Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

O kanonizację błogosławionego. Episkopat amerykański zwrócił się do Ojca św. z prośbą o przeprowadzenie kanonizacji bł. Olivera Plunket, arcbpa Armagh i prymasa Irlandii. Błogosławiony zginął śmiercią męczeńską w r. 1681 w Ameryce. Papież Benedykt XV w r. 1920 zaliczył go w poczet błogosławionych. Podobną prośbę do Ojca św. również mają wystosować Irlandczycy.

Nominacje. Stanowisko zmarłego Kard. Laurenti’ego, przewodniczącego Św. Kongregacji Obrzędów, objął Kard. Salotti. Natomiast na stanowisko nuncjusza apostolskiego w Chile desygnowany został ks. prałat Aldo Laghi, dotychczasowy radca nuncjatury apostolskiej w Bernie Szwajcarskim.

Zakazane... Św. Kongregacja Obrzędów zamieściła na indeksie książek zakazanych do czytania 3 broszury włoskiej literatki Luizy Picareta o objawieniach woli Bożej, jakich rzekomo doznała.

Dar belgijskich katolików. W Castel Gandolfo Ojciec św. przyjął delegację dziennikarzy belgijskich, która dorocznym zwyczajem złożyła Jego Świątobliwości sumę 275 tysięcy franków, zebraną za pośrednictwem belgijskiej prasy katolickiej.
Kardynał Pacelli, powracając z audiencji u Ojca św. w Castel-Gandolfo, uległ wypadkowi samochodowemu. Po przywiezieniu Go do Watykanu lekarz przyboczny Papieża stwierdził u rannego ogólne lekkie potłuczenie. Kardynał Pacelli bardzo interesuje się losem chłopca, który omal nie wywołał katastrofy, i polecił umieszczenie go w szpitalu. Uderzony błotnikiem, doznał on lekkich obrażeń ogólnych.

ZE ŚWIATA

Ku czci św. Andrzeja Boboli odbyły się uroczyste obchody w pięćdziesięciu polskich kościołach rzymsko-katolickich w Chicago w dniach 3-5 października.

Rocznica chrztu Meksyku. W Tacambaro obchodzono ostatnio czterechsetną rocznicę przyjęcia Chrztu św. przez indiańskiego króla Tacamba i nawrócenia jego poddanych w tej części Meksyku, która dziś nosi nazwę Tierracaliente. Wspomniany Chrzest odbył się w r. 1538.

Kronika 11/1938, s. 343-345

Opisy zdjęć powyżej:

  1. [pierwsze z lewej u góry] Ostatnie dni września br. były przełomowymi w świecie. "Pokój czy wojna" było na ustach wszystkich. W tej naprężonej chwili, kiedy pokój świata był zależny od takich czy innych posunięć Ojciec św. Pius XI 29 września wygłosił przez radło orędzie, wzywając cały świat katolicki do modlitwy "tej potęgi nieuzbrojonej, lecz nie zwyciężonej". W swym przemówieniu Papież wyraził wdzięczność za modlitwy, które były i są wznoszone przez wiernych, ofiarując je za zbawienie i pokój świata. "Za pokój ten - mówił Pius XI - ofiarujemy również Nasze życie, które dzięki tym modlitwom Bóg Nam przedłużył. Niechaj Pan życia i śmierci zechce zabrać Nam bezcenny dar życia i tak już długiego, bądź też niechaj zechce przedłużyć jeszcze Nasze dni pracy i znoju". W miesiącu październiku, poświęconemu św. Różańcowi Papież polecał wznosić szczególnie gorące modły. Na zakończenie Ojciec Św. udzielił błogosławieństwa.

    Modlitwy całego kościoła P. Bóg wysłuchał - groźba wojny minęła...

