Modlitwa Św. Franciszka Serafickiego do Najświętszej Panny
Drukuj
św. Franciszek

O Pani moja, święta Marjo, oddaję sięcały błogosławionej wierności Twojej i szczególnej pieczy i na łono miłosierdzia Twego dzisiaj i na każdy dzień i w godzinę mej śmierci.

Wszystkie nadzieje i pociechy moje, to wszystkie cierpienia i nędze, życie i koniec życia mego Tobie powierzam, byś przez Swe najświętsze wstawiennictwo kierowała i rozporządzała Wszystkiemi mojemi czynnościami według Swej i Swojego Syna woli. Amen.