Kronika
Drukuj

Z Watykanu

BEATYFIKACJA ANNY SETON. Katolicy Stanów Zjedn. starają się o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego zakonnicy Anny Seton, założycielki amerykańskiego zgromadzenia sióstr miłosierdzia. Anna Elżbieta Seton urodziła się w r. 1774 w New Jorku, a zmarła w r. 1821 w Emnitsbourgu. Była protestantką. Poślubiła kupca Seton i miała pięcioro dzieci. W r. 1803 owdowiała. Zetknąwszy się z nauką katolicka, w r. 1805 nawróciła się i założyła w Baltimore szkołę. W pięć lat potem stworzyła zawiązek nowej kongregacji dla dzieł miłosierdzia i nauczania. Statystyka kongregacji z 1911 r. stwierdza sześć tysięcy zakonnic, pracujących w 13 diecezjach. Trzy córki matki Seton były również zakonnicami, a syn jej, Robert Seton, został arcybiskupem Heljopolis. Należy zaznaczyć, że także i brat świątobliwej niewiasty, James Rooswett Bayley, nawrócił się, wstąpił do zakonu i z czasem objął urząd arcybiskupa w Baltimore.

NAUCZYCIELKI I WYCHOWAWCZYNIE SZKÓŁ POLSKICH NA AUDJENCJI U OJCA ŚW. Dnia 29 lipca rb. przybyło do Rzymu 38 nauczycielek i wychowawczyń szkół polskich. Przyjęte przez Ojca św. , wręczyły mu artystycznie wykonany adres, przypominający chwile pobytu Namiestnika Chrystusowego w Warszawie podczas inwazji bolszewickiej. Ojciec św. serdecznie przywitał nauczycielki, rozmawiał z niemi poczem, udzieliwszy błogosławieństwa, pożegnał je wypowiedzianymi po polsku słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

PROCES BEATYFIKACYJNY INDJANKI Z AMERYKI Z PÓŁN.

Biskup z Albany w Stanach Zjedn. zainicjował pierwszy proces beatyfikacyjny Indjanki z Ameryki Półn., Cateri Tekakwitha, zwanej "lilją z Mohawsk". Czcigodna ta służebnica Boża urodziła się w 1656 roku z ojca Irokeza i matki chrześcijanki. Z okolic, zamieszkałych przez Jej pogańskich współbraci, przeniosła się ona do rezerwatu dla Indjan - chrześcijan nad rzeką św. Wawrzyńca, gdzie aż do śmierci, która nastąpiła w 1684 r. prowadziła świątobliwy żywot.

U NAS

DZIEŁO MATKI BOSKIEJ POWOŁAŃ W WILNIE. W maju br. odbyło się W Wilnie organizacyjne zebranie świeżo powstałego Dzieło Boskiej Powołań, mającego na celu budzenie i popieranie powołań duchownych, zwłaszcza zaś okazywanie pomocy biednym aspirantom, nie mogącym o własnych siłach przygotować się do seminarium duchownego i wykształcić się na kapłana lub wstąpić do zakonu. Dyrektorem Dzieła jest ks. kanonik Leon żebrowski. Dzieło kształci obecnie jednego Aspiranta w seminarjum niższem, drugiego przygotowuje do seminarjum duchownego, dwóm innym z braku środków dopomaga tylko częściowo, Swych wychowanków Dzieło zobowiązuje do zwrotu w przyszłości wydanych im zapomóg przez wykształcenie na kapłana innego biednego aspiranta na tychże warunkach, by w ten sposób powstały i nieprzerwanie trwały do końca świata szeregi prostych, ubogich Kapłanów, kształconych jeden przez drugiego.

