Kronika
Drukuj

Z Rzymu

Krezus chiński na adjencji u Papieża. Jest nim jeden z najbogatszych ludzi w Azji, Lo-Pa-Hong, którego majątek przewyższa fortunę Morgana i Rockefellera. Bogacz ten jest gorliwym katolikiem i wszystkie niemal dochody ze swych olbrzymich przedsiębiorstw obraca na szerzenie katolicyzmu w ojczyźnie. Wracając z kongresu Eucharystycznego odwiedził Ojca św. w Watykanie, prosząc Go o przysłanie większej liczby misjonarzy do Chin i zobowiązując się pobudować kościoły w różnych okolicach swej ojczyzny.

Chińczycy biskupami. Na konsystorzu, który odbył się w końcu czerwca, Ojciec Święty Pius XI mianował biskupami trzech chińczyków.

Ze świata

25 jubileusz prasy. 2 maja r.b. Katolicki związek prasy w Bawarji obchodził swój 25-letni jubileusz. Związek liczy obecnie 12 czasopism i tyleż drukarń oraz 912 czytelni z ilością 669.805 tomów. W czasie wojny światowej Związek rozesłał po szpitalach i rowach strzeleckich blisko 8 miljonów książek. W roku zaś 1925 postarał się o wygłoszenie 1875 odczytów.

Z jenerała Franciszkanin. W zeszłym miesiącu w Ingolstadzie (w Niemczech) odbyła się niezwykła uroczystość. Były jenerał porucznik armji niemieckiej Bawar baron Reichlin von Meldegg po odbyciu nowicjatu został franciszkaninem i jako O. Askanjusz odprawił pierwszą Mszę św. Na uroczystości byli obecni dawniejsi żołnierze z brygady jenerała.

XVIII Międzynarodowy Kongres Przeciwalkoholowy odbędzie się w dniach 22-29 b. m. w Dorpacie, w Estonji. Obok szeregu referatów z zakresu medycyny socjologji, jakie wygłoszą pierwszorzędne powagi Europy i Ameryki, na kongresie wypowiedzą się w kwestji walki z alkoholizmem przedstawiciele Kościoła katolickiego, protestantyzmu, prawosławia, żydowstwa, mahometanizmu i szintoizmu (Japonja).

Amerykański pomysł. Na iście amerykański pomysł wpadli w Pittburgu dwaj młodzi katolicy, którzy nagle doszli do wielkiej fortuny. Otóż systematycznie umieszczali we wszystkich bez wyjątku dziennikach krótkie artykuliki o zwyczajach katolickich, o wydarzeniach historycznych z dziejów Kościoła, o jego obrzędach liturgicznych i t. p. Nadto pomiędzy ogłoszeniami o mydle, czekoladzie, gutalinie it.p. kazali umieścić króciutkie zdanie propagandowe, jak np. "Katolicki uniwersytet był pierwszą publiczną bibjoteką w Ameryce". Na tę kampanję apostolską poświęcili dziesięć miljonów dolarów. Skutek był niebywały, ponieważ krótkie takie wiadomości chętnie czytali ludzie, którym nie chciałoby się czytać grube tomiska.

Koła katolickie prawników i policjantów. Pod opieką kardynała Westminsteru utworzyło się w Londynie .Koło pracowników katolickich" i otworzyło stację bezpłatnej porady dla ubogich. Powstał również w temże mieście Związek katolickich posterunkowych policjantów, a derektor policji p. Royds, w swem przemówieniu na otwarcie związku, zaznaczył, iż można z całą prawdą i pewnością zaręczyć, że najlepszym stróżem porządku bezpieczeństwa publicznego jest policjant czujący i myślący po katolicku.

Jak zbudowano kościół bez kapitału? Ksiądz Branchini jest proboszczem w Venezzano (w diecezji bonońskiej we Włoszech). Pewne dnia prosił inżyniera znajomego, aby nakreślił plan nowego kościoła To było 32 lata temu. Plan był wkrótce gotów i przyjęty, Kościół miał być zbudowany w kształcie krzyża z 3 nawami i kopułą wysoki na 44 metry. Długość kościoła wynosić miała 40 metrów, szerokość 22 36 okien oświetlać miało świątynię. Proboszcz miał tylko 65 lirów na budowę kościoła. Mimo to 28 września 1894 pobłogosławił kamień węgielny, a murarz Mazzoli z parafji rozpoczął pracę. Płacono mu 2 liry dziennie, później 2 liry 70 cent, (dzisiaj 60-90 groszy). Mozzoli miał do pomocy ludzi lepiej płatnych. Po 32 latach budowę kościoła skończono. Mazzoli ma obecnie 68 lat. Miljon cegieł przeszło przez jego ręce.

Nabożeństwa w Holandji słyszane przez radjo w całym świecie. Staraniem specjalnego towarzystwa radjowego w Holandji, zostają nadawane w Hilwersum nabożeństwa rzymsko-katolickie. Wielkim posłuchem zwłaszcza cieszą się Msze co trzecią niedzielę w kościele Dominikanów w Amsterdamie, słynnym ze swoich chórów.

U nas

Ingres X. Arcybiskupa Hlonda, czyli uroczyste wejście do katedry gnieźnieńskiej, miało nastąpić 5 września, a do katedry poznańskiej 12 września, lecz wskutek ciężkiej jego choroby zostało odroczone.

Ks. Prymas poważnie zachorował. Podczas pobytu swego w Lublinie w związku z poświęceniem zakładu naukowego Ks. Ks. Jezuitów "Bobolanum", Ks. Prymas Hlond poważnie zachorował. Choroby nabawił się w drodze powrotnej z Rzymu. Ks. Prymas musi około pół miesiąca pozostać w Lublinie pod opieką lekarską.

Nie wolno się pojedynkować w Polsce. W sądzie akr. w Poznaniu odbyła s ę rozprawa przeciw dwóm studentom uniwersytetu poznańskiego, Kaz. Bobińskiemu i Ludw. Mazurkiewiczowi, oskarżonym o pojedynek w dniu 31 grudnia 1924 r. Bobiński skazany został na 3 miesiące, Mazurkiewicz na 4 miesiące twierdzy.

Zjazd katolicki, i rocznica św. St. Kostki. Prezydjum Komitetu Obchodu Rocznicy Św. St. Kostki i Zjazdu Katolickiego zaprosiło do udziału w Zjeździe p. Prezydenta Państwa, Marszałków: Trąmpczyńskiego i Rataja, prezesa ministrów Bartla, oraz ministra Romockiego.