Niepokalana uzdrowieniem chorych

Niegdyś nieznana miejscowość Lourdes we Francji już, od kilkudziesięciu lat słynie z głośnych, cudów. Dlatego płyną tam corocznie tysiączne pielgrzymki, a jak stwierdza statystyka zeszłoroczna szukało tu łask Bogarodzicy blisko 300.000 ludzi, sformowanych w zbiorowe drużyny, nie licząc tysięcy, które z osobna gromadzą się tam rok rocznie. W pielgrzymkach zeszłorocznych, obok grup z całej Francji, wzięły też udział kraje sąsiednie: Hiszpanja, Szwajcarja, Portugalja, Włochy, a nawet stanęły tu kraje zamorskie obok Anglji, Stany Zjednoczone i kraje Ameryki płd. Z Polski wykaz podaje pielgrzymów 110. Sprowadza tych ludzi rozgłos cudów, jakie tu działa potęga Niepokalanej. Cuda te z uznaniem stwierdzają nawet protestanccy lekarze i masoni ich natury zaprzeczyć nie mogą. Właśnie niedawno stwierdza protestant i mason dr. Grey następujące cudowne zdarzenie:

Do Lourdes przybyła 25 lipca 1925 siostra Saint Flavien z placówki misyjnej z Afryki i tu doznała nagłego uzdrowienia z cierpień wewnętrznych bardzo dokuczliwych, które ją już od 18 miesięcy dręczyły. Gdy o cudownej łasce rozeszła się wieść, z ramienia władzy kościelnej miała zbadać fakt komisja wyznaczona w tym celu. Znaleziono s. Flawję zupełnie zdrową. Wobec świadków opowiedziała historję swego uleczenia; w intencji zdrowia odzyskania odprawiła nowennę do bł. Bernadetty, a wstępując, do sadzawki powtarzała to westchnienie: Bł. Bernadetto uproś mi uzdrowienie u Matki Niepokalanej." - i oto choroba w tej chwili minęła bez śladu. Teraz siostra mogła już wracać do pracy na posterunku misyjnym do Afryki.

Tutaj niemałe zdumienie ogarnęło lekarza, wspomnianego dr. Gray"a który niedawno leczył s. Flawję, lecz wszelkie jego zabiegi były daremne wobec choroby nieuleczalnej. Widząc teraz zupełny zanik choroby złożył następujące oświadczenie: "Dokonałem operacji s. Flawji cierpiącej na chorobę wewnętrzną lecz bez skutku. Nieco później wraz z asystentem dr. Aitken poraz drugi przeprowadziłem operację, lecz i to pożądanego rezultatu nie przyniosło. Siostra zmuszona była wyjechać do Europy. Po jej powrocie do Lagos badałem s. Flawję i mogłem stwierdzić jej zupełne wyleczenie. Oświadczyła mi wtedy, że po przyjeździe do Europy podlegała kilku operacjom, lecz zawsze daremnie - dopiero po pielgrzymce do Lourdes nagle wróciła do zdrowia."

Legos - Nigeria - Kwiecień 1926

Dr. Georges M. Gray

Oto świadectwa lekarza protestanta i masona.

Cześć i dzięki Niepokalanej.


Słońce, było obrazem Pana Jezusa, który oświeca sprawiedliwych żyjących wśród dnia łaski Bożej; księżyc zaś był obrazem Marji, której łagodne światło jest udziałem nieszczęsnych grzeszników pogrążonych w nocy nieprawości.

Kardynał Hugo