Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 1/1947, Kronika, s. 30-32

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej, u góry] W obozie na ziemi kaszubskiej młode Polki nie tylko uczyły się pracować dla Ojczyzny, ale kochały i czciły Niepokalaną. Ku Jej czci wystawiły same kapliczkę z brzózek i umieściły w niej piękny obraz M.B. Częstochowskiej z wezwaniem: Najświętsza Panienko opiekuj się Peowiaczkami i ludem kaszubskim. [z lewej, na dole] Kielich i relikwiarz z XIV w. zdobyte pod Grunwaldem i ofiarowane przez Jagiełłę do katedry gnieźnieńskiej. Skradzione przez Niemców przed wojną 1914 r. i umieszczone w skarbcu malborskim, powróciły do Muzeum Narodowego w Warszawie [w środku, od góry] Kapliczka i polskie osiedle w Koja - Afryka [w środku, na dole] Żywy różaniec utworzyło 1.730 dziewcząt w Nowym Jorku na zebraniu "Pokoju Światowego", które pod przewodnictwem kard. Spellmana zanosiło modły o pokój i za poległych [z prawej, u góry] Prezes Zw. Polaków w Australii p. Z. Romaszkiewicz przesyła swoją fotografię i pozdrowienia dla Czytelników "Rycerza" [z prawej, na środku] Amerykańska bandera w gdyńskim porcie [z prawej, na dole] Wojsko odbudowuje Warszawę


"Kościół jest obrońcą, opiekunem i matką ludu robotniczego - oświadczył Papież w orędziu na 20. tydzień studiów społecznych w Wenecji - i oszczerstwem jest, że zamiast bronić praw Pracy, łączy się zawsze z kapitalistami".

Papież wezwał katolickich robotników do wspólnej akcji przeciw "zaburzeniom pokoju i porządku publicznego i sianiu nienawiści".

"Może największym grzechem w świecie dziś jest, że ludzie zaczynają tracić sens grzechu" - powiedział Ojciec Św[ięty] do 8. narodowego zjazdu katechetów w Stanach Zjedn., zachęcając nawet rodziców do wyjaśniania dzieciom katechizmu.

Olbrzymie tłumy wiernych wzięły udział w uroczystościach beatyfikacyjnych bł. Maryi Teresy de Soubiran, Francuzki, założycielki Zgrom. N.M.P. Wspomożycielki (20.10.) i bł. Teresy Verzeri, Włoszki, fundatorki Zgrom. Córek Najśw. Serca P. Jezusa (27.10).

24.11. ub.r. Papież zaliczył w poczet błogosławionych 29 męczenników, którzy zginęli w 1900 r. za okrutnego prześladowania "bokserów" w Houan i Chansi (Chiny). Wśród beatyfikowanych znajduje się 15 Europejczyków; 8 franciszkanów i 7 franciszkanek misjonarek Maryi i 14 Chińczyków: 5 seminarzystów i 9 świeckich.

Zamachu na Papieża 20.10. nie było, tylko na prałata schizmatyckiego, który przyjechał do Rzymu, by się nawrócić.

Zmarł kard. Parrado z Tarragony i kard. Dominioni, wielki przyjaciel Polaków. 6 miejsc w Kolegium Kardynalskim jest już wolnych.

Proboszczowie otrzymali władzę bierzmowania, gdy osoba jest w niebezpieczeństwie śmierci.

Ze wszystkich stron świata napływają do Papieża telegramy solidarności i protestu przeciw wyrokowi na arcybpa Siepinaca z Zagrzebia.

Nowym ministrem chińskim przy Watykanie został dr Vu Ching Hsiung, nawrócony na wiarę katolicką w 1939 r.

Urząd Emigracyjny założono przy Watykanie dla osiedlenia uchodźców w krajach Ameryki; zawarto już układ z Paragwajem.

Katolickie Towarzystwo dla Studiów Politycznych i Społecznych powstało przy Gregorianum pod kierownictwem O. A. Messineo T.J.

Kardynał August Hlond bawił przez kilka ostatnich tygodni w Rzymie.

