Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

POLSKIE PIELGRZYMKI U OJCA ŚW - Ustawicznie śpieszą do Rzymu liczne pielgrzymki z całego katolickiego świata, a wśród nich wyruszyły także i dwie wielkie pielgrzymki z Polski: jedna z Warszawy, druga z Katowic. Wiele opowiemy o nich w następnych numerach "Rycerza Niepokalanej".

STOLICA ŚWIĘTA A RZĄD WŁOSKI. Niektóre dzienniki włoskie od czasu do czasu starają się okazać swe niezadowolenie z Układu Laterańskiego. I tak dziennik "Popolo di Roma" z okazji mowy wygłoszonej przez Ojca św. do Związku Młodzieży Katolickiej zaatakował Papieża - został jednak natychmiast po wydaniu skonfiskowany.

ILE OBYWATELI LICZY MIASTO WATYKAN. Według dokonanego spisu obywateli Państwa Watykańskiego, liczba ich wynosi 523, w tem 25 kardynałów kurjalnych i biskupów rzymskiego okręgu kościelnego.

ZE ŚWIATA

KONGRES MISYJNY W BARCELONIE. W okresie od 22 do 29 września odbywał się w Barcelonie pierwszy narodowy hiszpański kongres misyjny, w czasie którego na olbrzymim placu odprawiła się Msza św. W kongresie brało udział ok. 100.000 ludzi, a chór złożony z 15.000 osób odśpiewał Mszę "Fons Bonitatis" (Źródło Dobroci). Ołtarz urządzono na podwyższeniu mającem 20 m. wysokości, aby wszyscy zebrani mogli widzieć kapłana sprawującego Najśw. Ofiarę.

NAWRÓCENIE SIĘ ARCHIMANDRYTY MIKOŁAJA. "Osserwatore Romano" donosi, że archimandryta Cerkwi prawosławnej Mikołaj, przeszedł na łono Kościoła katolickiego i prowadzi obecnie misje wśród rosjan mieszkających w Chinach. Archimandryta Mikołaj już przed wojną światową kierował wschodnio-azjatyckiemi sprawami Cerkwi schizmatyckiej. Wypędzony przez bolszewików, osiadł w chińskiej prowincji Szantung i nawrócił się dzięki rozmowom, jakie prowadził z pracującymi tam na misjach? OO. Franciszkanami.

Spotkała go za to klątwa zagranicznego synodu prawosławnego: w odpowiedzi b. archimandryta zaznaczył, że obie podobne do Rzymu kościelne stolice wschodu (Bizancjum i Moskwa) zniknęły, a tylko Rzym, który zawsze okazywał wierność ustawom soborów powszechnych, trwa niewzruszony.

JAK CHIŃCZYCY KOCHAJĄ OJCA ŚW. Większość katolickich czasopism w Chinach wydała numery okolicznościowe, poświęcone jubileuszowi kapłańskiemu Papieża. W Europie trudno sobie wyobrazić, jak bardzo lubiany jest Ojciec św. Pius XI wśród katolickiej ludności Chin. Ludność ta nazywa Go "naszym Papieżem" lub "chińskim Papieżem". Chińczycy są Ojcu św. szczególnie wdzięczni za Jego orędzie do narodu chińskiego.

ŚMIERĆ TRZECH MISJONARZY. W prowincji chińskiej Siao-Jang bandyci zamordowali trzech belgijskich misjonarzy, a mianowicie: Biskupa Trudo i dwóch Franciszkanów: Rupertusa i Brunona. Złoczyńcy dokonali zabójstwa w wyjątkowo okrutny sposób. Ciała misjonarzy poprzebijane zostały szablami i lancami; dwie z pośród ofiar mordu zmarły w okropnych męczarniach po kilkugodzinnej agonji. Biskup Trudo zamieszkiwał w Chinach od 22 lat, zakonnicy zaś przybyli tam przed kilku laty.

ŚMIERĆ KARDYNAŁA DUBOIS. Dnia 22 września rozstał się z tym kwiatem Kardynał Arcybiskup Paryża ś. p. Ludwik Ernest Dubois. Śmierć nastąpiła w drugim dniu po wspaniale odbytych uroczystościach 50-lecia kapłaństwa Kardynała.

Kard. Dubois, Prymas Francji

Ś. p. Kardynał Dubois urodził się 1 września 1856 r. w St. Calais. Po ukończeniu gimnazjum poświecił się studjom teologicznym. W roku 1870 otrzymuje święcenia kapłańskie i rozpoczyna pracę duszpasterską. "W roku 1901 zostaje Biskupem djecezji Werdun. Po ośmiu latach owocnej pracy przeniesiony na stolicę biskupią w Bourges - sprawuje rządy nad diecezją aż do 1916 r. a następnie w Rouen, i tu otrzymuje w tym samym roku godność kardynalską. Po śmierci kardynała Ametie obejmuje osieroconą archidjecezję Paryską i w ten sposób jako Prymas staje na czele Kościoła katolickiego we Francji.

