Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

POCIĄG PAPIESKI. Wagony budującego się pociągu papieskiego będą pomalowane na kolor ciemno-purpurowy z herbem Papieża z bronzu. Ściany wewnętrzne wagonów będą pokryte adamaszkiem purpurowym, a sufity będą przyozdobione tiarą i kluczami.

OTWARCIE BRAM MIASTA WATYKAŃSKIEGO. Według wiadomości z Rzymu, w najbliższym czasie, zgodnie z postanowieniami traktatów laterańskich, mają być otwarte niektóre z pośród zamkniętych obecnia bram miasta Watykańskiego. Wiadomość ta dotyczy głównie Porta Fabrica, której otwarcie skróciłoby znacznie drogę do miejsc pracy licznym pracownikom Watykanu.

MIŁOŚĆ WŁOSKIEGO NARODU DLA PAPIEŻA. W Mieście Desio, w którym urodził się obecny Ojciec św. Pius XI, wybudowano z ofiar ludu prześliczny pomnik Papieżowi, dla okazania mu przywiązania i miłości - Na rycinie: moment poświęcenie kamienia węgielnego pod ten pomnik.

Desio (Włochy), kamień węgielny pod pomnik papieża Piusa XI

ZE ŚWIATA

POEZJE DEDYKOWANE OJCU ŚWIĘTEMU. Znana poetka angielska, Miss Katarzyna Whitford Turner, ofiarowała Ojcu Świętemu poezje, która napisała pod wpływem wzruszeń, doznanych w Lourdes na widok modlących się pielgrzymów.

PIĘĆ STWIERDZONYCH CUDÓW W LOURDES. W lokalu Biura Sprawdzań w Lourdes odbyło się posiedzenie, w którem wzięli udział wybitni lekarze tak wierzący jak i niewierzący. Badano ostatecznie uzdrowienia z roku 1923. Pięć wypadków uznało grono lekarskie za bezwzględnie cudowne, mian uleczenie następujących chorób: 1) gruźlicy mózgu, 2) gruźlicy ogólne; i choroby Pottsche, 3) zapalenie nerek i otrzewnej, 4) wrzodu w żołądku i 5) jeszcze jednej gruźlicy.

Czy mądrzejsi będą od tych uczonych, bezstronnych, badawczych mężów ci, co czytając te słowa w "Rycerzu", zaprzeczać może cudom tym zechcą?..

NAWRÓCENIE SIĘ WYBITNEGO MATEMATYKA ANGIELSKIEGO. Donoszą z Londynu, że matematyk E. Taylor Whittaker, dziekan wydziału sztuki uniwersytetu w Edynburgu i były prezydent towarzystwa matematyków i astronomów, nawrócił się na katolicyzm. Whittaker jest obecnie prezydentem towarzystwa matematyków londyńskich.

ŚLUB KRÓLEWSKI W ASSYŻU. W tutejszej bazylice św. Franciszka odbył się ślub króla bułgarskiego Borysa z włoską księżniczką Joanną. Świątynia, na życzenie królewnej Joanny, nie została przybrana zachowując swą powagę i surową prostotę. Ołtarz przystrojono jedynie czterema koszami kwiatów, a płonęło na nim zaledwie 6 świec woskowych. Po odprawieniu Mszy św. przez kustosza assyskiego konwentu OO. Franciszkanów, O. Antoniego Marji Risso (za specjalnem pozwoleniem przy ołtarzu papieskim, przy którym może celebrować tylko Papież, lub kardynał legat) odbyła się właściwa ceremonja ślubna. Następnie orszak udał się do grobu św. Franciszka w dolnym kościele, gdzie młoda królowa bułgarska spędziła parę chwil na gorącej modlitwie.

Powszechną uwagę zwracał fakt, że zarówno królowa włoska, jak i księżniczka, oraz wszystkie damy dworu, podczas uroczystości miały na sobie suknie, odznaczające się niezwykłą prostotą i wystąpiły bez klejnotów. Stało się to na wyraźne życzenie księżniczki Joanny, albowiem znany jest jej kult dla św. Franciszka i przestrzeganie przez nią jego surowych zasad. Również na życzenie księżniczki upamiętniono dzień ten w ten sposób, że wydano obiad dla wszystkich ubogich w Assyżu.

PONOWNE OTWARCIE KATEDRY W MEKSYKU. Dnia 15 sierpnia w święto uroczyste Wniebowzięcia N. M. P. została uroczyście otwarta katedra w stolicy Meksyku. Pontyfikalną Mszę św. odprawił Prymas meksykański, arcybiskup Pascual Diaz w obecności delegata apostolskiego Mgra Ruiz’a y Flores. Było to publiczne stwierdzenie, że skończyła się walka między państwem i Kościołem, walka, która doprowadziła do zamknięcia wszystkich świątyń i zawieszenia nabożeństw. Po raz pierwszy od czterech lat odezwały się dzwony katedry. Jeszcze przed wschodem słońca na placu przed kościołem zgromadziły się tysiączne rzesze wiernych; wiele osób odbyło długą pielgrzymkę, na kolanach oczekując chwili otworzenia świątyni.