  2. [drugie z lewej u góry] Palladium Ziemi Czeskiej, Najstarsza skulptura Matki Boskiej od św. Cyrilla i Methoda. św. Cyryl darował go św. Ludmile, która przekazała św. Wacławowi. W r. bież. jest jubileusz 300 lat, kiedy był wykupiony z rąk Szwedów, którzy w r. 1638 zrabowali go w St. Bolesławi.
  3. [z prawej u góry] W ramach uroczystości jubileuszowych w obecności P. Prezydenta Rzeczypospolitej i J. Em. Ks. Kard. Kakowskiego odbyło się uroczyste otwarcie Archidiecezjalnego Muzeum Sztuki Kościelnej. Muzeum ufundowane zostało ku uczczeniu Arcypasterza przez duchowieństwo.
  4. [z lewej na dole, w owalu] Po uroczystościach jubileuszowych J. Em. Ks. Kard. Hlond udał się z Równego na kilkudniową wizytację Wołynia. Ks. Prymas był witany wszędzie serdecznie przez przedstawicieli władz, społeczeństwa i tłumy wiernych. Na ilustracji - J. Em. Ks. Kardynał w Kowlu.
  5. [w środku] Na 13 września zwołany został do Poznania pierwszy w dziejach Polski Krajowy Kongres Misyjny, .który odbył się pod protektoratem J. Em. Ks. Kard. Prymasa Hlonda. W czasie Kongresu J. E. Ks. Bp Wetmański otworzył Wystawę Misyjną na terenie Targów Poznańskich. W drugim dniu obrad uczestnicy Kongresu urządzili manifestację religijną przed Pomnikiem Wdzięczności. I Kongres Misyjny przyczyni się do uregulowania i spotęgowania myśli i ducha misyjnego w Polsce.
  6. [z prawej na dole, w owalu] Wspaniałą manifestacją religijną była pielgrzymka rolnictwa wielkopolskiego na Jasnej Górze. Ok. 11.000 rolników złożyło ślubowanie na wierność Kościołowi, ofiarowując piękne wotum, srebrny ryngraf, wyobrażający Matkę Boską oraz rolnika, siejącego zboże.

Męczennik. W Castuera w prow. Estramadury (Hiszpania) poniósł śmierć męczeńską z rąk czerwonych milicjantów młody kapłan Atanasio Rodviguez. Kapłan ten przybył do miejscowego więzienia w celu udzielenia pociechy religijnej grupie osób skazanych na śmierć. Czerwoni milicjanci złapali go, przytwierdzili do krzyża i obrali na cel do swych ćwiczeń w strzelaniu. Bohaterski ksiądz zmarł w strasznych męczarniach ze słowami "Niech żyje Jezus".

Ekspiacja katolickich narodów. Podczas gdy w Polsce kończyły się obrady IV Studium katolickiego w Katowicach to w Londynie rozpoczął się kongres wolno, myślicieli, który wywołał burzę protestów ze strony dobrze myślącego społeczeństwa całego świata. Grupy członków parlamentu angielskiego uchwaliły rezolucje protestacyjne, w innych państwach urządzono nabożeństwa ekspiacyjne ze specjalną zachętą masowego udziału w Komunii św. w drugą niedzielę września.

8.9. w Lourdes Uroczystość Narodzenia Najśw. Marji P. w roku bież. gromadziła w Lourdes ponad 60.000 wiernych przybyłych nie tylko z Francji ale i z innych państw specjalnymi pielgrzymkami.

Z POLSKI

Gody kapłańskie Ks. Bpa Szelążka. 11 września J.E. Ks. Bp A. P. Szelążek obchodził uroczyście 50-lecie kapłaństwa. W uroczystościach wzięło udział 9 biskupów z- J. Em. Ks. Kard. Prymasem Hlondem i J. E. Ks. Arcbp. Cortesim, Nuncjuszem Apostolskim. Ojciec św. z okazji godów kapłańskich Dostojnego Jubilata przesłał własnoręczne pismo.

IV Studium Katolickie. W Katowicach odbyło się IV. Studium Katolickie IVna lemat "Prasowe i moralne znaczenie uchwał I. Polskiego Synodu Plenarnego". W obradach, które trwały 5 dni, wzięło udział ok. 500 przedstawicieli A. K. z całej Polski. Na otwarciu IV. Studium, poprzedzonym uroczystą Mszą Św., był obecny J. Em. Ks. Kard. Prymas Hlond i 6 Księży Biskupów, woj. Grażyński i marsz. Sejmu Śląskiego Grzesik.

Ślubowanie w Ostrej Bramie. Podczas dwudniowego zjazdu Związku b. Ochotników Armii Polskiej w Wilnie uczestnicy zjazdu złożyli ślubowanie w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. W ślubowaniu b. żołnierze A. P. przyrzekli "służyć wiernie i stać na straży Wiary św. i naszej ukochanej Ojczyzny". Ślubowanie w imieniu całego Związku złożyło 10.000 uczestników.