Kronika
Drukuj

Sytuacja demograficzna Polski Ludowej przedstawia się następująco: gdy między I a II wojną światowa roczny przyrost ludności wynosił najwyżej 18,5 na 1.000 mieszkańców (w 1925 r.), a najmniej 10,7 (w 1938 r.). to po wojnie przyrost ten wzrasta, wynosząc w 1947 r. - 15,1, w 1948 r. - 18,1, w 1949 r. - 17,8, w 1950 - 19, w 1951 r. - 18,6, w I kwartale 1952 r. - 21,5 na 1.000 mieszkańców. Zwiększenie przyrostu naturalnego jest rezultatem zwiększającej się liczby urodzeń oraz spadku śmiertelności wśród dzieci.

Przegląd polskiej produkcji przemysłowej wykazuje szybki wzrost produkcji artykułów, których dotychczas nie wytwarzaliśmy, przede wszystkim penicyliny, samochodów ciężarowych i traktorów.

W latach 1945-1949 Państwo przekazało na cele odbudowy kościołów w Polsce sumę ponad 500 milionów złotych (w starej walucie), w 1950 r. - ponad 3 mil. zł, w 1951 r. - prawie 4 i pół mil. zł. Niezależnie od tego na odbudowę kościołów warszawskich przeznaczono ze SFOS kwotę: 1.678.140 zł - w latach 1946-1950 i 1 mil. w 1951 r.

* * *

W niedzielę, dnia 7.9 br., Ks. Prymas Polski poświęcił w Inowrocławiu nowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa. Budowę kościoła rozpoczęto jeszcze przed wojną. Niemcy rozebrali niemal cała świątynię, do fundamentów. Nad odbudową pracowali parafianie, pod kierunkiem ks. prob. Fabianowskiego.

Ostatnio zmarli: 7.10. br. w Pelplinie - ks. Franciszek Sawicki, profesor seminarium, znany ze swej pracy pisarskiej i publicystycznej, w języku polskim i niemieckim: 26.5. br. w Brukseli - O. Rutten O.P.

28.9. br. odbyła się w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu uroczystość poświęcenia największych organów w Polsce. Organy te posiadają 153 głosy. 13.600 piszczałek oraz 5 manuałów. Drugie co do wielkości organy w Polsce znajdują się w katedrze częstochowskiej.

Ostatnio odbyły się następujące kapituły generalne: w Rzymie - kapituła Augustianów od Wniebowzięcia (26.5.), na której superiorem generalnym wybrano O. Wilfrida Dufault; w Wenecji - kapituła OO. Mechitarystów (1.8.), na której opatem generalnym został O. Serapion Uluhogian.

W Liverpoolu, najbardziej katolickim mieście protestanckiej Anglii. od 1933 r. buduje się katedra pod wezwaniem Chrystusa Króla, po bazylice św. Piotra w Rzymie jest to największy kościół na świecie, mogący pomieścić 50 tys. wiernych: kopuła ma mieć 130 m wysokości, a na jej szczycie będzie 30-metrowy krzyż; wewnątrz będzie 53 ołtarzy. Katedra budowana jest z granitu, w stylu późno-renesansowym.

"La Croix" donosi o trzech wypadkach rekordowej służby dla Kościoła we Francji: parafii Faverges G. Bouvard spełnia od 72 lat obowiązki zakrystiana, w par. Yville-sur-Seine ks. kan. Thillard jest proboszczem 62 lata, a w par. Garenne Epinac ks. Prosper de Chauvigny jest 65 lat proboszczem.

D. Joaquin Alevedra urządził w Barcelonie wystawę różańców. Posiadał on zbiór, obejmujący 4.600 różańców o wielkiej wartości historycznej, artystycznej i duchowej. Różańce są ze wszystkich epok, począwszy od XV w., z różnego materiału: ze szkła, z macicy perłowej, z agatu, z drzewa, z drogich kamieni. Zbierała je jego rodzina z pokolenia na pokolenie. Na wystawę wybrał tylko 680 różańców, które umieścił w 50 witrynach.

Na szczycie Sierra de Rio Palanga (Peru), liczącym 4.800 m, została ostatnio poświęcona kaplica. Jest to kaplica położona najwyżej na świecie.

Liban to kraj o języku arabskim, gdzie katolicy, tak swą liczbą jak rolą historyczną i aktualną, zajmują główne miejsce. W granicach sprzed 1920 roku było ich 66%, a w granicach obecnych (rozszerzonych) jest ich 37%, tj. 1.250.000. W Libanie są rezydencje 4 patriarchów katolickich (obrządków: maronickiego, greckiego, ormiańskiego i syryjskiego), tu też w Bejrucie - znajduje się jedyny na Bliskim Wschodzie i w całym świecie arabskim uniwersytet katolicki.