Napomnienie do pokoju
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 11-12/1950, zdjęcia do artykułu: Napomnienie do pokoju, s. 363

19 lipca br. Ojciec Św[ięty] wydał nową encyklikę - "Summi maeroris", wzywającą narody do zgody i pokoju, a wszystkich wiernych do publicznych modłów w tej sprawie.

"Gdy niebo czarno się chmurzy - pisze Papież - my, którym tak wielce leży na sercu wolność, godność i pomyślność wszystkich narodów, musimy ponownie napomnieć wszystkich obywateli i ich rządców do pokoju i zgody. Niech zważą wszyscy - a wiemy to dobrze z doświadczenia - co niesie z sobą wojna: ruiny, śmierć i wszelkie nieszczęścia. Wiek postępu wytworzył tak straszną, w swej zabójczości broń, że może spowodować zgubę nie tylko wojska i floty, nie tylko miast i wiosek, nie tylko bezcennych skarbów religii, sztuki i kultury, ale również niewinnych dzieci i ich matek, starców i chorych. Wszystko, co geniusz ludzki wydał pięknego, dobrego i świętego, może być w całości lub w większej części zniszczone. Jeżeli więc wojna, zwłaszcza w naszych czasach, sprzeciwia się każdemu uczciwemu człowiekowi jako coś co przeraża swą okropnością, należy się spodziewać, że - przy wysiłku wszystkich prawych ludzi, tych szczególnie, którzy rządzą narodami - znikną czarne i złowieszcze chmury, które dziś napawają trwogą i wreszcie zabłyśnie ludziom prawdziwy pokój".

W dalszej części encykliki Ojciec Św[ięty] wzywa do modlitwy, pokuty i ekspiacji na rzecz pokoju, oraz wykłada, jak na zasadach i przykazaniach chrześcijańskich należy oprzeć i umocnić pokój.


W WARSZAWIE odbył się w dniach 16-21 listopada 1950 r. Światowy Kongres Obrońców Pokoju, na który przybyło 1756 delegatów z 80 krajów. Kongres obradował nad zakazem propagandy wojennej i użycia broni atomowej oraz nad powszechnym rozbrojeniem. Przy końcu obrad ogłosił manifest, wzywający ludy świata do pokoju i wyłonił Światową Radę Pokoju.

OŚWIADCZENIE EPISKOPATU POLSKIEGO W SPRAWIE POKOJU

Sekretarz Episkopatu, Warszawa, dn. 18.11.1950.

W związku z II Światowym Kongresem Obrońców Pokoju, Episkopat Polski przesyła następujące pismo:

W Warszawie, Stolicy Polski, zbiera się II Światowy Kongres Pokoju.

Z tej okazji Episkopat Polski, wraz z duchowieństwem ponawia swoje dotychczasowe oświadczenia o pokoju, złożone swego czasu wobec Rządu R.P., stwierdzając jeszcze raz, że wysiłki w kierunku pokojowego i sprawiedliwego rozwiązania zagadnień międzynarodowych zasługują w całym społeczeństwie na poparcie.

Episkopat stoi również na stanowisku, że dzieło pokoju, tak doniosłe dla świata, jest owocem współdziałania wielu czynników, pomiędzy którymi wielką rolę odgrywają czynniki moralne i religijne.

Właśnie w tej dziedzinie wielki wkład daje Kościół Katolicki.

Episkopat jest przeświadczony, że wysiłki Międzynarodowego Kongresu Pokoju, złączone z wysiłkami Kościoła Katolickiego, przyczynią się do zagwarantowania i utrwalenia tak upragnionego pokoju na świecie.

(-) Biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu.