M.I. Do Rycerzy i Rycerek Niepokalanej
Drukuj

Na Niedzielę MI

MI

Przyroda gotuje się do uroczystego powitania Królowej Maja. Drzewa się zielenią, pokrywają kwieciem; łąki przybierają swoisty uśmiech. Ptaki, pędząc beztroski żywot, próbują snuć barwne melodie.

Jedynie oblicze człowieka rzadko krasi miły uśmiech.

W borykaniu się z twardym życiem, w ustawicznej trosce o chleb - wielu spośród nas prawie bezmyślnie zerwie kartkę z ostatnim dniem miesiąca kwietnia. Więcej godnym uwagi jest fakt, że pewien procent katolików rozpoczynać będzie miesiąc Maryi w pochodzie socjalistycznym, z którego padać będą okrzyki niechęci, nienawiści religijnej. Zwabieni fałszywymi hasłami - komunistycznymi, niedawni nasi bracia podnosić będą rękę na Kościół katolicki i na duchowieństwo, mniemając, że przez to oddają przysługę kulturze.

Pierwszy maj zastanie więc nas katolików podzielonych na dwa obozy: Chrystusowy i komunistyczny.

Dlatego też na ten dzień, zarazem pierwszą niedzieię maja, podajemy hasło: "Ona zetrze głowę twoją".

Z tym wezwaniem zwracamy się do Was, Rycerze i Rycerki Niepokalanej, by dodać Wam otuchy na dalsze życie, by odświeżyć Wasz zapał dla sprawy Jezusa, by przypomnieć Wam Niepokalaną, z Którą iść macie przez życie.

Pierwsza niedziela maja będzie Niedzielą M. I.

W dniu pierwszym maja załopoce na ulicach i drogach naszych niebieski sztandar M.I. - Niepokalanej,

"Ona zwycięży wroga dusz" - śpiewać będziemy zapatrzeni w naszą Hetmankę.

Przez Niepokalaną - Pośredniczkę łask, przez Niepokalaną ideał życia - dokona się zwrot w życiu katolików, odstępców od Chrystusa.

Mówiąc o wartości ideału, jaki przedstawia Niepokalana - należy z naciskiem podkreślić, że ludzie niewierzący nie dostrzegą tego ideału inaczej, jak tylko drogą pośrednią. Niepokalana jako ideał, najsilniej działać będzie w początkach przez Swój ideał wcielony w życie dobrych katolików.

Stąd pierwszy obowiązek jaki, począwszy od Niedzieli M.I., w pierwszym dniu maja, ciążyć będzie na członkach Milicji. Starać się samemu pogłębiać praktycznie oddanie się Niepokalanej, wypływające z należenia do M.I. Uzależniać swoją wolę od woli Niepokalanej, unikając grzechów nie tylko ciężkich, ale i lekkich; coraz dokładniej wypełniając obowiązki stanu małżeńskiego, czy wolnego.

Kochając w ten sposób Niepokalaną, starać się będziemy, by i inni Ją poznali i Jej własnością się stali. Wykorzystamy okoliczności, by zapoznać naszych znajomych z Milicją Niepokalanej i zachęcić ich do wstąpienia w jej szeregi. Każdy członek M.I. powinien pozyskać kogoś drugiego do Milicji.

Szczególniej zwracamy uwagę na uświadamianie w rzeczach religii. Na nieświadomości bowiem katolików żerują socjaliści i komuniści. Apostolstwo Wasze jest konieczne. Ojciec św. Pius X zadał raz pytanie gronu kardynałów, czego dziś najwięcej potrzeba. Różne otrzymał odpowiedzi. Ale żadna nie była według jego myśli. Wreszcie rzekł zdziwionym kardynałom: Potrzeba dziś najwięcej apostołów świeckich.

Pamiętajmy, że Niepokalana przy naszej pomocy zetrze głowę dzisiejszego szatana.

Jakich środków mamy użyć?

Wszystkich - byle godziwych - mówi dyplomik. W Niedzielę M.I. przystąpimy do spowiedzi i Komunii św. w intencji, by socjaliści i komuniści poznawszy prawdę nawrócili się. W tej intencji będziemy uczęszczali przez cały maj, w miarę możności, na nabożeństwa majowe.

Oprócz modlitwy wykorzystamy w powyższej intencji nasze codzienne drobne i większe cierpienia.

Polecamy w szczególny sposób rozpowszechniać w tym miesiącu "Rycerza Niepokalanej", przez którego Niepokalana tyle łask zlewa na ludzi. Kto może niech zjedna przynajmniej jednego czytelnika.

Oto krótki program naszej pracy podjętej dla sprawy Chrystusa z większą gorliwością. Rozpoczniemy od Niedzieli M.I. - w dniu pierwszym maja - a skończymy w dniu ostatnim miesiąca, w święto Wszechpośrednictwa Matki Bożej.