Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Proces beatyfikacyjny Guido Negri. Przed kilku latami rozpoczął się w Padwie proces beatyfikacyjny poległego w dniu 27 czerw. 1916 r. na Spute Colombaro kapitana armji włoskiej, Guido Negri. Jest to pierwszy. wypadek, że przedmiotem procesu staje się beatyfikacja żołnierza wielkiej wojny. Guido Negri pochodził z Este w prowincji weneckiej. Był gorliwym propagatorem katolicyzmu społecznego i religijnego. Poległ jako obrońca Wiary i Ojczyzny.

Odpowiedź Watykanu na fałszywe pogłoski prasy. Na pogłoski prasy o przygotowywaniu w Mieście Watykańskiem schronów w celu zabezpieczenia się, Watykan odpowiedział, że uważa za najbardziej nienaruszalną ochronę kopułę św. Piotra. A to dlatego, że ma za sobą opiekę Niebieskiego Księcia Apostołów, której jest ona symbolem i również dzięki temu, że jej szczytem jest najbardziej widocznym znakiem miejsca czczonego od wieków. Papież, nie wyobraża sobie możliwości nawet przypadkowego uszkodzenia bazyliki Piotrowej przez ludzi cywilizowanych i do tego chrześcijan.

U NAS

Obrona religii w szkołach. W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Szkolnej Episkopatu Polskiego pod przewodnictwem J. E. Księcia metropolity Sapiehy, arcybp. krakowskiego. Celem zebrania była naprawa obecnych opłakanych warunków nauki religji w szkołach.

Nowy zakon. W parafji Czariorysk na Wołyniu osiadł zakon św. Krzyża, który ma za zadanie tworzenie szkół dla biednej młodzieży.

Niebezpieczna oszczędność. Władze szkolne niektórych okręgów wprowadzają oszczędność na godzinach religji. W związku z tem nasuwa się pytanie, czy władze takie zastanowiły się nad tem, czem jest religja dla człowieka? Warto nad tem pomyśleć i nie wprowadzać fałszywej oszczędności. Bo to się nie da odrobić, a może się bardzo zemścić w przyszłości.

"Gorzkie żale" w języku angielskim. Zasłużony tłumacz utworów poetów polskich na język angielski, ks. J. P. Wachowski z Toledo (St. Zjedn. Am. Płn.) dokonał ostatnio przekładu rzewnych "Gorzkich żali" na język angielski. Treść i melodja starej pieśni polskiej tak bardzo ujęły ks. biskupa toledoskiego, że polecił proboszczom, aby w najbliższym Wielkim Poście zaprowadzili polskie "Gorzkie żale".

"Polska Teresa Neuman". We wsi Młyny w powiecie jaworowskim (woj. lwowskie) mieszka rzekomo "stygmatyczka", która jest uważana za polską Teresę Neuman. Jest nią dziewczyna Anastazja Wołoszyn, licząca lat 24. W ciągu dnia pracuje zupełnie normalnie, a pod wieczór jest niespokojną. Twierdzi ona, iż Matka Boska poleciła jej nawracać ludzi na prawą drogę. Badając ją lekarze orzekli, że "stygmaty" jej nie są prawdziwe. Ale ludzi naiwnych, żądnych nadzwyczajności, trudno przekonać.

ZE ŚWIATA

Międzynarodowy kongres ku czci Chrystusa Króla. W Salzburgu odbył się 24 października b. r. czwarty międzynarodowy kongres ku czci Chrystusa Króla. Zgromadził on bardzo dużo uczestników, głównie z Austrji, Węgier, Polski, Szwajcarji, Jugosławji i Płd. Tyrolu.
Protektorat nad uroczystościami na życzenie Ojca św. objęli kardynałowie: August Hlond, Prymas Polski, Teodor Innitzer, arcybiskup Wiednia i Jean Verdier, arcybiskup Paryża. Zadaniem kongresu była obrona królestwa Chrystusowego, naprawa obecnych opłakanych stosunków na polu wiary, wprowadzenie zasad chrześcijańskich tam, gdzie zdołano je już usunąć. Bowiem tylko w ten sposób można zapewnić szczęście ludzkości.

