Kronika
Drukuj

U NAS

Nowe hasło Akcji Katol. W ostatnią niedzielę października Akcja Katol. w Polsce obchodzić będzie doroczną swą uroczystość pod hasłem: "Duch Chrystusowy w wychowaniu i w szkole podstawą społeczeństwa".

Nawrócenie się żyda. żydowski senator Loewenherz przyjął chrzest św. Ludność żydowska nie wiedziała o tem. W lipcu b. r. pochowano go na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Wśród rzeczy pozostałych po nim znaleziono flaszeczkę wody z Lurd i medalik. Po nawróceniu należał do gorliwych i praktykujących katolików. Przed śmiercią przebywał dłuższy czas w Budapeszcie.

ZE ŚWIATA

Odnalezienie cennych relikwii. W miejscowości Sitard w Holandii odnaleziono relikwie św. Apostołów Filipa, Tomasza i Bartłomieja.

Austria chce być wierną Chrystusowi. Kanclerz Austrii dr. Schuschnigg wygłosił znamienne przemówienie, w którym poruszył problem tolerancji religijnej i stosunku Kościoła do państwa, mówiąc: "Austria w swej konstytucji, bez wszelkiej pychy, idąc szczerze za wskazaniami nauki Chrystusa, zapewniła wszystkim wyznaniom swobodę religijną: Austria rozumie, że Kościół i państwo winny żyć w harmonii, lecz każde z nich ma swój odrębny, zakres działania. Oświadczenie kanclerza Austrii zgodne jest ze "stanowiskiem Kościoła. Już w X w. św. Iwo biskup pisał do papieża Paschalisa II: "Gdy państwo i Kościół są w zgodzie, świat dobrze się rządzi, Kościół rozkwita i owoce przynosi. Z chwilą jednak, gdy zgody między nimi zabraknie, nie tylko małe rzeczy rosnąć przestają, ale i wielkie marnie giną".

Niezwykłe nawrócenie. Głośny polityk francuski, mason Gustaw Herve, założyciel pisma "La Victoire", długi czas walczył przeciw Kościołowi katol. W r. 1910 oświadczył: "Nie znam żadnego ojca w niebie, znam tylko braci na ziemi, którzy cierpią". Obecnie nawrócił się; m. in. oświadczył: "Wraz z Apostołami, którzy 2.000 lat temu głosili słowa Ewangelii, z głębi serca wierzę, że Chrystus zmartwychwstał. Wierzę w ciała zmartwychwstanie". A kto zwróci wyrządzoną krzywdę społeczeństwu, które poił niewiarą!?

Zwrot do wychowania religijnego w szkołach. Wśród senatorów w Waszygtonie odbyły się obrady na temat wychowania religijnego; uznano przytem jednomyślnie, że zachodzi konieczność wprowadzenia pierwiastka religijnego do metod wychowawczych. Jeden 2 senatorów nie-katolik oznajmił, że w sprawach wychowania religijnego wszystkie inne wyznania nie zajęły takiego stanowiska jak Kościół katolicki. Inne wyznania nie posiadają tych świetnych metod wychowawczych, jakie znajdują się w zasadach katolickich.

Rozwój misyj. Niedawno przybył do Londynu jeden z biskupów Ugandy (Afryka), ks. Edward Michaud, wikariusz Apostoł. Ugandy. Udzielił on następujących danych o rozwoju katolicyzmu w tym kraju: W rb. upływa 50 lat od czasów męczeństwa pierwszych misjonarzy Ugandy. W owych czasach prześladowania było tam zaledwie ok. 1000 katolików. Obecnie Uganda ma.4 wikariaty apostolskie, a liczba katolików wzrosła do 240.000. W r. ub. udzielono tam 2.193.000 Komunii św.

Oświadczenie rektora Uniwersytetu. Rektor państwowego Uniwersytetu w Meksyku, Don Luis Chico Goerue oświadczył zebranym studentom: "Muszę wam to wyraźnie powiedzieć, że jestem wierzącym i zdecydowanym katolikiem i pragnę nim pozostać do śmierci. Nie taję tego. Nie wiem, jak wy to, Panowie studenci, przyjmiecie. Czy mam z tego powodu ustąpić ze swego stanowiska?" (w Meksyku trwa nadal prześladowanie religijne). Studenci prosili go, by nadal był ich wychowawcą. Oto przykład odwagi!

Zgon kardynała. We Francji zmarł kardynał J. Em. ks. Karol Binet. Obecnie Francja posiada 6 kardynałów.

Znamienny zwrot. Według obliczeń w r. 1934 wyrzekło się oficjalnie bezwyznaniowości w Czechach 2710 osób, podczas gdy 80 osób wystąpiło z Kościoła. Na łono Kościoła katol. przeszło 1818.

Salezjanie wypędzeni z Meksyku. Władze meksykańskie zamknęły i opieczętowały wszystkie salezjańskie kościoły i oratoria na terenie państwa. Zakonników i ich wychowanków wypędzono.

Mszalik dla niewidomych. Niemiecki zakład dla niewidomych w Paderboh przygotował mszalik, przy pomocy którego niewidomi będą mogli brać żywy udział we Mszy św.

Żniwo antychrysta. Urzędowa prasa bolszewicka chlubi się zdobyczą Związku Bezbożników, który obchodzi w tym roku 10-ciolecie swej "pracy". Kościół rzymsko-katolicki liczył w 1917 r. 13 miljonów wiernych, z 8-miu biskupami i 810 księżmi. Miał wówczas 614 kościołów, 581 kaplic i 7 seminariów duchownych. Dziś w całych Sowietach przebywa na wolności zaledwie szesnastu księży katolickich, a w Petersburgu z 20 kościołów pozostał tylko jeden.