Na Nowy Rok!

Nowy Rok, jako rycerz zasłonion przyłbicą,
wyjeżdża z mrocznych lasów przyszłości nieznanej,
hełm błyszczy mu się w słońcu. Miecza błyskawica
toruje sobie drogę wśród czerni zebranej.

Tłumu twarze wylękłe, wpatrzone w rycerza.
Jednych napiętnowane bojaźni rozpaczą
oczy, śledzą z wysiłkiem, dokąd jeździec zmierza;
ci radują się, tamci zachmurzeni płaczą.

Dzieci, klaszcząc, witają rycerza, z uśmiechem:
Nie znają nieszczęść dusze niesplamione grzechem;
Młodzieńcy z planów wielkich gromadą w umyśle,

z ogniem zapału w duszy i natchnieniem w oku;
męże niepewni, co im jutro w darze przyśle -


Wszystkim życzę: Opieki Bożej w Nowym Roku!