Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1952
RN 12/1952
323 Na Niepokalane Poczęcie
S. M. Renata

8 grudnia 1854 r. papież Pius IX ogłosił w bazylice św. Piotra, Urbi et orbi, definicję dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.

326 Niepokalana
Wanda Łakowiczówna

Nad wszystkie ziemi piękności, nad urok cichych niebios przestrzeni - usianych nocą gwiazd milionami - Tyś jest piękniejsza, Tyś jest wznioślejsza. Tyś wyższa, głębsza, Niepokalana...

328 Święta Noc
Br. J. Tworkowski
331 W szopce
Ks. Karol Antoniewicz

Wiersz.

332 Wigilia u nas w domu
Antoni Adamus

Cóż piękniejszego w domu niż wieczór wigilijny! Cóż pamięta się lepiej z lat dziecięcych!

334 Noc wigilijna
Stanisław T.

Władek, od chwili, kiedy udało mu się uciec z "Kriegsgefangenlagru", minęło trzy tygodnie...

336 Życie Pana Jezusa
Matka

Pogadanka na okres Bożego Narodzenia.

338 Pieśń Symeona
O. Jan Rostworowski T.J.

Wielka tęsknota za Mesjaszem, jaka ożywiała niegdyś serca proroków, pod koniec dziejów starego zakonu, w ogromnej większości wybranego narodu bardzo już ostygła...

340 Świat dziecka a świat dorosłych
St. Młodostar

Pogadanki wychowawcze.

342 Wielki dzień
Z. S. T.

Opowiadanie.

344 Ślubuję ci miłość
Ks. dr Władysław Szafrański

Mężczyzna i niewiasta, którzy zawierają związek małżeński, składają sobie wzajemne uroczyste przyrzeczenie miłości. Kościołowi zależy bardzo, aby serca oblubieńców ogarnięte były nie tylko miłością zmysłową, cielesną, uczuciową, lecz również i miłością duchową...

346 Stasia i Basia, i Wacek
M. M.

Opowiadanie.

348 Metro warszawskie

Projekt budowy metra warszawskiego został zatwierdzony uchwałą Prezydium Rządu w grudniu 1950 r. Całość powstanie w trzech etapach, odpowiadających etapom rozbudowy Warszawy...