Koronacja obrazu
Drukuj
Ołtarz kaplicy Seminarjum duchownego z cudownym obrazem Matki Bożej
Ołtarz kaplicy Sem. duch. z cudownym obrazem M. Bożej.

W dniu 30 października ub. r. dokonał J. E. Ks. Arcyb. Twardowski koronacji cudownego obrazu M. B. Nieustającej Pomocy w kaplicy Seminarjum duchownego we Lwowie. Obraz ten poświęcony ongiś przez Ojca św., Leona XIII przywiózł do Lwowa Ks. Arcyb. Weber. Rychło poczęli modlący się przed nim alumni doznawać wielkich łask, skutkiem czego nazywali Matkę Najświętszą "Panią i Matką Seminarjum". A obecnie nastąpiła uroczysta koronacja. Alumni przygotowali się do tego rekolekcjami. Kościół seminaryjny przybrano wspaniale. Na fasadzie wśród sztandarów jaśniał wielki świetlny monogram Marji. W przeddzień koronacji przeniesiono obraz cudowny z kaplicy zakładowej do kościoła, a nazajutrz, w dzień uroczysty Chrystusa Króla - odbyła się koronacja Niepokalanej Jego Matki. Dokonał tego aktu sam Najprzew. Ks. Arcybiskup, i przemówił rzewnie, i Matce Najświętszej w opiekę Seminarjum swoje oddał.

Tłum wiernych śpiewał na cześć Marji jeszcze długo, długo...