Jeszcze w sprawie Małego Seminariom Misyjnego (internatu) w Niepokalanowie
Drukuj

Małe uzupełnienie ogłoszenia w numerze z maja. Możemy mianowicie przyjąć chłopców do klasy IV, VI i kilku do V gimnazjalnej.

Uczniowie pobożni, pracowici i zdrowi, którzy teraz kończą III-cią klasą gimnazjalną i nie przekroczyli 15 lat życia, lub IV-tą a nie przekroczyli 16 lat życia, oraz kończący obecnie V-tą klasą gimnazjalną z dobrym wynikiem, do 17 roku życia, pragnący poświęcić się służbie Bożej pod czułą opieką Niepokalanej w Zakonie franciszkańskim, mogą się zgłosić do naszego Małego Seminarjum Misyjnego w Niepokalanowie, poczta Teresin Soch. (Wr.) Wymagane są następujące papiery: 1) prośba o przyjęcie z podaniem pobudek, dla których pragniesz wstąpić do Internatu; 2) metryka Chrztu św.; 3) świadectwo moralności od księdza; 4) świadectwo zdrowia od lekarza; 5) ostatnie świadectwo szkolne; 6) własnoręcznie i samodzielnie skreślony dotychczasowy przebieg życia. Kto może, niech załączy swoją fotografje. I czekać na odpowiedź.

Uczniowie po klasie VI-tej i dalszych, pragnący poświęcić się Bogu w naszym Zakonie, niech zgłoszą się do Prowincjałatu OO, Franciszkanów we Lwowie, ul. Franciszkańska 1.

Małe Seminarjum Misyjne OO. Franciszkanów
w NIEPOKALANOWIE p. Teresin Soch, (Wr.)