Kaszubi w obronie krzyża
Drukuj

W sali starostwa w Kościerzynie odbyła się konferencja w sprawie przygotowania wyborów sołtysów, na którą przybyło około 50 delegatów z całego powiatu. Podczas konferencji zaszedł znamienny wypadek, ilustrujący dobitnie nastawienie Kaszubów do spraw Wiary św. i ich do niej głębokie przywiązanie.

Oto w sali konferencyjnej starostwa stół prezydialny przeniesiono na inne miejsce, przeciwległe temu, gdzie stał dawniej. Zebrani na sali delegaci zauważyli, że jednak krzyż, wiszący na ścianie pozostał na dawnym miejscu. W ten sposób delegaci, słuchający referatu, wygłaszanego z miejsca prezydialnego, musieli siedzieć odwróceni do krzyża plecami. Na to pobożni Kaszubi nie mogli się zgodzić i odwrócili swoje krzesła, siadając twarzą do krzyża a plecami do stołu prezydialnego.

W takiej pozycji zastał ich insp. wojewódzki p. Głazik, który miał wygłosić referat. Ponieważ niezręcznie było przemawiać do pleców słuchaczy, polecono stół przenieść na dawne miejsce. Tak woli Kaszubów, mającej na celu oddanie należnej czci krzyżowi, stało się zadość.