśród czarnej nocy
Zwątpień, niewiary... wskaż prawdziwą drogę,
Wskaż światło w dali - wszak to jest w Twej mocy!


O Marjo, Tyś łaskawą dla potrzebujących Twojego wsparcia; litościwą dla zanoszących do Ciebie błaganie; słodką, dla miłujących Ciebie, Tyś łaskawą dla pokutujących; litościwą nad czyniącymi w cnocie postęp; słodką dla zatapiających się w bogomyślności. Tyś łaskawą, bo nas wyzwalasz od kar zasłużonych; litościwą, bo nam wszelkie laski Boskie rozdajesz, i słodką, bo pociechami napełniasz serca wiernych sług Twoich.

św. Bernard