W Poznaniu urządzono tygodniowy cykl wykładów duszpasterskich dla duchowieństwa.

Parlament Brazylii zatwierdził nową. konstytucję. Opiera ona swój rząd demokratyczny na uznaniu władzy zwierzchniej Boga, potwierdza wolność sumienia, wprowadza nierozerwalność małżeństwa, nauczanie religii w szkołach i zgadza się na dalsze trzymanie przedstawiciela dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej.

11 lekarzy z biura w Lourdes wydało urzędowe sprawozdanie o uleczeniu, którego dzisiejsza medycyna nie może wyjaśnić. Chodzi tu o 4-letniego chłopca Franciszka Pascal z Pau; w 1938 r. zaniesiono go do Lourdes jako ślepego i sparaliżowanego, powrócił zaś sam zdrowy.

Słowo "nowy" słyszy się wszędzie. Nowy wiek, nowa młodzież, nowy świat. Lecz nic nowego nie ma pod słońcem. Nie dajcie się zwieść frazesom. Jedyną nową rzeczą, którą trzeba tworzyć, to nowy i określony wysiłek do zachowania starych wartości. A stare wartości dadzą się określić nawet w jednym zdaniu: ognisko domowe i ojczyzna; w jednym nawet słowie "rodzina". - Z mowy kard. Griffina do młodzieży.

Straty OO. Jezuitów z czasów wojny: 295 zabitych, (85 Niemców, 80 Polaków, 39 Francuzów. 21 Amerykanów, 20 Anglików), 55 całkowicie zniszczonych domów i 131 więcej lub mniej uszkodzonych, Episkopat Czeski przedstawił ministrowi Oświaty skargę z powodu ataku na katolickie prawa do szkół.

W Maryjańskich Łaźniach 452 katolickich nauczycieli z Czechosłowacji ostro skrytykowało obecne warunki w szkołach, zwłaszcza stanowisko nowej konstytucji wobec szkół.

W Wiedniu skradziono cudowny obraz N M.P. "Maria-Potsch", słynne arcydzieło węgierskie z XVII w.

Tylko 20 księży wyświęcono przez wojnę w archidiecezji wiedeńskiej.

Rewolucją w metodach misyjnych nazywa Ag[encja] Fides utrzymywanie misjonarzy przez tubylców w Chinach z braku łączności z krajami katolickimi.

Kard. Schuster z Mediolanu wydał Białą Księgę Kościoła z dokumentami jego działalności dyplomatycznej z czasów wojny.

W Trieście zamordowano kilku księży.

Krzyż Legii Honorowej nadał rząd francuski klasztorowi trapistów w Donbos za heroizm zakonników w oporze wobec Gestapo.

Stowarzyszenie misyjne: Liga Mis. i Ad Lucern zorganizowały we Francji szereg zjazdów, by wciągnąć świeckich katolików do pracy na misjach.

W Lionie przy ośrodku narodowym Propagandy Wiary otwarto laboratorium studiów nad zarazkiem trądu; tu też misjonarze przechodzą kurs bakteriologii.

13 młodych Belgów udało się na misje, z tych 2 na Molokai do pracy wśród trędowatych.

W Belgii obserwuje się stały wzrost przechodzenia dzieci do szkół "wolnych" (katolickich).

Wojna atomowa, bakteryjna, gazowa i promieni kosmicznych są złe same w sobie i stąd moralnie nieusprawiedliwione - oświadczył prezes Tow. Misji Katolickich, ks. Owen Dudley w Manchesterze.

Pierwsza procesja mariańska nad brzegiem Oceanu Arktycznego odbyła się w Panlatuh (Kanada); Eskimosi prosili Niepokalaną, by swym uśmiechem rozweselała "smutną i niewymowną melancholię kraju eskimoskiego".

Szkuner misyjny "Notre Dames de Lourdes" wyratował wśród burzy dwóch tonących lotników; jeden z nich zaraz oświadczył: "Ocalenie swe zawdzięczam Niepokalanej z Lourdes... Chcę być katolikiem!"