Kronika
Drukuj

Z Rzymu

1600-letnia rocznica Znalezienia Relikwi Krzyża św. przypada w roku obecnym. Ku uczczeniu tej rocznicy zawiązano w Rzymie komitet, na czele którego stanęli kardynał Van Rossum i książę Marek- Antoni Colonna. Komitet ma zamiar zbudować z ofiar nową kaplicę jako sanktuarium św. Relikwji .("La Vie Catholique").

"Ojcze nasz" w tysiącu języków. Ojcu św. doręczono zbiór przekładów modlitwy .Ojcze nasz", zestawiony prze? prof. Kertesza, a obejmujący przekłady jej w tysiącu języków i narzeczy świata. Zbiór ten bije więc dotychczasowy rekord Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego, które w ciągu swej kilkudziesięcioletniej działalności zdołało wydać Pismo Święte w 700 językach.

Pogrzeb Siostry Papieża Piusa X. Zmarła w Rzymie ostatnia siostra papieża. Piusa X, Donna Anna Sarto. Mussolini zarządził jej pogrzeb na koszt narodu. Straż honorową przy trumnie trzymali faszyści. Na Mszy Św., którą odprawił Biskup Bressan, obecni byli przedstawiciele rządu. Zwłoki Anny Sarto przewieziono ze Rzymu do wsi rodzinnej Sartów, Riesy obok Wenecji.

Zarządzenie Mussoliniego spotkało się z uznaniem całej opinji katolickiej we Włoszech. Duce zaznaczył, że chciał uczcić w ten sposób prostotę tak Piusa X, jak i jego rodziny, która wzorem była dla wszystkich rodzin włoskich.


Ze świata

Pogrzeb św. p. O. Jana Koronina był wielką, imponującą manifestacją religijną, w której wziął udział nie tylko kler obydwóch Kościołów, nie tylko katolicy, ale także liczni prawosławni, nie zważając wcale na zakaz swego biskupa. Słowem, przybyli wszyscy, co sympatyzują z kierunkiem powrotu do jednego i prawdziwego Kościoła, a nie mogą się zdecydować na krok ostateczny w obecnej chwili z tych czy innych powodów.

Harbin jeszcze nie widział takiej wspaniałej manifestacji religijnej, manifestacji, która nawet na katolików głębokie wywarła wrażenie. Prasa rosyjska pisała obszernie o śmierci i pogrzebie zmarłego kapłana. Oby duch jego przyświecał innym, pogrążonym w ciemności, a jego przykład stał się żywą zachętą do naśladowania.

Pogrzeb konwertyty rosyjskiego
Pogrzeb konwertyty rosyjskiego, O. Jana Koronina w Harbinie (Chiny).

Przygotowania do Kongresu eucharystycznego w Chicago. Przyszły Kongres eucharystyczny międzynarodowy odbędzie się w czerwcu 1926 r. w Chicago. Stany Zjednoczone mają zamiar wystąpić z całym przepychem. Chicago liczy na 500.000 osób biorących udział w Kongresie. Przygotowują 19 sal na 70 posiedzeń dziennie, oddzielnie prowadzonych, dopiero procesja wielka ma zjednoczyć wszystkich wspólnie. Ta odbędzie się w wielkim parku seminarium duchownego, odzielonym o 50 km od centrum miasta; liczy on 247 hektarów powierzchni Dwie linie kolejowe łączą Chicago z parkiem, dwie nowe zbudują na czas Kongresu. Specjalną drogę przeznaczono na jazdę autami. Prezydentem miasta Chicago jest katolik. Na 5 miljonów mieszkańców przypada 1 i pół miljona katolików. Katolicy-Polacy zajmują pierwsze miejsce, o czem świadczyć może choćby 23 kościołów, przeznaczonych wyłącznie dla nich. Kardynał-arcybiskup Chicago Mgr. Mundelein zadecydował triduum przygotowawcze do Kongresu.

Kongres rozpocznie się 27 czerwca b. r. i trwać będzie tydzień W pierwszym dniu na ogólnem posiedzeniu pod gołem niebem chór, złożony z 59 tys. dzieci szkół powszechnych, odśpiewa odpowiednie pieśni.

Wielu kardynałów obiecało swój "udział".

Nowy Nuncjusz paryski. W dn. 2 b. m. złożył Nuncjusz Apostolski w Paryżu, kard. Ceretti, pożegnalne wizyty prezydentowi republiki, p. Deumergue i premjerowi p. Briandowi; w najbliższych dniach uda się kard. Ceretti do Rzymu na stały pobyt. Następcy dotąd Stolica Apostolska nie zamianowała; powszechnie jednak przypuszcza się, że będzie nim Mgr. Micara, Nuncjusz w Brukseli.

Ilu kapłanów krajowców jest w krajach misyjnych?

W Chinach 1071, między nimi dwóch apostolskich prefektów;
W Indjach 850, między nimi dwóch biskupów;
W Indochinach - 700;
W Afryce - 248;
W Japonji - 40;
W Korei - 33;
W Oceanji - 8.

Małoletni złodzieje dostają publicznie "w skórę" w Ameryce. Dziewiętnastu chłopców w wieku od 11 do 17 lat, którzy przyznali się, iż są członkami bandy, dopuszczającej się rabunków, zostało skazanych na publiczną chłostę w sali sądowej w Buffalo. Wykonawcami egzekucji byli sami rodzice skazanych. Kary te stosowane bardzo często do przestępców nieletnich, skutkują podobno lepiej, niż kara więzienia.


U nas

Ofiara kobiet polskich. Berło dla obrazu M. B. Częstochowskiej, sprawione z ofiar Kobiet polskich, już jest gotowe i znajduje się narazie w Muzeum narodowym w Warszawie, Podwale 1. 15.

W dniu 3 Maja o godz. 8-mej rano ze stacji kolejowej przeniesie się przypuszczaknie na Jasną górę Berło i Jabłko - Votum dziękczynne za cud nad Wisłą, a błagalne o ład i spokój w Polsce.

Berło umieszczone m podstawie nieść będą na zmianę 4 kobiety: włościanka, robotnica, mieszczanka i ziemianka.

Wieniec z zieleni niesiony przez panny w bieli otoczy grupę.

Osoby przyjeżdżające 2 maja, czyli w wilję uroczystości, zostaną przez Komitet w Częstochowie, skierowane do zamówionych lokali, oraz będą miały wręczone bilety wejścia dla delegatek do Kaplicy, - gdzie tylko szczupła ilość osób zmieścić się może (1.000 osób).

Arcybiskup Ernest von Rouy
Ks. Arcybiskup Ernest von Rouy nowym Kardynałem belgijskim.