Bazylika w Kodniu i obraz Matki Bożej Kodeńskiej

300-LECIE CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ. Z okazji 300-lecia sprowadzenia cudownego obrazu Matki Boskiej z Rzymu do Kodnia, na Podlasiu odbył się w Kodniu w dniu 15 sierpnia wielki obchód jubileuszowy, w którym wziął udział J. E. ks. Prymas Hlond, liczni biskupi i ogromne rzesze ludu, przybyłego z Dalekich nawet stron, by uczcić swą Panią i Królowę, tak miłościwie ziemią podlaską władającą. - Na zdjęciu wizerunek cudownego obrazu Najświętszej Marji Panny i widok bazyliki w Kodniu.

KS. PRAŁAT DR. FRANCISZEK BARDA BISKUPEM SUFRAGANEM PRZEMYSKIM. Ojciec św. mianował ks. prałata d-ra Franciszka Barde, rektora seminarjum archidiecezjalnego w Krakowie, biskupem tytularnym Medei i biskupem sufraganem diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego.

Nowomianowany ks. biskup-sufragan urodził się w Mszanie Dolnej, pow. Limanowa, woj. krakowskie w r. 1880, Studja gimnazjalne ukończył w gimn. św. Anny w Krakowie, jako wychowanek biskupiego Małego Seminarjum. Studja teologiczne odbywał w Krakowie i w Rzymie na Gregorjanum, gdzie uzyskał stopień doktora teologji. Wyświęcony na kapłana w r. 1904, pracuje na stanowiskach: katechety w gimnazjum św. Anny, wicerektora seminarjum duchownego w Krakowie, profesora seminarjum duchownego w Poznaniu, rektora hospicjum dla polskich księży w Rzymie, katechety w państw. gimn. żeńskiem w Krakowie, wreszcie ostatnio od roku rektora semin. archidiecezjalnego w Krakowie. J. E. nowemu Ks. Biskupowi składa redakcja "Rycerza" serdeczne życzenia "Ad multos annos!"

ZE ŚWIATA

PÓŁ ŚWIATA PRZEWĘDROWAŁ NIM ZNALAZŁ WIARĘ PRAWDZIWA. W lipcu br. w Zagrzebiu przyjęty został na łono Kościoła katolickiego Pers, Abul Hassan Chan Mohaghegi. Nawrócenie o tyle jest znamienne, że po ukończeniu szkół w Teheranie, gdzie zajmował się głównie filozofją, udał się on w podróż po świecie, aby znaleźć wiarę prawdziwą. Przestudjował mahometanizm, religję Konfucjusza, szyntoizm, protestantyzm, aż wreszcie, złożony niemocą, w katolickim szpitalu szarytek w Zagrzebiu, i miał możność poznać bliżej katolicyzm. Przeżycia swoje i drogę, jaką doszedł do przestrzeni katolicyzmu, ma on podobno wydać w formie pamiętników.

TEGOROCZNE PIELGRZYMKI DO LOURDES (LURD). Nigdy jeszcze, jak sięga pamięcią biskup z Lourdes, Msgr. Gerlier, nie było tak wielkiego napływu wiernych do kaplicy w Lourdes, jak w lipcu b. r., w dniach, poświęconych Najśw. Marji Pannie Szkaplerznej. Do Lourdes przybyły nie tylko liczne pielgrzymki francuskie, ale także bardzo dużo pielgrzymek z innych krajów. Z Belgji przybyła pielgrzymka, złożona z 3.500 osób, w tem 500 chorych; z Anglji, pod wodzą arcybiskupa Liwerpoolu przybyło 1500 pielgrzymów i 50 księży; z Polski 285 osób, w tem dwóch biskupów i 80 kapłanów, dalej 100 osób z Berlina, 50 z Australji i inne. Tegoroczne uroczystości uświetnił swoją obecnością arcybiskup Paryża, kardynał Verdier.

