Najpewniejsza Ostoja!
Drukuj

Szczęśliwy ten, co zasypia i budzi się z imieniem Marji na ustach. Choć stopy zrani sobie o głazy i ciernie życia - Marja, Ta Pani lśniąca róż przecudnych niepokalaną bielą - ukoi ból - ześle wonny balsam z Jej Serca wprost płynący.

Choćby uwzięło się całe piekło szatanów, choćby pieniło się i syczało - niby gadów wstrętnych kłębowiska - choćby ziemia drżała od skowytu mocy piekielnych - nie lękaj się! - Gdy słodkie spojrzenie Boga-Rodzicy przeniknie twą pierś - nie drżyj - bo Ona tarczą i obroną ci jest.

Choćby wokół kłębiły się z szumem i chichotem szatanów płonące wiry dzikich żądz i nienasyconych namiętności - pod Jej opiekę się uciekaj, a zostaniesz lilją białą.

Gdy ciemności ogarną cię, gdy brudny koszmar nocy beznadziejności spowije twą duszę, gdy zgasł ci promyk, co w niebieski strop przed Boga tron cię wiódł i na oślep idziesz w antychrysta ślad - zawołaj: "Marjo, prowadź!" - Ona - Ta "Ucieczka grzesznych" zabłyśnie promiennem światłem, oświetli drogę do Syna Jej wiodącą, ujmie za rękę jak Matka kochająca - i przed Światłość światłości zaprowadzi...

* * *

Ach! - czemuż dopiero teraz poznałem Cię, o Pani! - Czemuż dopiero teraz pod stopy Twe ścielić się pragnę..., czemu tak późno chcę ogrzać me serce skostniałe - promieniem Twej łaski... Marjo, czemuż?!... Darzyłaś mię łaskami, a jam nędznik - zapomniał o Tobie... Byłaś mi Matką troskliwą, a jam ze wstydu wyzuty - mamonie i ciału służył. - Pani, przebacz!... i weź w Swą opiekę - przyjm chociaż za ostatniego ze sług Swoich, bym Tobie tylko i Chrystusowi służył.

L. R.
czytelnik "Rycerza Niepokalanej".


Marja tak jest dobrą, łaskawą i miłosierną, że nikt, w jakkolwiek opłakanym stanie byłaby jego dusza, nie powinien obawiać się upaść Jej do stóp, gdyż nie odpycha od Siebie nikogo z uciekających się pod Jej opiekę.

ŚW. ALFONS LIGUORI


Nareszcie po kilku miesiącach niezawinionej zwłoki możemy WaM, Kochani Czytelnicy, - dzięki Niepokalanej - wręczyć przyobiecane obrazeczki. Niech będzie to wynagrodzeniem za tylokrotne opóźnienia "Rycerza" i wszelkie inne przykrości, jakie może mimowoli wyrządziliśmy niektórym Czytelnikom.

Załączamy więc do tego numeru "Rycerza" karteczki z pięknemi modlitwami ku czci Niepokalanej Dziewicy i barwny Jej obrazek.

Obrazek można nakleić na tej broszurce - zresztą, jak kto woli. Nadmieniamy przytem, iż chcąc umożliwić wszystkim nabycie ładnego obrazu Niepokalanej w większym formacie, wykonaliśmy wielobarwne powiększenia załączonych obrazków, które w rozmiarach 55 x 32 cm. kosztują nas już z opakowaniem i przesyłką około 50 gr. sztuka; zaś wielkości 22 x 13 cm. i może mniej precyzyjnie wykonane około 25 gr. jeden. Co więcej, to z wdzięcznością przyjmujemy, jako ofiarę, pokrywającą koszta druku rozesłanych bezpłatnie kilkuset tysięcy obrazków. Także za małe obrazki, formatu 9 x 5 cm. o jednym kolorze (mniejsze od załączonych) przyjmujemy dobrowolne ofiary.

UWAGA: Aby uniemożliwić spekulację temi obrazami i ewentualnemu wyzyskowi zamknąć drogę, wysyłać będziemy pod jednym adresem tylko 1 - 3 obrazów dużych, mniejszych zaś do 5 sztuk - małych natomiast więcej.

ADMINISTRACJA "RYCERZA NIEPOKALANEJ"
w Niepokalanowie.