Kronika
Drukuj

J. Em. ks. August Kard. Hlond, dotychczasowy arcybiskup gnieźnieński i poznański rezygnując z arcybiskupstwa poznańskiego został zamianowany 4 marca br. arcybiskupem warszawskim, zachowując nadal prymasowską Stolice gnieźnieńską i nosi odtąd tytuł arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz Prymasa Polski.

W Kaliszu odbędą się w dniach 12 i 19 maja uroczystości, związane z obchodem 150-lecia koronacji cudownego obrazu św. Józefa w kolegiacie kaliskiej.

Nasi kapłani na obczyźnie. - Na usługach Polaków w Niemczech jest 501 polskich świeckich księży: w północnych Niemczech - 251, w strefie amerykańskiej - 193, w strefie francuskiej - 57. Z 304 polskich kapelanów wojskowych 127 jest we Francji, 113 wróciło do Polski, 27 jest we Włoszech, 4 w Dachau, 19 we Freimanie, a rezydencja 14 jest nieznana.

W Częstochowie podjęto akcję, mającą na celu podniesienie poziomu artystycznego produkcji dewocjonalnej. W tym celu powołana została do życia "Komisja do Spraw Wytwórczości i Zbytu Dewocjonaliów", w skład której wchodzą przedstawiciele duchowieństwa i świeccy.

Irlandia Polsce. Na zebraniu irlandzkiego Czerwonego Krzyża Biskup z Galway zwrócił się z gorącym apelem o pomoc dla Polski. "W minionych wiekach wielu Irlandczyków poznało, co oznacza jedzenie chleba tułaczego. Znajdowali oni schronienie i pracę w wielu krajach w Europie, więc i my teraz nie powinniśmy zamykać drzwi przed tymi, którzy znaleźli się w tym przykrym położeniu."

Do Lourdes! Francuskie koleje po przerwie wojennej zaczynają swą obsługę pociągów z pielgrzymami (zwłaszcza inwalidami), udającymi się do Lourdes.

Kronika 5/1946, s. 124

W lutym br. odbyła się we Francji tradycyjna procesja religijna, w czasie której obnoszono uroczyście posąg Najświętszej Maryi Panny z Boulogne poprzez Francję. Na fot. bosi harcerze w Paryżu niosą statuę do katedry Notre Dame. - Mgr Debray, biskup z Meauz, przeprowadził urzędowe badania w sprawie cudu, jaki miał miejsce w wiosce May k. Multien. P. Joanna Dufour, która chorowała przez ostatnie 20 lat, a z łóżka nie schodziła w ciągu zeszłych trzech lat, zaczęła chodzić w kilka dni po przeniesieniu przez jej wioskę cudownej statuy. Podczas badania Biskup przesłuchał 70 świadków.

Na ostatnim zebraniu Biskupów francuskich postanowiono zorganizować kapelaństwo w Francuskiej Marynarce Handlowej. Kapelanem narodowym został O. Butel T.J., a misyjne seminarium w Lisieux ma dostarczać kandydatów.

Złoty jubileusz siostry św. Teresy.

Nuncjusz apostolski we Francji mgr Roncalli brał udział w uroczystościach, urządzonych w klasztorze karmelitańskim w Lisieux z okazji złotego jubileuszu zakonnego siostry Genowefy od Przenajśw. Oblicza (Celiny Martin), siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Modły o deszcz. - W głównym kościele jezuickim Gesu w Rzymie odprawiono w lutym br. triduum modłów w intencji ustania posuchy trwającej od dwu lat.

Kongres Eucharystyczny. - Mgr Modrego, Biskup Barcelony, w związku ze zbliżającym się Kongresem Eucharyst. w Barcelonie powiedział, że moralna a nawet ekonomiczna przyszłość Hiszpanii i całego świata może być uratowana tylko przez wzmożenie wiedzy i praktyki doktryny katolickiej.

Orędzie Ojca Św[iętego] o chrześcijańskim ideale małżeńskim z lat 1939-1942 - jak oceniła je krytyka - należą do najpiękniejszych i najwznioślejszych rozpraw, jakie w literaturze powszechnej kiedykolwiek o małżeństwie i rodzinie napisano.

Nową kometę odkryło Obserwatorium Watykańskie w Castel Gandolfo. Dyrektor obserwatorium nazwał ją urzędowo "Timmer" od nazwiska brata zakonnego z zakonu Jezuitów, który ją sfotografował w nocy z 1 na 2 lutego.

Ojciec Św[ięty] Pius XII w uznaniu zasług położonych dla Kościoła i Polski wyniósł Ks. Biskupa Dra Antoniego Szlagowskiego, Rządcę Archidiecezji Warszawskiej do godności Arcybiskupa Tytularnego Kotieńskiego.

Prawosławni proszą Ojca Św[iętego] o opiekę. - W związku z wycofaniem wojsk francuskich z Libanu i Syrii, żywy niepokój powstał wśród chrześcijan Lewantu. Prawosławny metropolita Libanu Ela Karan skierował do Ojca Św[iętego] list następującej treści:

"Ojcze Święty. Chrześcijanie całego świata mają zwyczaj, na każdym miejscu i w każdym czasie, kierować swe oczy ku Rzymowi w chwilach strapienia. I ja, Ojcze Święty, chociaż jestem prałatem prawosławnym, przychodzę prosić o Twą pomoc, która nam pomoże przezwyciężyć niebezpieczeństwo, jakie grozi dziś wszystkim chrześcijanom Bliskiego Wschodu".

W Kanadzie żyje rodzina, Hudon-Beaulieu, której przodkowie od r. 1676 wydali ok. 100 kapłanów, zakonników i zakonnic.

Uniwersytet w Louvain, zniszczony w dwu wojnach, potrzebuje około biliona franków na zupełną odbudowę - oświadczył nowy rektor uniwersytetu Honoriusz Van Wayenberghe. Niemcy, którzy spalili bibliotekę w 1914 r., spalili ją ponownie w roku 1940, niszcząc 900.000 książek. W Louvain kształci się obecnie 6.800 studentów.

Przy nowych wyborach na Papieża

potrzeba odtąd dwóch trzecich głosów kardynałów plus jeden, zamiast dotychczasowej liczby 2/3. Zmianę tę wprowadził Ojciec Św[ięty] celem usunięcia możliwych wątpliwości, gdyby jakiś kardynał głosował na samego siebie.

A. Fleming, słynny na cały świat odkrywca penicilliny, został mianowany przez Ojca Św[iętego] członkiem pontyfikalnej Akademii nauk.

Kanonizacje. - Na najbliższym Konsystorzu omawiane będą sprawy 4 kanonizacji :

Bł. Elżbiety des Ages, współzałożycielki francuskiego zakonu Córek Krzyża Św., bł. Jana de Britto T. J., Portugalczyka, który zginął jako męczennik w Indiach w 1693 r., bł. Bernardyna Realino (1616), sławnego kaznodziei włoskiego z zakonu jezuitów, i bł. Franciszki Ksawery Cabrini, rodem z Italii, założycielki Sióstr Misjonarek Najśw. Serca, która pracowała w Stanach Zjedn. i tu umarła.

Ateizm w szkołach. Pewien mówca węgierski o poglądach komunistycznych oświadczył otwarcie na kursie reedukacyjnym dla nauczycieli, że ateizm (tzn. bezbożnictwo) będzie podstawową zasadą dla przyszłych szkół na Węgrzech,

W Chinach delegat apostolski Mgr Mario Zanin w liście do gen. Wedemevera wyraził wdzięczność całego Kościoła za pomoc udzieloną przez wojsko U.S.A. misjonarzom chińskim.