Monstra te esse filium!

Ty wołasz do mnie, bym ci Matką była,
Lecz prosisz słowem tylko, a nie czynem;
żeś ja, jak zawsze dobrzem ci życzyła,
Chcę dziś, byś i ty okazał się synem.

Jam na Golgocie cierpiała ogromnie
Patrząc na rany Jezusa i ciernie;
On rzekł: "Niewiasto, oto syn twój" do mnie,
A jam pojęła i do dziś trwam wiernie.

I w każdej życia wesprę cię potrzebie
I jako Matka wybawię od złego, -
Jednak ty podaj w nienawiść sam siebie,
A całem sercem kochaj Syna mego!