"Publiczna działalność zmarłego Księcia Kościoła skierowana była przedewszystkiem do ustalenia pokoju między Kościołem a państwem.

Dzięki jego usilnym staraniom rząd zezwolił na powrót niektórych zgromadzeń misyjnych do Francji. Kardynał wierzył, że dobra wola ludu Francuskiego powoli doprowadzi do upragnionej zgody rządu ze Stolicą Apostolską. To też przy każdej nadążającej się sposobności, jak w święto Joanny d’Arc lub pogrzebie marszałka Focha, starał się uzyskać większą przychylność rządzących dla Kościoła.

Pracował naukowo jako członek Akademji Św. Tomasza z Akwinu prowadził studja z zakresu Historji Kościoła i wydał wiele dzieł religijno-moralnych.

Zmarły Kardynał był też wielkim przyjacielem Polski. Pamiętamy jak kilka lat temu wraz z czterema biskupami francuskiemi uczestniczył w procesji Bożego Ciała w Warszawie. Odznaczony też był orderem Orła-Białego.

Z ś. p. Kardynałem Dubois schodzi do grobu jeden z najwybitniejszych i najświątobliwszych książąt Kościoła Francji.

Dnia 1 października odbył się pogrzeb Kardynała Prymasa.

U NAS

ZJAZD KATOLICKI W POZNANIU. W początkach września odbył się 10-ty zjazd Katolicki poprzedzony uroczystem nabożeństwem polowem które odprawił J. Em. Ks. Kardynał Prymas Hlond.

W obradach zjazdu oprócz Ks. Prymasa uczestniczył J. E. Ks Arcybiskup Teodorowicz ze Lwowa i szereg innych Najdostojniejszych Arcypasterzy.

Przemówienie Ks. Prymasa, wygłoszone wtedy, podajemy osobna między artykułami.

KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ W ŻÓŁKWI Dnia 6 października b. r. odbyła się w kościele OO. Dominikanów w żółkwi uroczysta koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej.

Słynna podobizna Matki Najśw. łączy się ściśle z ważnymi wydarzeniami historycznemi naszej Ojczyzny. Król Jan Kazimierz dowiedziawszy się o istnieniu tego obrazu, zapragnął go mieć w obozie. życzeniu królewskiemu stało się zadość, a O. Humiecki dominikanin, kapelan wojskowy odprawiał przed obrazem nabożeństwa różańcowe. Odtąd przez cały czas towarzyszył obraz królowi po ciernistych ścieżkach panowania. Z listu króla dowiadujemy się, z jakim żalem rozstawał się Jan Kazimierz z cudownym obrazem, gdy go odsyłał do żółkwi, gdzie dotychczas pozostaje.

W koronacji, dokonanej przez J. E. Ks. Arcybiskupa Twardowskiego wzięły udział nieprzeliczone tłumy ludu.

TŁUMNE PIELGRZYMKI NA JASNEJ GÓRZE. Święto Narodzenia N. M. P. obchodzone w tym roku na Jasnej Górze, zgromadziło liczne pielgrzymki. Na czele różnych kompanji przybyło około 200 księży proboszczów. W wigilję święta, wieczorem, wyruszyła z bazyliki procesja eucharystyczna przy udziale licznie zgromadzonych pątników, która przeciągnęła po wałach, poczem nastąpiło wystawienie Najśw. Sakramentu na całonocną adorację. Tłumy wiernych aż do rana śpiewały pieśni ku czci Eucharystji i Najśw. Marji Panny.

W samo święto Narodzenia Matki Bożej J. E. Ks. Biskup Kubina odprawił uroczystą Mszę św. przed ołtarzem szczytowym, następnie wygłosił kazanie do wiernych. Z okazji na ten czas zwołanego zlotu Sokołów wręczono J. Ekscelencji dyplom honorowy członka sokolstwa.

"NAWRÓCENIE SIĘ 85-LETNIEGO ŻYDA. W Tucholi zachorował Izraelita Salomon Schramm. Umieszczono go w lecznicy Sióstr Elżbietanek. Po niejakim czasie chory oświadczył, że pragnie przyjąć wiarę katolicką! Z początku nie chciano mu wierzyć, lecz wskutek ciągłych nalegań z jego strony przywołano kapłana, który mu udzielił Chrztu św. W kilka dni potem, na wrócony żyd obchodził 85-rocznicę swych urodzin i tego dnia wieczorem zmarł, wymawiając na zakończenie swej ziemskiej tułaczki słowa: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki".

Przyjęcie wiary Chrystusowej przez starego żyda na łożu śmierci, wywołało niemałe wrażenie w mieście.