Komunikat Sekretariatu Prymasa Polski
Drukuj

Sekretariat Prymasa Polski niniejszym podaje do wiadomości, co następuje.

W dniu 16 grudnia br. J.Em. Ks. Kardynał Prymas przyjął Ks. Filipa Bednorza, któremu wręczył dekrety kanoniczne, nadające moc prawną dokonanym w dniu 25 listopada br. wyborom wymienionego kapłana na stanowisko Wikariusza Diecezji Katowickiej.

Warszawa, dnia 16 grudnia 1952 r.

(-) † Antoni Baraniak

* * *

Dotychczasowy Wikariusz Kapitulny Krakowski J. E. Ks. Arcybiskup Eugeniusz Baziak, wobec wytworzonych warunków, nie mógł spełniać nadal swoich obowiązków. Z powyższych względów Kapituła Metropolitalna Krakowska w dn. 13 grudnia br. wybrała nowego Wikariusza Kapitulnego w osobie J. E. Ks. Biskupa Franciszka JOPA, dotychczasowego Sufragana Sandomierskiego.