Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 11/1946, Kronika, s. 310

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Hitlerowska broń terroru stała się pomocą dla wiedzy: V-2 produkcji amerykańskiej przygotowane do wyrzutu w stratosferę. Zamiast pocisków wybuchowych będą wypuszczone na wysokość 90 mil angielskim ładunki ze specjalnymi instrumentami, które, spadając powoli na spadochronach, będą badać stratosferę. [z prawej] Młodzież opuszcza podziemia kościoła św. Aleksandra w Warszawie po wysłuchaniu Mszy św. na rozpoczęcie roku szkolnego.


"Potępiamy wszelkie uciekanie się do siły i gwałtu, obojętnie skąd on pochodzi, tak jak niejednokrotnie potępiliśmy prześladowania, jakie fanatyczny antysemityzm czynił przeciwko żydom" -- oświadczył Papież delegacji Arabów palestyńskich.

"Zadaniem policji jest pomagać obywatelom i bronić ich przeciwko zbrodniarzom i mącicielom spokoju publicznego. Taki obowiązek wymaga od niej wielkiej energii duchowej, opartej na silnej i żywej wierze w Boga jako najwyższego Pana" - powiedział Ojciec Św[ięty] na audiencji do 2 tysięcy policjantów.

14 sierpnia br. radio włoskie przez rozgłośnię w Wenecji nadało audycję, poświęconą heroicznej śmierci założyciela "Milicji Niepokalanej", O. Kolbe w koncentraku Oświęcim, stwierdzając, że ideały, jakie od 1917 r. ożywiały jego misjonarskie serce, są coraz intensywniej realizowane we wszystkich krajach katolickich.

Metropolitą poznańskim mianował Ojciec Św[ięty] Arcybiskupa Dymka.

Biskupem - sufraganem archidiecezji gnieźnieńskiej został ks. Lucjan Biernacki.

J. E. ks. bp Fr. Barda uznał, że obraz Najśw. Maryi Panny czczony w kościele w Jodłówce k. Pruchnika za łaskami słynący.

Pierwszy zjazd teologów polskich odbył się 25-26 września w Lublinie.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej we Wrześni otrzymało nowy sztandar.

Liga Katolicka w Ameryce wydała już ok. ćwierć miliona dolarów na odbudowę kościołów w Polsce i zamierza przeznaczyć dalsze poważne kwoty na zakup sprzętu kościelnego dla Polski, pomoc dla instytucji kościelnych itd.

W Anglii odzywają się głosy, że największym dziś niebezpieczeństwem jest powrót do życia stadowego pod wszechmocą państwa.

Specjalne orędzie wysłał Papież na Tydzień Ćwiczeń Dziewcząt Katolickich, które w Leeds, Anglia, postanowiły przeprowadzić na rok 1946-47 kampanię pod hasłem: "Służba dla naszego otoczenia", zwłaszcza dla matek.

"Gestapo i Dachau... na nowo odżyją". Kardynał Mc Guigan, arcybiskup Toronto,

po swoim powrocie z Rzymu powiedział: "Ojciec Św[ięty] mówił do nas nie tyle o niebezpieczeństwie zewnętrznym, ile raczej o wewnętrznym. Pod niebezpieczeństwem wewnętrznym nie mam na myśli szpiegów i zdrajców. Nie, niebezpieczeństwo, przed którym ostrzegał nas Ojciec Św[ięty] to jest niebezpieczeństwo, że moglibyśmy przyjąć złe zasady i metody naszego nieprzyjaciela, że dla wyrzucenia szatana moglibyśmy wezwać go do swego wnętrza. Istnieje obawa, że dla uratowania naszych wolności stracimy je. W niebezpieczeństwie jest kultura nasza, ponieważ żyjemy w obawie, że może paść atomowa bomba. Narody muszą wrócić do wiary i czci Boga. Jeśli zniknie poszanowanie dla człowieka, wy i dzieci wasze staniecie się pokarmem armat i robotnikami wojny. Gestapo i Dachau... na nowo odżyją, miliony mężczyzn, kobiet i dzieci zostaną wyrzucone, jak to się obecnie dzieje w Europie. Wojna pomiędzy siłami zła i dobra szaleje dzisiaj w każdym państwie i ta nieustanna walka odbywa się przede wszystkim pomiędzy Kościołem Chrystusowym a bramami piekieł".

Generałem OO. Dominikanów został wybrany O. Emanuel Suarez, rektor "Angelicum".

Katolicką Poradnią Małżeńską w Anglii powołał do życia kard. Griffin; w jej skład wchodzą księża, lekarze, psychiatrzy i prawnicy.

"Ruch Ludowy Rodzin" objął 150.000 rodzin. - Wszczęła go nowa organizacja, której celem: zmartwychwstanie Francji przez zmartwychwstanie rodzin robotniczych.

