Kronika
Drukuj

Polska odnowiła swoje śluby maryjne 8 września br. na Jasnej Górze wobec całego Episkopatu i olbrzymiej, mało co mniejszej od zeszłorocznej rzeszy wiernych. Równocześnie Biskupi polscy po rekolekcjach obradowali nad uleczeniem bolączek współczesnej Polski.

Rok Maryjny na Węgrzech zaczęto uroczystym zjazdem całej hierarchii w Esztergom. Kard. Mindszenty wezwał katolików do walki w tym roku o pokój, swobodę i zgodę.

Robotnicy słowaccy urządzają dobrowolne składki na zakup krzyży i prasy katolickiej. W Bratysławie zawiesili krzyże w sali zebrań rady zakładowej, w jadalniach fabryki "Gumona" i w urzędzie pocztowym, a powracający do cywila żołnierze zakupili dla nowego rocznika krzyże, które zawieszono w koszarach.

Odbudowa kościołów polskich postępuje naprzód. W samej archidiecezji warszawskiej inwestycje na rok 1947-48 dotyczą 48 kościołów stolicy i 34 poza nią. Na podjęcie najpilniejszych prac potrzeba 153 miliony, a na okres najbliższych 3 lat - 3 miliardy zł. Warszawa liczy na ofiarność społeczeństwa, a zwłaszcza na pomoc polonii zagranicznej. Ofiary słać na adres: Rada Prymasowska dla Odbudowy Kościołów Warszawy, Nowogrodzka 49.

Biblioteki Dobrej Książki dla przeciwdziałania demoralizacji, sekciarstwu i bezbożnictwu zakłada po parafiach Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pomoc, instrukcje, katalogi i stałe zaopatrzenie wysyła Biblioteka Dobrej Książki przy Tow. Przyjaciół K.U.L. w Warszawie, ul Rakowiecka 61.

Przebiera się miara u Polaków wobec bezczelnej propagandy intruzów sekciarskich, zwłaszcza "świadków Jehowy", którą swobodnie prowadzą po kraju, szczególnie na Ziemiach Odzyskanych, zdobywając sobie pieniędzmi Judaszów. W Świnoujściu w czasie odczytu jehowitów w Miejskiej Sali Teatralnej, ich oszczerstwa na Kościół przyjęły taką postać, że zbrzydły nawet lekkomyślnym uczestnikom zebrania sekciarskiego, którzy na apel inwalidy wojennego: "precz z kłamcami", przepędzili ich z sali.

Apel o polepszenie warunków pracy i życia rodzinnego w koloniach wystosowało do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 5 katolickich organizacji szwajcarskich.

Nowy medal - złoty daje protestancka Szwecja Papieżowi jako wyraz uznania jego wysiłków nad przywróceniem zgody między ludźmi i narodami.

Na protest rodziców katolickich wobec zakazu nauki religii w szkołach pozwolono na jej nauczanie w Berlinie.

Ofensywę dobra i cnoty prowadzi w Holandii pod kierownictwem ks. Henri de Grewe "Związek bez nazwy" posługując się radiem i prasą. Jego sekcja "Akcja Dźwigni" zasypuje co miesiąc cały kraj plakatami, wzywając wszystkich dobrej woli do niszczenia zła i szerzenia dobra. Główne hasło brzmi: "Poprawę świata rozpocznij od siebie samego".


Rycerz Niepokalanej 11/1947, Kronika, s. 270-271

Opisy zdjęć powyżej: 1. Odbudowa kościoła św. Piotra i Pawła w Warszawie; na ruinach stanęły już nowe mury. 2. Dom noclegowy dla starców w Warszawie, prowadzony przez SS. Szarytki. 3. Zakład leczniczo-wychowawczy w Świebodzinie otwarty ostatnio przez "Caritas". 4. Uciekinierzy w Pendżabie. 5. W Europie grasowała epidemia paraliżu dziecięcego; na fot. chore dzieci. 6.,7. Dożynki w Opolu; siewca w defiladzie i wręczenie wieńca władzom Rzeczypospolitej. 8.19 września 1947 r. Rosja przekazała władzom polskim całość obiektów portowych w Szczecinie. 9. "Dar Pomorza" udaje się w pierwszą powojenną podróż z uczniami do Antwerpii.


Pracę nad nawróceniem spoganiałej diecezji Limoges (Francja) zaczęli Oblaci Niepokalanej, objeżdżając wioski i sioła samochodem zaopatrzonym w kuchnię, łóżka, stół i krzesła. Zatrzymują się w środku wioski, zapraszając na zbiórkę, na której wyświetlają film, przemawiają, dyskutują, a gdy jest atmosfera korzystniejsza - zapraszają do modlitwy i spowiedzi. Po 2-3 dniach jadą do następnej wioski.