WALKA Z NIEMORALNOŚCIĄ PUBLICZNĄ WE FRANCJI. Z inicjatywy Towarzystwa "Union pro Familia" w Orleanie, 22 stowarzyszenia społeczne wystosowały do mera miasta petycję, w której stwierdziwszy wzrastające rozprzężenie obyczajów, domagają się: 1) wydania surowego zakazu wystawiania na widok publiczny i sprzedaży czasopism oraz książek pornograficznych zarówno w kioskach, jak i w sklepach oraz na ulicach; 2) usunięcia z murów ogłoszeń, obrażających moralność bądź słowami, bądź ilustracjami; 3) zorganizowanie surowej kontroli nad widowiskami i przedstawieniami kinomatograficznemi, które bez niej stają się niekiedy środkiem demoralizacji publicznej; 4) odebrania prawa kioskom cudzoziemskim, wystawiającym na widok publiczny nieprzyzwoite fotografje, reprodukcje frywolnych obrazów, posągów lub modeli anatomicznych, które mogą tylko szkodzić młodzieży. Petycja, która powołuje się na godne pochwały zarządzenia p. Heriota, mera Lugdunu, oraz mera Saint-Etienne, wymienią pewne księgarnie i sklepy, sprzedające literaturę pornograficzną.

UROCZYSTOŚCI W LORETO KU CZCI MATKI BOSKIEJ PATRONKI LOTNICTWA. W Loreto odbyły się uroczystości ku czci Najśw. Mar j i Panny Loretańskiej, Patronki lotnictwa. Były one połączone z obchodem 1500-go jubileuszu soboru w Efezie. Biskup polowy wojsk włoskich, Msgr. Bartolomasi, wygłosił kazanie, a pontyfikalną Mszę św. odprawił arcybiskup Bolonji, kard. Rocca, który następnie ze stopni bazyliki udzielił błogosławieństwa aeroplanom, krążącym ponad świątynią. Nabożeństwa zakończone zostały uroczystą procesją, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i wojskowych.

CUDOWNE UZDROWIENIE W LOURDES A ŚWIAT LEKARSKI. W okresie pierwszych dni maja, w badaniach tegorocznych, prowadzonych przez lekarskie biuro stwierdzeń w Lourdes, wzięło udział około dwustu lekarzy francuskich i cudzoziemskich. Świadczy to o wzrastającem zainteresowaniu świata lekarskiego dla cudownych uzdrowień w Lourdes. Fakt ten należy przypisać wzmożonej działalności międzynarodowego związku lekarzy katolickich, który pod energicznem kierownictwem założyciela, dr. Valleta, osiągnął już liczbę 1500 członków.

ZE SPORTU. Kardynał Faulhaber arcyb. monachijski o znaczeniu i zadaniu sportu tak się wypowiada: »Celem sportu nie jest wytężanie muskułów i nerwów w nierozsądnych zawodach i pokazach siły fizycznej, lecz rozwijanie sił danych od Boga, rozwijanie siły woli dla panowania nad ciałem, słabem często i chorowitem. Sport ma być szkolą dyscypliny, szkołą ducha obywatelskiego. Wszelka przesada jest tu bezwzględnie szkodliwa, dlatego udział kobiet w sportach musi być bardzo ograniczony, a zawody gimnastyczne kobiet samych lub wpólnie z mężczyznami są przeciw naturze. Rozumieli to starożytni Grecy, a ostatnio i narody angielskie, skąd sporty rozeszły się na cały świat. I w Grecji i w późniejszych zawodach angielskich kobiety udziału nie brały«.

BESTIALSTWO SOWIECKIE. Z pogranicza sowieckiego nadeszła wiadomość o krwawem zajściu w miasteczku Witrycho pod Połockiem. Podczas nabożeństwa w stodole, zamienionej na kaplicę, gdzie było obecnych około 200 modlących się, zjawił się nagle konny oddział G. P. U. i oznajmił, iż w stodole tej odbywa się rzekomo tajne zebranie kontrrewolucjonistów. Czekiści otworzyli stodołę w chwili kazania i wtargnęli do wnętrza mimo, iż oświadczono im, że odbywa się nabożeństwo katolickie. W jednej chwili czekiści wydobyli rewolwery i zaczęli strzelać do modlących się oraz bić uciekających. Po kilku minutach masakry w kaplicy legło 7 trupów i 14 rannych. Czekiści aresztowali 145 osób.