Wielki zapał wiary i uczestniczenia w sakramentach św. charakteryzowały tegoroczną pielgrzymkę narodową do Lourdes, w której wzięło udział 100 tys. byłych więźniów wojennych. Niepokalana w sposób widzialny pobłogosławiła pielgrzymom, udzielając 11 uzdrowień, które uznano za cudowne.

Akademia Francuska przyznała główną nagrodę literacką Danielowi Rops za książkę: "Chrystus na tle swych czasów".

"Brak nam wodzów!" - mówią nieufni Francuzi do nowych polityków.

20 księży zostało podstępnie zamordowanych w włoskiej prowincji Emilia, w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

W konferencji katolickich pracowników społecznych w Brukseli wzięło udział 150 delegatów z 15 krajów. Stolicę Apostolską reprezentował Nuncjusz Apostolski Cento.

Z pomiędzy rezolucji na uwagę zasługują: konieczność moralnej niezależności pracowników społecznych, zachowanie godności ludzkiej człowieka, niesienie pomocy potrzebującym rodzinom, przeciwstawienie się despotyzmowi państwa. Specjalna komisja ma opracować projekt międzynarodowego kodeksu pracy społecznej, - niezbędnego dla zachowania podstaw moralnych w życiu.

Telegen, miasto w Holandii, w zimie 1944-45 r. w czasie głodu i niebezpieczeństwa wojny ślubowało, że mieszkańcy przez 25 lat wstrzymają się od zabaw karnawałowych, jeśli zostaną uratowani. Wszyscy wyszli z ciężkich dni bez najmniejszych ofiar.

Na 11 tys. księży w 9 diecezjach strefy brytyjskiej, do partii hitlerowskiej należało tylko 24.

Kino Hitlera koło Berchtesgaden zostało zamienione na kościół katolicki.

Amnestii dla więźniów politycznych domaga się kard. Mindszenty, Prymas Węgier, oświadczając: "Mniemanie, że tylko przez zapełnione więzienia i obozy koncentracyjne zabezpieczy się porządek społeczny, jest złudzeniem".

Ponad 100 księży aresztowała policja węgierska.

Dr. Fr. Kowar, świeżo obrana głowa narodowego kościoła czeskiego, powiedział; "Wielu naszych członków, także pastorów, to dobrzy komuniści. Nie uważa się za hańbę dla pastora naszego kościoła być komunistą".

Szlachetny naród jugosłowiański splamił się krwią męczeńską księży i katolików w Kroacji i Słowenii - oświadczyło radio watykańskie.

Schizmatycki patriarcha Moskwy Aleksy otrzymał od Najwyższego Sowietu Order Pracy Czerwonego Sztandaru.

Grekokatolicy, przebywający w diecezji Linz (Austria) przesłali na ręce Ojca Św[iętego] uroczysty dokument z zapewnieniem o swej synowskiej miłości i niezmiennym przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej.

W Costa Rica (Am. Śr.) odbył się tygodniowy zjazd, poświęcony modlitwie i studium moderatorów J. O. C. (stowarzyszenie katolickiej młodzieży robotniczej) z całej Ameryki pod przewodnictwem założyciela ks. G. Cardijn. W czasie imponującej manifestacji prezydent republiki powiedział:

"Costa Rica nie ma bogactw mineralnych. Jak inne kraje amerykańskie, dlatego jej lud oddaje się uprawie roli; za to jej największym bogactwem była zawsze jej żywa wiara katolicka i szczególna miłość ku Najśw. Dziewicy... Młodzież winna być stała w wyznawaniu wiary katolickiej, w której znajdzie zawsze światło i siłę."

784.430 osób przeszło na wiarę katolicką w Stanach Zjedn. w ubiegłym roku.

Na górze Guadalupe ma powstać wspaniała statua Matki Bożej na wzór posągu Chrystusa na Corcoyado w Rio de Janeiro.

Z Siangtangu, (Chiny), donoszą o męczeńskiej śmierci młodego seminarzysty Piotra Fii. Przy wycofywaniu się wojsk japońskich żołnierze kazali mu podeptać krucyfiks. Odważny chłopiec oparł się, za co go rozstrzelali.

Dom Lou, dawny premier chiński, został opatem benedyktyńskim.

Na pogrzebie wikariusza apostolskiego biskupa Orler, w Bahr el Ghazel, Sudan Płd., wzięli tłumnie udział mahometanie.

W Indochinach został zamordowany przez bandy Viet-Miszh wikariusz apostolski O. Canilhac. Mimo mąk me złożył pogańskiej ofiary duchom przodków.

809 delegatów z 35 krajów wzięło udział w międzynarodowym kongresie Pax Romana, który obradował w Fryburgu szwajcarskim.

Prof. Józef Wittig, znany uczony i poeta rzeźbiarz, pojednał się na nowo z Kościołem.