Kościół katolicki w republikach sowieckich
Drukuj

Obecnie wedle "Przeglądu Katolickiego" znajduje się w republikach sowieckich: 1 archidjecezja, 5 djecezji, 2 wikarjaty i 1 administracja apostolska:

1. Archidjecezja Mohylewska rozciągała się od morza Bałtyckiego po cieśninę Berynga i od Archangielska po Charków, obecnie uszczuplona przez utworzenie nowych jednostek administracyjnych. Na miejscu pozostało 74 księży, którzy mają obsłużyć 115 kościołów i około 250 tysięcy wiernych na obszarze Rosji europejskiej. Pasterz jej Ks. Arcybiskup Ropp mieszka w Warszawie.

Djecezja Władywostocka. Wschodnia Syberja została wydzielona z archidiecezji Mochylewskiej i z prowincji "Primorskaja" i "Amurskaja Obłast" z wyspą Sachalinem utworzono nową djecezję. Pierwszym Biskupem został ks. Karol Sliwowski. Djecezja posiada 6 kościołów tyluż kapłanów i około 20 tysięcy wiernych.

Wikarjat Apostolski Syberyjski został wydzielony z archidjecezji Mohylewsklej i utworzony z dekanatów Irkuckiego, Tomskiego, Omskiego i Taszkientu. Administratorem apostolskim został O. Gerard Piotrowski z zakonu OO. Bernardynów. O. Piotrowski od 1911 r. był na misjach w Chinach w Wikarjacie Kan - chow. Wikarjat posiada 12 księży, 35 kościołów i około 75 tysięcy wiernych.

Diecezja Tyraspolska obecnie przez utworzenie nowej jednostki kościelnej została uszczuploną, posiada jeszcze 90 kościołów, 100 kapłanów i około 300 tysięcy wiernych. Pasterz jej ks. Biskup Kessler przebywa w Berlinie.

Wikarjat Apostolski Kaukazu i Krymu został utworzony z części południowej djecezji Tyraspolskiej, na czele stoi ks. Adrjan Smets, Biskup tytularny Gangres, b. Delegat Apostolski Persji i Wizytator Apostolski Gruzii. Rezyduje w Tyflisie. Wikarjat posiada 30 kościołówji z tyluż księżmi i około 70 tysięcy wiernych.

Djecezja Kamieniecka. Na miejscu pozostało 48 kapłanów, mających obsłużyć 100 parafij i około 300 tysięcy wiernych. Pasterz djecezji ks. Piotr Mańkowski mieszka w Buczaczu (Małopolska.)

Djecezja żytomierska dawniej Kijowska do zawarcia Konkordatu z Polską tworzyła jedną djecezję Łucko - żytomierską; posiada 66 kapłanów obsługujących 107 kościołów i około 300 tysięcy wiernych.

Djecezja Mińska posiada 46 kościołów, 14 księży i okolę 160 tysięcy wiernych.

Administracja Apostolska dla ormian-katolików w Rosji. Administratorem Apostolskim jest ks. Ter Abraamian, który rezyduje w Tyflisie.

Ogółem na obszarach b. Rosji znajduje się obecnie 396 kapłanów, którzy obsługują 594 kościoły i około półtora miljona wiernych.


Tyle stworzeń służy Matce Bożej, ile ich służy Przenajświętszej Trójcy; gdyż wszystkie stworzenia tak Aniołowie jak i ludzie, i co tylko istnieje w niebie i na ziemi, będąc poddane panowaniu Boga, podano jest i panowaniu Przenajświętszej Panny.

Św. Bernardyn Seneński