Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Kanonizacja błog. Andrzeja Boboli nastąpi w Święta Wielkiejnocy. Ojciec św. ustalił datę uroczystej kanonizacji błog. Andrzeja Boboli, męczennika polskiego na dzień Wielkiejnocy. Jednocześnie odbędzie się kanonizacja błog. Salwatora de Horta, brata zakonnego Franciszkanów w Hiszpanii i błog. Jana Leonardiego z Lukki, założyciela kleryków regularnych Najśw. Maryi Panny.

Admirał japoński u Ojca św. Ojciec św. udzielił posłuchania japońskiemu admirałowi lamamoto, jednemu z czołowych przewódców katolików japońskich. Rząd japoński - oświadczył p. Jamamoto - odnosi się przychylnie do prowadzenia pracy misyjnej w podbitych prowincjach Chin.

Ze Św. Kongregacji Obrzędów. Św. Kongregacja Obrzędów rozpatrywała na posiedzeniu zwykłym sprawę potwierdzenia kultu błog. Emmy (Hemmy) z Gurk. żyjącej w XI w. i czczonej powszechnie w Austrii oraz rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Piusa di San Luigi, pasjonisty. zmarłego w roku 1889 w Rimini (Włochy).

Z Polski

Powstają nowe Instytuty Wyższej Kultury Religijnej. Za przykładem J. Em Ks. Kardynała Kakowskiego, który pierwszy powołał do życia Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie, powstał podobny Instytut w Płocku, Tarnowie, Lwowie i Wilnie.

OO. Franciszkanie w Kosowie. W styczniu za zezwoleniem J. E. Ks. Arcybiskupa B. Twardowskiego, metropolity lwowskiego, OO. Franciszkanie objęli z powrotem starą swoją placówkę w Kosowie huculskim.

O spokojną pracę we wsi polskiej. Przy omawianiu w Sejmie budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, poseł Wojciechowski domagał się stanowczo wysiedlenia żydów z Polski, przybyłych po wojnie światowej. Dla własnej młodzieży nie mamy pracy, a utrzymywać musimy obcych przybyszów, w większości wrogo usposobionych do Narodu polskiego. Również pos. Zaklika zwrócił uwagę na działalność Uniwersytetu Ludowego w Gaci. subsydiowanego przez Ministerstwo Rolnictwa, które zamiast szkolić dobrych instruktorów, szkoli krajowych agitatorów bezbożnictwa. W rezultacie wprowadzają oni tylko zamęt do katolickich wsi polskich.

Kongres Eucharystyczny Kat. Stow. Kobiet w Płocku W dniach 22 i 23 czerwca br. odbędzie się w Płocku Kongres Eucharystyczny Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.

Do walki z religią. Społeczeństwo polskie. jak zaznaczyliśmy w numerze styczniowym, jest świadkiem niezwykłego rodzaju pomysłów ideowych różnych grup politycznych i społecznych. Hasła wielu z nich dowodzą braku znajomości religii katolickiej i nauki Kościoła. Tak np. w Warszawie wyszło pismo uważające się za organ nacjonalistów polskich pt.: "Zadruga", przekreślające katolicyzm, a nawołujące do powrotu do czasów pogańskich, prasłowiańskich. Możeby zarówno ci panowie, jak i wielu innych odrzucających katolicyzm, zechcieli przestudiować lepiej religię katolicką i zaprzestać niedorzecznych usiłowań, których nie potwierdza ani wiekowa historia Polski, ani nauka, właściwie pojęta. Polska będzie Polską, jeśli zostanie katolicką. Wszelkie próby zmierzające do zmiany tego stanu, uważać należy za objawy prowadzące do utraty niepodległości. Kościoła wolnomyślni panowie nie zniszczą.

Nowy kościół w Poznaniu. J. Em. Ks. Kardynał Hlond dokonał w Poznaniu na Łazarzu poświęcenia nowego Kościoła p. w. św. Michała.

Kongres Z.M.D.

Duchowieństwo polskie i misje. W dniach od 12 do 13 stycznia obradował w Poznaniu pod protektoratem J. Em. Ks. Kard. Hlonda ogólnopolski Kon gres Związku Misyjnego Duchowieństwa. Obecnie na całym świecie Związek liczy 170 tysięcy członków w Polsce 9 tysięcy kapłanów (6 miejsce). Otwarcia Kongresu dokonał prezes Z.M.D. J. E. Ks. Arcybp. Nowowiejski. Do Kościoła Katolickiego należy zaledwie 15 proc. ludzkości: katolicy liczą 305 milionów, prawosławni 158 milionów, protestanci 220 milionów i poganie 1 miliard i 43 miliony. (Fot. przedstawia prezydium Zjazdu).

Pomnik ks. Skorupki. Staraniem duchowieństwa dekanatu praskiego archidiecezji warszawskiej ma stanąć w Warszawie pomnik Ks. Ignacego Skorupki, bohatera walk z Bolszewikami w 1920 r.

Prawda o Hiszpanii. Z funduszu prasowego diecezji sandomierskiej im. ks. Pióro wydany został w przekładzie na język polski list Episkopatu hiszpańskiego o wojnie domowej i prześladowaniu Kościoła w tym kraju.

Rekolekcje. W Domu rekolekcyjnym OO. Jezuitów w Dziedzicach odbędą się rekolekcje: dla kapłanów w dniach 7-11 marca, (4-8, (18-22 lipca, (1-5 i (22-26 sierpnia, dla nauczycieli - (12-16 kwietnia, dla mężczyzn - (11-15 maja i dla młodzieży polskiej - (25-29 maja.