APOSTOLSTWO BYŁEGO WRÓŻBIARZA CHIŃSKIEGO. Na terenie, powierzonym misjonarzom amerykańskim z Maryknoll prefektury apostolskiej Tying (Chiny), znajduje się, jak donosi agencja »Fides«, wieś niedawno jeszcze całkowicie pogańska, dziś składająca się wyłącznie z neofitów i katechumenów. Stało się to dzięki gorliwości apostolskiej starego Chińczyka, byłego miejscowego wróżbiarza. Znalazł on kiedyś przypadkowo w miejscowej palarni opjum książkę jakiegoś misjonarza katolickiego, traktującą o zabobonach chińskich i demaskującą praktyki wróżbiarzy. Książka ta wywarła na nim wielkie wrażenie i spowodowała, że zgłosił się do misjonarzy katolickich we wsi sąsiedniej na naukę. Po nawróceniu powrócił do swojej wsi, gdzie, korzystając ze swego wpływu, zajął się gorliwie pracą misyjną, uwieńczoną, jak widzimy, wspaniałemi rezultatami.

NOWE INDJE A KATOLICYZM. Jednem z pytań, szczególnie dziś interesujących hindusów, jest pytanie, ze źródeł jakiej filozofji, na podstawie jakiego credo nowe Indje czerpać będą wytyczne swoje zasady? W dyskusji na ten temat wziął ostatnio udział w piśmie »Young Men of India« pewien hindus, nie należący do Kościoła katolickiego. Wniosek, do jakiego dochodzi w swoich rozważaniach, jest, że najlepsze rozwiązanie dostarczyć może dla Indji tylko katolicyzm. Katolicyzm bowiem jest jedyną religją, która nie tylko wskazuje wysokie ideały moralności, lecz jednocześnie uczy, dla czego i w jaki sposób należy do nich dążyć. Ucząc zasad moralności, która bezsprzecznie jest najdoskonalszą w świecie, wprowadza jednocześnie dyscyplinę, bez której dla hindusów żadne teorje nie miałyby wartości. Ponadto katolicyzm posiada wydoskonaloną instytucję ascetów, bez której hindusi nie rozumieją religji, instytucję celibatu, o której Gandhi kiedyś wyraził się: »Przez celibat katolicyzm zachował tę świeżość, jaką dziś jeszcze posiada« i największy może dar, jaki religja ta ofiarować może Indjom - możność poświęcania się zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ideałom wyższym: służenie Bogu i ludziom. Z natury swej katolicyzm jest uniwersalny międzynarodowy; każdy dla niego bez względu na barwę skóry, stan społeczny czy majątkowy jest równym. Międzynarodowość jednak katolicyzmu, tak, jak on ją pojmuje, nie wyklucza popierania rozwoju narodowego przez życie chrześcijańskie. -

WSPANIAŁY ROZWÓJ MISYJ W RODEZJI. Jak donosi agencja »Fides«, w ciągu czerwca rb. prawie we wszystkich misjach, należących do wikarjatu w Bangweolo (Rodezja północna) odbywały się liczne uroczystości chrztów świeżo nawróconych krajowców. Największą ilością chrztów mogła się pochwalić misja w Malole, gdzie w ciągu jednego dnia przyjęło chrzest św. 285 osób dorosłych oraz 60 dzieci tych neofitów. Jednocześnie około pięćdziesiąt par neofitów potwierdziło jeszcze w. pogaństwie zawarte małżeństwa Sakramentem. W parę dni później w tej samej misji wikarjusz apostolski udzielił Sakramentu bierzmowania ponad 500 osobom.

Należy zauważyć, że tego rodzaju gremjalne chrzty odbywają się zazwyczaj tylko dwa-trzy razy do roku. Obecna liczba katechumenów na terenie wikarjatu Bangweolo dochodzi do 63.000 osób, a około 40.000 dla braku misjonarzy musi oczekiwać swej kolejki. -