Kongres pisarzy katol. W październiku b. r. odbył się w Brukseli pierwszy kongres katolickich pisarzy Belgji. W szeregu świetnie opracowanych referatów przedstawione zostały najbliższe zadania i zamierzenia pisarzy Belgji w celu przeciwdziałania ruchom antykatolickim. Przewodniczący kongresu, najwybitniejszy pisarz flamandzki, Feliks Timmermans podkreślił, że pisarze katoliccy całego świata winni nieść światło ludzkości, nie mogą przytem obawiać się granic i muszą na swój sposób stać się misjonarzami. Poruszono również jedną z bardzo ważnych spraw, jaką jest zagadnienie teatru katolickiego.

Pierwszy kongres Eucharystyczny w Chinach. Dzięki długotrwałej pracy misjonarzy odbył się w Chinach pierwszy kongres Akcji Katol. W procesji Eucharystycznej w Zikawei wzięło udział 25 biskupów i liczne rzesze katolików, budząc szacunek w przyglądających się szeregach pogan.

"Myśliciele 20-go wieku". W Niemczech jest dążność usunięcia dotychczasowego liczenia czasu "przed i po Narodzeniu Chrystusa". Drażniący zwrot neopoganie proponują zamienić na wyrażenie "po zwrocie czasów" (Nach der Zertwende). Zapewne Imię Chrystusa przeszkadza im w wolnomyślicielskich dążnościach. Oby się tylko nie przeliczyli w swych obliczeniach!

Krucjata pokoju. We Francji na placu w Strasburgu modliło się 20.000 dzieci o pokój dla Francji, Europy i całego świata. Czyżby i u nas nie warto zorganizować takiej krucjaty pokoju?

Zbiorowy list pasterski Episkopatu w Meksyku. Biskupi katol. w Meksyku ogłosili wielki zbiorowy list pasterski, w którym oświadczają gotowość przebaczenia i zapomnienia wszelkich dotychczasowych krzywd i prześladowań Kościoła katol. Wyrażają oni szczerą chęć współpracy z rządem, o ile ten zmieni swój sposób działania, - kierować się będzie dobrem ogółu i sprawiedliwością chrześcijańską. Przez to pojednanie Episkopat katol. pragnie zapobiec chaosowi, który prowadzi Meksyk do ruiny, dać mu skuteczną i energiczną pomoc.

Z Meksyku. Jak za czasów Nerona dzieje się obecnie w Meksyku. Arcybiskup Guadalajary dokonał niedawno wyświęcenia 20 nowych kapłanów w podziemiach w tajemnicy przed władzami. Nowowyświęceni kapłani udali się zaraz na posterunki, przeważnie w przebraniu robotników rolnych.

Wykłady religji w armji austrjackiej. Ministerstwo obrony krajowej zarządziło, by poczynając od listopada r. b. wprowadzona została w armji austrjackiej regularna nauka religji. Naukę tę poprowadzą w oddziałach wojskowych właściwi kapelani. Takie to wzniosłe, pełne wartości rozporządzenie ma i w 20-tym wieku miejsce, ale - niestety, nie u nas.

Uroczystość poświęcenia kopji obrazu M. B. Częstochowskiej. W październiku b. r.. odbyło się na Węgrzech w Dunakeszji uroczyste poświęcenie kopji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kaplicy, podczas której ks. Vincze Dezsö wygłosił wzruszające przemówienie, w którem przypomniał o odwiecznej przyjaźni narodu węgierskiego i polskiego. Po przemówieniu nastąpiło poświęcenie obrazu, poczem zgromadzeni wierni zaśpiewali "Boże coś Polskę" po węgiersku.

Święci i błogosławieni salezjańscy. Niedawno omawiano w Rzymie bohaterstwo cnót s. Marji Dominiki Mazzarello; współzałożycielki Zgrom. Sióstr Marji Wspomożycielki. Prócz tej postaci, rodzina salezjańska liczy w swem gronie kilka osób, do których przewiduje się beatyfikację: ks. Rua, następca św. Bosko, ks. And. Beltrami, ks. A. Czartoryski, alumn Dominik Savio i 2 Siostry Salezjanki.


Aby nie zapomnieć opłacić prenumeraty na rok przyszły i na kalendarz, prosimy załatwić zaraz tę drobną dla Was, a ważną dla nas sprawę!

Prosimy pamiętać o długach wydawnictwa i o budowie kościoła ku czci Niepokalane! w Niepokalane wie!

Marja za wszystko nagrodzi!...