Szkoła pomocnic parafialnych w Sztrasburgu od 3 lat kształci dziewczęta w pracach sekretarki i katechetki oraz w pracy społecznej przy chorych, starcach, w świetlicach, na koloniach wakacyjnych.

Górnicy z Gard i Loire zaprotestowali wobec władz przeciw upaństwowieniu wolnych katolickich szkół górniczych.

Ministerstwo "podwójnie nie ma słuszności" - oświadczył sąd w Roche-sur-Yon (Wandea), gdy Min. Oświaty wniosło skargę na grupę księży za to, że odmówiła płacenia podatków od przedstawień, jakie urządzała na utrzymanie katolickich szkól prywatnych. Motywuje to tym, że szkoły te są pożyteczne, przynoszą ulgę dla skarbu Państwa, znajdują się dziś w trudnej sytuacji gospodarczej, stąd imprezy na cele tych szkół nie mogą być klasyfikowane jako przedsięwzięcie zarobkowe. Sąd określił wychowanie chrześcijańskiej jako "nieoceniony czynnik umysłowego i moralnego zdrowia narodu".

Kongres w sprawie święcenia niedzieli odbył się z końcem lata we Francji.

Stowarzyszenie studentów w Madrycie, pracujące w ośrodkach robotniczych jest pierwszym zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską instytutem świeckim założonym według wzorów konstytucji "Provida Mater Ecclesia", która stara się łączyć ludzi świeckich do specjalnych zadań apostolskich.

"Bank Opuszczonych" powstał w Walencji wspomagając biednych z funduszów czerpanych ze zbiórek, które przeprowadza się raz na miesiąc na terenie każdej parafii.

Irlandia walczy dzielnie z pijaństwem zwłaszcza wśród młodzieży. Na "wyspie zielonej" jest już 340.000 całkowitych abstynentów.

Celem zwalczenia przestępczości wśród młodzieży jezuici w Lake College prowadzą przy pomocy sodalicji szkołę letnia, gdzie uczą dobrego zachowania się i rozrywek domowych, szkolnych i parafialnych, m. in. Przyzwoitych tańców.

Seminarium spóźnionych powołań w Osteley (Anglia) w ciągu 28 lat swego istnienia wydało 500 kapłanów. Są oni dawnymi urzędnikami, robotnikami wszystkich zawodów, sportowcami, aktorami, nauczycielami, nawróconymi z innych wyznań duchownymi, a przede wszystkim b[yłymi] żołnierzami. Wśród obecnych kleryków jest 110 weteranów wojennych.

Opinia publiczna w Meksyku mocno zareagowała na kampanię antyklerykalną, jaką przepowiedzieli bezbożnicy po imponującym Kongresie Eucharystycznym w Durango. "Tolerancja - pisze jedno z dobrych pism - jest czymś więcej niż łaska gwarantowana przez władze; jest ona prawem wszystkich obywateli".

Do zbiórek żywności ubrań i lekarstw dla Europy wezwali swych wiernych biskupi argentyńscy.

100 placówek misyjnych w ciągu 12 lat otwarły w Afryce SS. Misjonarki Królowej Apostołów.

Nową błogosławioną jest Joanna Delanoue († 1736) z Saumur (Francja). Była 12-ym dzieckiem drobnej, rodziny kupieckiej. Od wczesnej młodości opiekowała się sierotami i chorymi, dla których założyła specjalny zakon i szpitale. Uroczystości beatyfikacyjne odbędą się 9 listopada b.r.

Papież mianował piątego biskupa polskiego w Ameryce - Romana Atkielskiego na sufragana w Milwaukee. Nominat pochodzi z rodziny, mającej 12 dzieci. Również Papież mianował 2 biskupów dla Grecji: arcybp Sigalas na Ateny i bp Xenopoulos na Syrę.

Mimo 71 lat Ojciec Św[ięty] uczy się języka arabskiego w związku z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych z Libanem i Egiptem. Włada już biegle francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i węgierskim.

13 księży zamordowali powstańcy na Madagaskarze w wikariacie Tamatave.

W Yeanie zamordowano kapłana chińskiego ks. Ludwika Liang. Zarzucono mu m.in. że żyje w celibacie i zażądano odstępstwa od wiary. On odpowiedział: "Gdybyście ucięli mi głowę, zostanę katolikiem i kapłanem na wieki".

Najwięcej brak powołań we Francji, gdzie 1.300 parafii nie ma rezydującego w nich księdza, i w Ameryce łacińskiej, w której na 120 milionów ludności jest tylko 24.000 kapłanów. Ostatnio w Urugwaju przeprowadzono krucjatę modlitw w intencji powołań, a zarazem odczyty dla rodziców i młodzieży.