O zjednoczenie Kościołów. Z okazji Tygodnia Modłów o Zjednoczenie Kościołów (18-25 stycznia) odbyły się w Warszawie dwudniowe obrady, które zaszczycili swą obecnością J. Em. Ks. Kardynał Kakowski, Nuncjusz Apostolski, J. E. Ks. Arcybp. Cortezi, J. E. Ks. Arcybp Gall oraz Ich Ek. Księża Biskupi: Szlagowski, Gawlina i Czarnecki, wizytator Apostolski dla obrządku słowiańsko-bizantyjskiego w Polsce. Z wygłoszonych referatów wynika, że wśród 10 milionowej rzeszy niekatolików w Polsce prawosławnych na naszych ziemiach jest około 4 miliony.
Prawosławni, jak wiadomo są chrześcijanami, ale żyją w oderwaniu od Kościoła Katolickiego. Ojciec św. gorąco oczekuje ich powrotu do jednej owczarni i dlatego wzywa duchowieństwo i katolików świeckich do modłów i pracy nad zjednoczeniem Kościołów. Stolica św. powracającym na łono Kościoła prawosławnym pozostawia do uznania wybór obrządku: łacińskiego lub bizantyjsko-słowiańskiego tj. tego, w którym pozostają. W diecezji łuckiej przeszła obecnie do Kościoła cała wieś w liczbie 116 osób. Unici przelali dużo krwi męczyńskiej za czasów prześladowań przez carat moskiewski.

Ze świata

Cudowne uzdrowienie podczas Pasterki. Podczas Pasterki w kościele Najśw. Maryi Panny w Prestwich (Anglia) niewidomy pianista i kompozytor Erie Malone (niekatolik) podczas Podniesienia nagle przejrzał. Cud ten - oświadczył Malone - wywołał całkowite przeobrażenie mojej psychiki. Pragnę stać się katolikiem i wszystkim opowiadać będę, że zostałem nawrócony na skutek Bożego cudu.

Pracownicy ewangeliczni. Na polu misyjnym pracuje 240 tysięcy osób. Mimo pół miliona nawróceń co roku liczba pogan powiększa się, a to wskutek naturalnego przyrostu.

Niepokalana patronką marynarzy. Minister marynarki w Argentynie specjalnym dekretem oddał flotę republiki pod opiekę N. P. Maryi, Jako patronki, mającej być odtąd czczoną przez marynarzy argentyńskich jako "Gwiazda Morza". Dekret przypomina, że przed półtora wiekiem generał Belgrano również uznał Najśw. Pannę Maryję za patronkę swej armii.

Przygotowanie do walki z religią w Sowietach. Władze sowieckie razem ze związkiem "wojujących bezbożników", organizują specjalne seminarium dla propagandzistów bezbożnictwa, werbowanych przeważnie wśród robotników.

Katolik ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Londynie. Mr. Kennedy, wzorowy katolik i najbliższy współpracownik oraz doradca prez. Roosevelta, powołany został na jedną z najwybitniejszych placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych w Londynie. Jest to pierwszy wypadek. że Ameryka tak odpowiedzialne stanowisko w kraju protestanckim powierzyła katolikowi. P. Kennedy posiada dziewięcioro, wzorowo wychowanych dzieci.

Król Belgii pochwala młodzież katolicką. Podczas audiencji, udzielonej przywódcom młodzieży katolickiej w Belgii, król Leopold III wygłosił przemówienie, w którym m. inn. powiedział: - "W czasach, gdy dążenia do zaspokojenia do maksimum żądzy użycia zdaje się być główną troską większości naszych współczesnych, wielką pociechą jest widzieć, że młodzież katolicka dąży do innych, wyższych celów i że elita umysłowa kraju poświęca się szlachetnej pracy, jaką jest nauczanie o wartościach nadprzyrodzonych, nieprzemijających".

Głos Prymasa Belgii. J. Em. Ks. Kard. Van Roey wydał orędzie, skierowane do duchowieństwa belgijskiego, w którym oświadcza, że księża i wyższe czynniki kościelne mają prawo w niektórych wypadkach zabierać głos nawet i w polityce. Jest obowiązkiem duszpasterza występować przeciwko jakiejś partii, gdy ta wprowadza w życie program sprzeczny z zasadami nauki Kościoła i moralności chrześcijańskiej.

Bohaterski misjonarz. Ks. Jaquinot, katolicki misjonarz w Szanghaju, uratował życie 300.000 Chińczykom. Mianowicie z miejsca zagrożonego działaniami wojennymi zebrał Chińczyków i wyprosił u Japońskich władz wojskowych, by oszczędzono miejsce ich schronienia. Japończycy uwzględnili jego prośbę, zdumiewając się Jego poświęceniem i bohaterstwem. Ks. Jaquinot, działającemu na Unii bojowej w dwóch miejscach kule przeszyły sutannę. Misjonarz jest byłym oficerem francuskiej armii i od 20 lat pracuje w Szanghaju.

"Rok Społeczny" w Portugalii. Katolicka młodzież akademicka Portugalii organizuje kursy społeczne i wykłady celem rozpowszechnienia wśród społeczeństwa portugalskiego nauk społecznych Kościoła Katolickiego.

10-lecie Seminarium św. Jacka w Granby. W roku ubiegłym upłynęło 10 lat od chwili powstania franciszkańskiego Seminarium św. Jacka w Granby, Mass. w Stanach Zjednoczonych. Seminarium to jest owocem niestrudzonej pracy OO. Franciszkanów: Justyna Figara, Idziego Kaczmarka i Jacka Fudzińskiego i ma na celu kształcenie dzielnych kapłanów Polaków, przygotowanych do pracy wśród Polonii amerykańskiej.