Najważniejsze odpusty nadane przez Stolicę Apostolską "Milicji Niepokalanej"
Drukuj

Dla kapłanów, którzy do "Milicji" należą:

Władza poświęcania różańców i koronek samym tylko znakiem Krzyża św. i przywiązywania do tychże odpustu po 500 dni za każde "Ojcze nasz" lub "Zdrowaś" za zgodą miejscowego biskupa.

Władza nadawania na koronki, różańce, krzyżyki, figurki metalowe i medaliki odpustów papieskich.

Władza nakładania na koronki odpustów św. Brygidy.

Władza nadawania na krzyżyki odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

Przywilej ołtarza uprzywilejowanego cztery razy w tygodniu, o ile skądinąd już tego nie mają.

Dla wszystkich wiernych członków "Milicji":

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: 1) w dzień wstąpienia do "Milicji", 2) w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 3) w dowolnym dniu wśród każdego miesiąca, 4) w godzinę śmierci.

Odpust 300 dni za akty strzeliste: 1) "O Marjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciecie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie".
2) "Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoirn".

Odpust 100 dni: za każdy uczynek gorliwości zmierzający dla zbawienia dusz w myśl celów "Milicji".

UWAGA II: Ponieważ dla uczestniczenia w tych łaskach konieczna jest i erekcja kanoniczna i agregacja do Prymarji rzymskiej, prosimy Przewielebnych Księży, którzy u siebie spis członków prowadzą, by z miejsc, gdzie kanonicznej erekcji i agregacji niema, raczyli nam (do Niepokalanowa, p. Teresin Soch.) łaskawie odpis członków Milicji nadesłać celem załączenia go do naszej księgi wpisowej (o ile jeszcze tego nie uczynili).

Akt poświęcenia się N. M. P. Niepokalanej.

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych! Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N, niegodny(a) grzesznik(ca) rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego(ą) i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkiemi władzami mej duszy i ciała i z całem mem życiem, śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego(ą), bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jakoteż: "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał(a) się użytecznem narzędziem do zaszczepienia i najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw. Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsł. Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

R. I daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.


Niemasz tu na ziemi grzesznika tak dalece oziębłego względem Boga, od któregoby szatan nie odstąpił zaraz, skoro on zawezwie Imienia Marji, z postanowieniem nie wracania do grzechu.

Słowa Matki Najśw. do św. Brygidy w objawieniu