Na stulecie objawienia w La Salette
Drukuj

21 września br. w Dębowcu koło Jasła i w szeregu innych miejscowości w Polsce odbyły się obchody stulecia objawienia Matki Bożej w La Salette, przeniesione z roku ubiegłego. Prymas Polski wydał z okazji tej maryjnej rocznicy specjalne orędzie, które poniżej przytaczamy w głównych wyjątkach.

Świat, pogrążając się w moralnym bezładzie, stanął nad przepaścią. Do szaleństwa dochodzi bunt przeciw Stwórcy i Jego prawu. Dla Boga nie ma miejsca w państwie, ani w ustrojach narodów. W walce z Bogiem współcześni budowniczy stosunków upatrują postęp i zapowiedź nowego człowieczeństwa. Ideałem i opętaniem staje się harde bezbożnictwo, które postanowiło oddać rządy świata w łapy szatana.

TO GROZI LUDZKOŚCI KATASTROFĄ NA MIARĘ POTOPU BIBLIJNEGO. Wprost tragiczny sens mają dziś słowa Matki Bożej Płaczącej: "Jeżeli mój lud nie chce się poddać, będę zmuszona zwolnić ramię mego Syna, które jest tak mocne i ciężkie, iż go dłużej powstrzymać nie mogę".

MOŻE JUŻ NIEDŁUGO, A BÓG UPOMNI SIĘ O SWE NIEPRZEDAWNIONE PRAWA. DRUZGOCĄCYM UDERZENIEM OSADZI ROZSZALAŁE SIŁY PIEKIELNE. ZGNIŁY I ZBUNTOWANY ŚWIAT BĘDZIE PRZEORANY BICZMI GNIEWU BOŻEGO. PRZEMOC ZŁA PADNIE ROZBITA. Skończy się perwersyjny kult ateuszostwa. Przed majestatem Chrystusowym, w miłości i oddaniu, ukorzą się ludzkie serca. Człowiek, pojednany z Bogiem, odgadnie znowu sens bytu, a w Królestwie Chrystusowym odnajdzie wreszcie warunki szczęścia i pokoju.

Niech to Polsce i Polakom przypomni jubileusz saletyński, zgodnie z wolą Matki Bożej Płaczącej: "Oznajmijcie to całemu ludowi". Niech nas wszystkich Bogarodzica zawiedzie na ścieżki Miłosierdzia Bożego. By w Polsce nie było wojny z Bogiem, z Odkupicielem, z wiarą. By na tej ziemi, przemokłej krwią za prawa narodu, było w poszanowaniu najwyższe prawo, wieczny zakon boży. By cały naród oczyścił się pokutą. By w czynnej miłości Boga i bliźniego Polacy uzdolnili się do tego, co Opatrzność nam przeznacza. By naród, przytulony do Niepokalanego Serca swej Pani, ocalał wśród zagłady i był błogosławiony po zapalczywości wielkiego porachunku.