Mapa Meksyku

KONGRES KATOLICKI W POŁUDNIOWEJ AFRYCE. W Brenersdorp (Połudn. Afryka), siedzibie prefekta apostolskiego, odbył się ostatnio zjazd katolików południowo-afrykańskich, w którym wzięli m. in, udział prawie wszyscy misjonarze z tamtych stron. Kongres ten stał się wielką manifestacją katolicką, która w całej pełni wykazała wielki rozwój Kościoła katolickiego w tych odległych stronach. Z podziwu godną gorliwością przybywali katolicy biali i czarni z najodleglejszych okolic.

WALKA Z RELIGJĄ W ROSJI SOWIECKIEJ. Władza bolszewicka zadała nowy cios życiu religijnemu w Rosji, odbierając ludowi Pismo św. i książki do nabożeństwa. Ponieważ obywatelami państwa są także osoby duchowne, więc i one również zmuszone są poddać się temu zarządzeniu, i wydać zachowane dotychczas bibljoteki kościelne i prywatne. Ale Pan Bóg nie dopuści, aby ta barbarzyńska samowola tyranów sowieckich miała wyrwać wiarę z serc ludu.

U NAS

NOWY OBJAW CZCI NIEPOKALANEJ DZIEWICY. W Lasku Wolskim pod Krakowem została wzniesiona statua Matki Boskiej, ufundowana przez wiceprezydenta m. Krakowa, p. Schneidra i jego małżonkę. Przy wznoszeniu statuy przemówienie swe zakończył p. wicepr. Schneider pięknemi słowami pieśni: "Matko pociesz, bo płaczemy, Matko ratuj, bo giniemy, Matko nie opuszczaj nas". Statua wykonana jest w sztucznym kamieniu, na cokole widnieje napis: "Ku chwale Niepokalanej Dziewicy Marji, dla podniesienia serc ludzkich - Ludwik i Marja Schneidrowie".

PROHIBICJA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. Mieszkańcy Leśnej Podlaskiej wypowiedzieli się ostatnio w powszechnem głosowaniu za prohibicją. W wyniku tej uchwały wszystkie zakłady jadłodajne z wyszynkiem alkoholu, będą zamknięte z dniem 1 stycznia 1931 r. Trzeba zaznaczyć, że Leśna słynie z obrazu Cudownej Matki Boskiej, więc prohibicja przyczyni się potężnie do podniesienia nastroju religijnego pątników, składających hołd Cudownej Matce Boskiej Leśnieńskiej.

KATOLICKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY W ŁODZI. Sekretarjat Akcji katolickiej diecezji Łódzkiej, celem uświadomienia katolicko-społecznego robotników, zorganizował w Łodzi katolicki Uniwersytet robotniczy. Wykłady na tym uniwersytecie odbywają się przez 3 dni w tygodniu po 3 godziny. Uczęszcza na nie dotychczas 300 słuchaczek i słuchaczów. Wykładane są następujące przedmioty: apologetyka, etyka, ekonomja polityczna, polityka społeczna, historja doktryn i ruchów społecznych, historja Polski, literatura, matematyka, przyroda, kalkulacja, kultura i higjeną. Wykłady objęli profesorowie łódzkiego seminarjum duchownego i profesorowie szkół średnich m. Łodzi. Kierownictwo naukowe spoczywa w rękach sekretarza generalnego Akcji katolickiej, a dyrektorem administracyjnym został mianowany ks. R. Łaski.

NIEZWYKŁE NABOŻEŃSTWO. W jedną z niedziel proboszcz parafji Najśw. Marji Panny w Pabjanicach zorganizował osobliwe nabożeństwo. Było to nabożeństwo dla wszystkich chorych w parafji. Specjalnie zamówione auta jeździły po całej parafji i zwoziły na nabożeństwo tych, którzy, złożeni chorobą lub niemocą, nie mogli już przybyć do świątyni. "Dzięki ułatwieniom lokomocyjnym i opiece osób szlachetnych, wielu z pośród niemocą złożonych od lat kilku, dopiero w tem nabożeństwie mogło wziąć udział. To też, chociaż oblicza ich były schorzałe, jednak radość duchowa i poważne skupienie malowały się na nich w czasie Mszy św., dla nich i za nich odprawionej. Wszyscy przystąpili do Stołu Pańskiego, wysłuchali pięknego przemówienia oraz ze łzami w oczach dziękowali ks. Proboszczowi i tym osobom szlachetnym, że były im pomocą w uczcie duchowej.

NA KRESACH WSCHODNICH LICZBA KOŚCIOŁÓW WZRASTA. Obecnie w 60-ciu parafjach diecezji łuckiej budowane są nowe kościoły, lub dźwigane z ruin dawne świątynie. W bieżącym roku ukończono budowę 5-ciu kościołów: w Zabłociu, Małych-Hołobach, Hruszwicy i Ochnówce. W przyszłym roku zapowiedziane jest poświęcenie 10-ciu nowych kościołów.