Niepokalana jest Patronką Argentyny.
Drukuj

P. Gallardo, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej argentyńskiej bawił przed niedawnym czasem w Hiszpanji. Przy zwiedzaniu ratusza miasta Sewilli pokazano mu cenne dokumenty, odnoszące się do udziału jaki miało miasto Sewilla w ogłoszeniu dogmatu Niepokalanego Poczęcia. To dało ministrowi argentyńskiemu sposobność do wypowiedzenia kilku słów o czci M. B. Niepokalanej w Argentynie. Między innemi mówił, im M. B. Niepokalana uważana jest za Patronkę nietylko Hiszpanji, ale także Ameryki łacińskiej i że barwy M. B. Niepokalanej przyjęto w Argentynie za barwy narodowe; uczynił to generał Belgrano w r. 1812 ku czci Niepokalanego Poczęcia N. M. P., sporządzając niebieski sztandar dla swego pułku w Rosarjo-Santa-Fe. Na ten sztandar przysięgała następnego roku cała armja przed bitwą, która rozstrzygnęła o losach Republiki.

Dzieje się to w tej samej Ameryce, w której krwiożerczy Calles, dyktator Meksyku, nad pobożnością ludu okrutnie się pastwi!...


O Marjo, najukochańsza Orędowniczko nasza, ponieważ masz serce tak litościwe, że nie możesz nawet spojrzeć na nieszczęśliwego człowieka, żeby się zaraz nad nim nie ulitować, a zarazem tak jesteś przed Bogiem potężna, że możesz zbawiać wszystkich, których bierzesz w obronę, nie wzbraniaj się wziąć w Swe ręce także sprawy nas biednych, którzy w Tobie pokładamy całą nadzieję.

Św. Piotr Damiani

Panno Najśw., weź nas w swą opiekę, jeżeli chcesz, byśmy się zbawili; nie mamy bowiem innej nadziei zbawienia, prócz Ciebie

Św. Efrem