Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

"Dzień misyjny" ubogacony odpustami. Jak wiadomo Ojciec św. wyznaczył przedostatnią niedzielę października na "Dzień misyjny". Dzień ten winien być stale obchodzony. Ostatnio Ojciec św. raczył udzielić odpustu zupełnego wiernym, którzy w tym dniu przystąpią do Komunji św., oraz pomodlą się o nawrócenie niewiernych. Ci wszyscy, którzy przynajmniej z sercem skruszonem i pobożnie wezmą udział w jednem z nabożeństw, w tym dniu zwykle odprawianych, i pomodlą się za nawrócenie niewiernych, mogą zyskać odpust cząstkowy 7 lat.

Czy obecnie jest najmniejsza ilość kardynałów? Po wymarciu w ostatnich latach szeregu starszych wiekiem kardynałów liczba członków kolegjum kardynalskiego spadła do 49. Za czasów ś. p. Papieża Piusa X w jesieni 1911 roku liczba członków kolegjum kardynalskiego wynosiła 45. Wówczas to dopiero 27 listopada 1911 r. odbyła się znana "wielka promocja" 19 nowych członków kolegjum kardynalskiego, powołanych z różnych stron świata. Może obecnie znowu jesteśmy przed taką "wielką promocją".

Nowe odpusty za nawiedzenie Najśw. Sakramentu. Ojciec św. Pius XI udzielił cząstkowego odpustu 15 lat toties quoties, wszystkim wiernym, którzy nawiedzą Najśw. Sakrament przechowywany w t. zw. grobie przez dwa dni Wielkiego Tygodnia, a na podziękowanie za tak wielką łaskę ustanowienia tego Sakramentu Miłości odmówią 5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marjo i Chwała Ojcu i jeszcze raz powtórzą te modlitwy w int. Ojca św., - oraz odpustu zupełnego pierwszego i drugiego dnia. jeśli do powyższych warunków dodadzą spowiedź i Komunję św.

U NAS

Cudowne uzdrowienie w Częstochowie. W Częstochowie podczas uroczystości M B. Jasnogórskiej, na które przybyło około 300.000 pątników, została cudownie uzdrowiona Eugenja Pieska z Łodzi. Modląc się przed Cudownym Obrazem, straciła nagle przytomność. Po przewiezieniu jej do Pogotowia Czerwonego Krzyża, okazało się, że ciężkie, jątrzące się rany, które bezskutecznie leczyło trzech lekarzy w Łodzi, znikły bez śladu. Istnienie tych ran uprzednio zaświadczają SS. Miłosierdzia, które w przeddzień uzdrowienia robiły opatrunek.

ks. Ignacy Krause C.M. w otoczeniu XX. Misjonarzy

Przyjazd prefekta apostolskiego - Polaka. W sierpniu r. b. przybył do kraju z Chin ks. Ignacy Krause C. M., Prefekt Apostolski w Shungtehfu. (Fot. obok: Ks. Krause w otoczeniu kapłanów Zgrom. XX. Misjonarzy). Prefektura ta składa się z 9 okręgów i ma 1.400.000 ludności, w tem tylko 14.700 katolików. Prowadza ją polscy księża misjonarze Lazaryści. Pracuje tam 11 księży, 2 braci zakonnych, 7 sióstr miłosierdzia oraz zastęp katechistów. Misja prowadzi szkoły, szpital, sierociniec, ambulatorja.

Katolickie studjum o rodzinie. W dniach od 2 do 6 września r. b. odbyło się w Poznaniu Katolickie Studjum, zorganizowane z polecenia Najdostojniejszego Episkopatu Polski. Studjum miało za temat zagadnienie rodziny. Wykłady przeprowadzili wybitni uczeni katoliccy.

Studjum Katolickie zaszczycili swą obecnością Ich Em. ks. Kardynał Kakowski oraz ks. Kardynał August Hlond, Prymas Polski.

ZE ŚWIATA

Nowe cudowne uzdrowienie w Lurd. Biuro Badań lekarskich w Lurd stwierdziło obecnie nowe cudowne uzdrowienie. Tym razem uzdrowionym jest proboszcz parafji St. Germain, Mgr. Flawigny.

Redakcja pisma chińskiego przyjęła katolicyzm. W Tsinanfu cały skład redakcyjny miejscowego pisma angielsko-chińskiego "Kwanghwapo" w jednym dniu przystąpił do Kościoła katolickiego. Jednocześnie z 3-ma redaktorami Chrzest św. przyjęła żona i czworo dzieci redaktora naczelnego.

Nowa Kongregacja Zakonna w Chinach. Wikarjusz apostolski w Tsingiao w prowincji Szantung w Chinach erygował ostatnio kanonicznie nową diecezjalną kongregację zakonną "Pomocnic Rozszerzenia Wiary". Nowa ta Kongregacja, złożona z zakonnic tubylczego pochodzenia i licząca obecnie 26 sióstr, postanowiła sobie za zadanie spełnianie wszelkich posług w szkołach, sierocińcach i szpitalach, prowadzonych przez misje katolickie.

Świętokradztwo. Hiszpanja jest poruszona zuchwałem włamaniem do skarbca starożytnej katedry w Pampelunie. Łupem złodziei stała się między innemi szkatuła z kości słoniowej z XI w., oceniona na 2 miljony pesetów, około 1.450.000 zł., korona Matki Bożej, ozdobiona drogiemi kamieniami, kawałek tuniki Chrystusa oraz szereg wielkiej wartości przedmiotów.