Rycerz Niepokalanej - Lipiec-Sierpień 1952
RN 7-8/1952
193 Wniebowzięta
Rycerz Niepokalanej

Dziś fakt Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny jest tak pewny, że został określony dogmatycznie.

196 Maryja - Matka ludzi
A. Nicolas

Bóg ludzkiego serca, Bóg ludzkości nie poprzestał na tym, by w Piśmie Świętym posługiwać się ludzką mową. Chciał przyjąć na się człowieczeństwo: ludzkie serce, ludzkie ciało, ludzką dolę i wszystko co z się wiąże.

199 Maryja o sobie
O. Atanazy Urban Fic O.P.

Komentarz do "Magnificat".

202 Wniebowzięcie
Wanda Łakowiczówna

Usnęła. Jak usypiają białe kwiaty w wieczór sierpniowy zanim głąb nocy wchłonie je swym oddechem. Jak gwiazdy, kiedy wybiela je powoli nastający świt.

204 Między gospodą a stajenką
O. Jan Rostworowski T.J.

W maleńkim Betlejem dawno już nie widziano takiego ruchu. Zazwyczaj widziało się tu na ulicach prostych ludzi, rolników z okolicy, rzemieślników, przekupniów - dziś spotykało się na każdym kroku przyjezdnych z daleka, i to widocznie zamożniejszego stanu...

206 Tatuś i jego malcy
Ancilla

Fragmenty

211 Kazanie na górze
Jan Dobraczyński

Rok pierwszy był przede wszystkim rokiem cudów. Rok drugi wydaje się przede wszystkim rokiem nauczań. Na ten to czas przypada słynne kazanie na górze.

213 Ty i twoja teściowa
Ks. dr Władysław Szafrański

Jeżeli okoliczności tak się ułożyły, iż koniecznie trzeba mieszkać wspólnie z teściową, należy wówczas przestrzegać następujących wskazówek...

214 Wychowanie religijne w rodzinie
St. Młodostar

Bóg stworzył dziecko twoje dla szczęścia. W najśmielszych snach i marzeniach swoich potrafisz wyobrazić sobie tylko nikły cień tego bezmiernego szczęścia, które Bóg zgotował dla twego dziecka!

219 Tajemnica wiecznej młodości
Anulka B.

Opowiadanie.

221 Na chrzcinach u Zygmusia
F.

Opowiadanie.