Kodeks młodego rycerza

IV. CHRYSTUS W BRACIACH NASZYCH

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.
Ewangelia św. Mateusza 25,40.

1. Rycerz szanuje każdego człowieka.

2. Rycerz do bliźniego podchodzi z zaufaniem, chyba że jego postępowanie wykaże, że nie jest tego godzien.

3. Rycerz nie jest pobłażliwy wobec złych czynów bliźniego, aby przez brak sprawiedliwości nie krzywdzić ludzi dobrych.

4. Rycerz karcąc niegodne postępki bliźniego, nie odwraca się od niego całkowicie, aby nie zamykać mu drogi do poprawy, lecz przeciwnie stara się w każdym nawet błądzącym bracie - widzieć i podkreślać jego stronę dobrą.

5. Rycerz w obcowaniu z bliźnimi jest zawsze pogodny, nawet w najcięższej sytuacji nie szerzy zwątpienia, lecz w każdym człowieku budzi zaufanie w jego własne siły i wiarę w zwycięstwo słusznej sprawy.

6. Rycerz czuje się odpowiedzialny za swych bliźnich, dlatego śpieszy im chętnie z pomocą, lecz bez narzucania się i bez szukania własnej chluby.

7. Rycerz ma cywilną odwagę odmówić swych usług natrętom, natomiast ludziom cichym i skromnym stara się uczynić więcej niż go o to proszą.

8. Rycerz jest uprzejmy dla każdego, lecz nigdy nie okazuje obłudnego pokoju,- jest łagodny dla ludzi dobrej woli, dla ludzi złej woli lub dla obłudników jest surowy.

9. Rycerz wobec bliźniego jest szczery: mówi mu w oczy, co o nim sądzi, zanim rozgłosi to innym.

10. Rycerz jest rzetelny: nie obiecuje bliźniemu więcej, niż może rzeczywiście mu zrobić. Wszystko zaś co obiecał, dokładnie i punktualnie spełnia.

11. Rycerz jest prawdomówny: mowa jego jest tak - tak, nie -nie, bez światłocieni.

12. Rycerz jest wierny: dochowuje ściśle danego bliźniemu słowa.

13. Rycerz jest dobroduszny: nie czyni krzywdy bliźniemu, ale raczej wyrządzoną sobie cierpliwie znosi.

14. Rycerz jest dyskretny: nie jest ciekaw tajemnic bliźniego, powierzonej zaś sobie tajemnicy ściśle dochowuje.

15. Rycerz jest życzliwy dla bliźniego: nigdy mu nie zazdrości, lecz cieszy się z jego szczęścia.

16. Rycerz jest panem swej mowy: chętniej słucha co mówi bliźni, aniżeli sam mówi,- zanim cokolwiek powie najpierw to sobie pomyśli; o sobie mówi tylko wtedy, jeśli go o to pytają,- nie zamęcza bliźniego gadatliwością,- o czymkolwiek mówi, wyraża się w słowach jasnych, prostych i zwięzłych.

17. Rycerz nie kradnie bliźniemu jego czasu, nie przedłuża bez potrzeby swych wizyt i nie każe nigdy komukolwiek na siebie czekać - jest punktualny.

18. Rycerz lubi samotność: unika zbyt gwarnego towarzystwa, gdyż wie, że nie ten jest egoistą,. który stroni od bliźniego, lecz ten co za nim goni, by go wykorzystać.

19. Rycerz jest człowiekiem honoru: przyznaje się do winy, a wyrządzoną bliźniemu krzywdę naprawia.

20. Rycerz jest wspaniałomyślny: dla bliźniego ma otwarte ręce, by mu okazać swą serdeczność.

21. Rycerz jest pokorny: nie wynosi się nad bliźnich, lecz chce wszystkim służyć.

22. Rycerz jest miłośnikiem zgody i pokoju: w sporach między bliźnimi dąży do pojednania a uśmierza sprzeczki.

23. Rycerz jest obrońcą słabych i uciśnionych.

24. Rycerz jest szlachetny wobec wroga.

25. Rycerz kocha dzieci i nimi się opiekuje.

26. Rycerz w każdej kobiecie widzi obraz Bogarodzicy.

27. Rycerz w przyjaźni dla bliźniego jest wierny.

28. Rycerz jest lojalny dla swych przełożonych a troskliwy dla podwładnych.

29. Rycerz żywi cześć dla starszych wiekiem, młodszych zaś miłuje.

30. Rycerz jest gościnny, tak jak to nakazuje Ewangelia i tradycja staropolska: Gość w dom, Bóg w dom.