Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 8/1946, Kronika, s. 219

Opisy zdjęć powyżej:

[z lewej] Generał Władysław Sikorski, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, w towarzystwie króla i królowej Anglii.

W grudnia 1941 roku powiedział do żołnierzy: "Bóg patrzy w moje serce. Widzi i zna moje intencje i zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym mym celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Ku tej Polsce was prowadzę i z Bożą pomocą doprowadzę". Nie danym mu było powrócić do Ojczyzny. Zginął śmiercią tragiczną u wybrzeży Gibraltaru 4 lipca 1943 roku. W 3. rocznicę śmierci Naczelnego Wodza odprawiono w całej Polsce nabożeństwa żałobne. Zwłoki Gen. Sikorskiego zostaną sprowadzone do Kraju z Anglii, gdzie spoczywała na cmentarzu lotników w Newark koło Lincoln.

[w środku] Jazłowiecka Pani. Cudowna statua Niepokalanej z Jazłowca została przywieziona zza Sanu do klasztoru Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

[z prawej] 29 czerwca odbyła się w prokatedrze warszawskiej konsekracja dwóch biskupów: J. E. Ks. Zygmunta Choromańskiego i J. E. Ks. Wacława Majewskiego. Główny konsekrator J. Em. Ks. Kard. August Hlond modli się nad nowymi Biskupami, którzy klęczą pochyleni z Ewangelią na ramionach.


7 lipca odbyła się kanonizacja pierwszej świętej z Ameryki Płn. - Jest nią św. Franciszka Ksawera Cabrini, zmarła w Chicago w 1917 r. Ojciec Św[ięty] w homilii wysławiał heroiczne cnoty świętej: przedziwną uległość i wierność prawdzie Bożej, nieugaszony zapał apostolski i bezgraniczną miłość Boga i bliźniego.

Specjalną życzliwość okazał Ojciec Św[ięty] młodzieży z Polskiego Gimnazjum w Rzymie na audiencji na Boże Ciało. Pożegnał ją po polsku: "Bóg z wami" Większość tej młodzieży wyjedzie wkrótce z Włoch.

Dwóch nowych biskupów polskich mianowała Stolica Apostolska. Ks. Dr Kazimierz Kowalski, rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, został ordynariuszem diecezji chełmińskiej, a Ks. Dr Franciszek Korczyński sufraganem włocławskim.

Ojciec Św[ięty] Pius XII ustanowił nowe święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w dniu 22 sierpnia.

Poza Polską mamy dwa nasze seminaria duchowne w Paryżu i Rzymie.

Dnia 7 lipca br. parafie polskie poświęciły się Niepokalanemu Sercu Maryi. W Chełmie Lubelskim odbyła się tego dnia podniosła uroczystość koronacji obrazu Małki Bożej Chełmskiej oraz poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu parafii, miasta i całej Ziemi Chełmskiej, przesiąkłej krwią unitów.

Na prastarych ziemiach piastowskich Polacy budują nowe katolickie życie oparte na przykazaniach Bożych i przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej. W Nysie bardzo uroczyście odbyło się oddanie parafii Niepokalanemu Sercu N.M.P.

Za ocalenie miasta oraz powrót z obozów koncentracyjnych mieszkańcy Sandomierza ufundowali jako votum obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który został uroczyście poświęcony w dniu 30 maja.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego kilka tysięcy młodzieży szkół powszechnych, średnich i zawodowych Jarosławia ofiarowało się Niepokalanemu Sercu Maryi.

"Prymasowskie Dzieło Pomocy Dziecku Polskiemu" celem ratowania biednych dzieci powstało za inicjatywą katolików diecezji poznańskiej.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży rozpoczęły na terenie archidiecezji poznańskiej swoją działalność.

W Warszawie odbyła się konsekracja kościoła Niepokalanego Poczęcia N. Maryi Panny na placu Narutowicza.

Polska zawsze wierna. W najcięższych dniach powstania warszawianki zwróciły się do Ojca Św[iętego] z wyrazem głębokiej miłości i gotowości stanięcia na każdy Jego zew. 23 czerwca br. zebrały się kobiety Warszawy w kościele M.B. Zwycięskiej aby powitać Arcypasterza Ks. Kardynała Hlonda i wyrazić swą wierność Kościołowi. Na uproszenie wierności Narodu Polskiego dla Stolicy Apostolskiej postanowiły rozpocząć krucjatę modlitw i Komunii św. we wszystkich kościołach parafialnych w pierwsze niedziele miesiąca przez cały rok.