Niepokalana

Śliczna jak zorza
Czysta jak lilija
Matuchna Boża
Najświętsza Maryja
Wśród dziewic ziemi od Boga wybrana
Niepokalana - Niepokalana.

O Matko nasza
Polska Królowo
Niech pieśń ogłasza
Cześć Twą na nowo
Ty nam przebłagaj Chrystusa Pana.
Niepokalana - Niepokalana.

Potężna w niebie
Królowo Aniołów
Błagamy Ciebie
Zstąp do padołów
Odpędź pokusy, pogrom szatana
Niepokalana - Niepokalana.

Chroń nas od złego
Umacniaj w wierze
Z życia naszego
Niech Pan plon zbierze
Ty nas, pocieszaj Matko wybrana
Niepokalana - Niepokalana,

Pociesz w niedoli
Dźwigaj w upadku
Bo wiesz co boli
Dzieci Twe, Matko
Gotuj nam miejsce w przybytku Pana
Niepokalana - Niepokalana.