Jubileusz św. Stanisława Kostki
Drukuj

(Odezwa Komitetu w Krakowie.)

W roku bieżącym upływa lat 200, gdy Stolica Apostolska ogłosiła Stanisława Kostkę Świętym.

Katolicy na całej kuli ziemskiej będą starali się uczcić i uwielbić tego Świętego w tym roku jubileuszowym.

W uczczeniu i uwielbieniu pierwsza powinna stanąć Polska, bo przecież święty Stanisław Kostka to nasz, to Polski z krwi i kości.

W zrozumieniu tego obowiązku powstał pod protektoratem Ks. Kardynała Kakowskiego w Warszawie komitet, który organizuje uroczystości w stolicy, a mianowicie Zjazd katolicki 28, 29 i 30 sierpnia br., obchody w połowie listopada i obchód połączony ewentualnie z pielgrzymką do Rzymu w dniu 31 grudnia br., jako w dniu kanonizacji Św. Stanisława.

To wielkie święto będziemy obchodzić nie tylko w naszej stolicy. Uroczystości odbędą się w całej Polsce, a więc i w naszej diecezji.

W celu ułożenia ich i przeprowadzenia Książę Metropolita powołał do życia Komitet, nad którym objął protoktorat.

Komitet ten staje do pracy i rzuca hasło dla tych uroczystości.

Młodzieży! Do stóp Chrystusa! Czasy szczególnie dla Ojczyzny ciężkie. Staje przed wami Chorąży bez skazy najszczytniejszych ideałów duszy polskiej. Za Nim! Naprzód! Do odrodzenia Polski w Chrystusie Młodzieży! Powiedz w tym roku Ojczyźnie, jak długa ona i szeroka, że dla ciebie Chrystus i Jego Kościół, to istota twych życzeń i pragnień. Powiedz że w wychowaniu twojem zarówno, w rodzinie, jak i w szkole pragniesz Boga i zasad katolickiej etyki. Powiedz, że rozumiesz, że Polska musi być katolicką i że za tę wiarę katolicką dasz życie!

A obok tej młodzieży, koło tego jej Patrona, tej ozdoby Ojczyzny naszej i dzielnego jej u Boga Orędownika, niechaj skupią się wszyscy; wszystkie warstwy Narodu, niechaj skupi się cały Naród.

Dziejów dzwon wydzwonił nam zmartwychwstanie Ojczyzny. W harmonji jego tonów uderzmy w akord tych ideałów, które stają się fundamentem dla ochrony duszy polskiej,, a św. Stanisław niech wyprosi u Boga wyzwolenie jej z zalewu pogańskich zasad i obyczajów.

Za Komitet:

Adam Konopka, prezes.

Błogosławię i bardzo gorąco polecam całą sprawę sercu wiernych.

† Adam Sapieha,
Książę Metropolita Krak.

Biuro Komitetu znajduje się w Tow. im. Piotra Skargi,, ul. Sienna 5. Godziny urzędowe w dnie powszednie codziennie od godz. 7-8 wieczorem.