Kronika
Drukuj

[okładka, s. III]W podziemiach katedry poznańskiej dokonano cennych odkryć wykopaliskowych z okresu Mieszka I lub Bolesława Chrobrego.

W Zielonce k. Warszawy uruchomiono nową wielką cegielnię całkowicie zmechanizowaną.

Na Żeraniu koło Warszawy buduje się pierwszą w Polsce elektrociepłownię, która dostarczy wielu dzielnicom stolicy nie tylko energii elektrycznej, ale i gorącej wody do ogrzewania domów i na potrzeby gospodarstwa domowego oraz pary do zakładów produkcyjnych Żerania.

W Chorzowie w hucie "Kościuszko" uruchomiono nową wielką koksownię oraz częściowo fabrykę chemiczną.

* * *

W ostatnim czasie zmarło 2 kardynałów: kard. Nasalli-Rocca di Corneliano, arcybiskup Bolonii przez 31 lat i kard. Ascalesi, arcybiskup Neapolu, najstarszy z Kolegium św. (80 lat). Pozostało przy życiu 47 kardynałów, z których tylko jeden jest mianowany przez pap. Benedykta XV, 21 przez Piusa XI, 25 przez Piusa XII. Z 47 kardynałów 16 to Włosi, a 31 z innych narodowości.

Ks. Abp Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wydał 7.5. br. odezwę w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w której zachęca wiernych do ofiarności na rzecz tej uczelni, dającej wykształcenie obecnie 3.194 studentom.

We Francji ukazał się drugi tom encyklopedii mariańskiej pt. "Maria" (Ed. Beauchesne), opracowany tak jak poprzedni przez najlepszych specjalistów ze wszystkich krajów pod kierunkiem O. du Manoir T.J. Dzieło to, liczące 1.010 stron omawia następujące tematy: Matka Boża w literaturze i sztuce (m. in w literaturze polskiej) oraz historia kultu Maryi, głównie w zakonach; do tego dołączone są 3 monografie o mariologii Gersona, Suareza i św. Franciszka Salezego. Zapowiedziane są jeszcze 2 tomy.

Dwaj dawni misjonarze anglikańscy: J. Denis i J. Birch nawróceni na wiarę katolicką w 1947 r., mają wkrótce otrzymać święcenia kapłańskie i pracować w wikariacie apostolskim Dar-es-Salam (Tanganika).

A. J. John został wybrany przewodniczącym partii Kongresu w Stanie Travancore-Cochin. Obejmuje funkcje premiera. Po raz pierwszy w Indiach katolik znajdzie się na takim stanowisku.

Katolicy w Holandii przygotowują się do uroczystego obchodzenia w najbliższym roku setnej rocznicy wznowienia hierarchii katolickiej w ich kraju (stało się to 4.3.1853 r. za pap. Piusa IX).

Nakładem drukarni watykańskiej ukazało się nowe wydanie "Rituale Roraanum".

Zmarła w Holandii Maria Montessori (1870-1952), znakomita pedagogiczka włoska, wierna aż do ostatniej chwili zadaniu obserwowania dzieci i pouczania wychowawców. Jej dzieła takie jak "Dziecko" czy "Pedagogia naukowa" mają sławę światową. W swych metodach wychowawczych wykorzystuje naturalny pęd dzieci do samodzielnej pracy.

Kapituła generalna Zakonu OO. Kapucynów wybrała w Rzymie nowego przełożonego generalnego, którym został O. Benigny z Sant ’Ilario dotychczasowy prowincjał mediolański.