Jak mieszka i jak pracuje Ojciec św. Pius XI
Drukuj

Już w numerze marcowym "Rycerza Niepokalanej" umieszczony był opis zajęć obecnego Papieża - teraz możemy podać jeszcze inne szczegóły. Z zaciekawieniem odczytają to czytelnicy, bo przecie dobre dzieci rade zawsze o swym dobrym ojcu jak najwięcej wiedzieć.

Jest zwyczaj w Watykanie, że każdy nowoobrany Papież wybiera dla siebie apartamenty prywatne w rozległych pałacach watykańskich na czas swego urzędowania. Apartamenty prywatne na trzecim piętrze były przygotowane dla Piusa XI w bardzo krótkim czasie.

Na sypialnię został przeznaczony ten pokój narożny, w którym umarł Pius X, a w którym Benedykt XV miał swoją prywatną kaplicę. Pokój, w którym umarł Benedykt XV, został zamieniony na kaplicę dla obecnego Papieża. Pozostałe apartamenty prywatne po Benedykcie XV zostały prawie bez zmiany, jedynie w pobliżu jadalni urządzono mały gabinet.

Papież Pius XI przy pracy
Ojciec św. przy pracy.

Większe zmiany zostały poczynione w salonie-bibljotece własnej Papieża, w której Pius XI spędza większość dnia, przyjmując na prywatnych audjencjach tak swoich ministrów i sekretarzy, jak również osoby świeckie. Na biurku stoi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej którą Pius XI tak bardzo ukochał.

Bardzo często, przechodząc przez plac św. Piotra, późno w nocy, widzi się pogaszone wszystkie światła w pałacach watykańskich, a tylko z jednego pokoju sączą się promienie światła poprzez żaluzję - to znak, że Ojciec Święty jeszcze nie śpi, że pracuje w swej bibljotece. I to nazywa Pius XI - "najlepsze moje godziny".

Jeżeli ktoś ze służby wejdzie w tym czasie do bibljoteki i prosi Papieża, aby poszedł spać, gdyż jest późno - Ojciec św. każe mu natychmiast iść do łóżka i więcej się nie pokazywać.

Bardzo często Papież kończy swoją pracę o godz. 5-6 rano i wówczas woła lokaja i odprawia Mszę św., a później na 2-3 godziny kładzie się do łóżka.

Papież goli się sam, używając do tego żyletki, co jest uważane za wielką nowość w Watykanie. Dwa razy w miesiącu przychodzi fryzjer p. Simanelli, Medjolańczyk, który strzyże Papieża.

Normalnie o godz. 7 rano widzi się Ojca św. w jego kaplicy prywatnej, klęczącego i odmawiającego modlitwy przed Mszą św., po której zjada śniadanie, składające się z kawy z mlekiem i chleba z masłem. Masło i mleko pochodzą z własnego gospodarstwa watykańskiego - od trzech krów, które pasą się w obrębie ogrodów watykańskich.

Punktualnie o godz. 9 rano Ojciec św. rozpoczyna swój pracowity dzień.

Ojciec św. Pius XI modli się przed statuą św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w ogrodach watykańskich
Ojciec św. modli się przed statuą św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w ogrodach watykańskich.

A wiec zgłasza się kardynał Gasparri i referuje papieżowi najważniejsze wypadki polityczne i religijne, jakie zaszły doby ubiegłej na świecie. Później zostaje przyjęty podsekretarz stanu Pizzardo, który referuje sprawy nadzwyczajne, następnie Papież przyjmuje mons. Ottavianiego, od którego dowiaduje się o sprawach zwyczajnych. Następnie przybywają kardynałowie z poszczególnych kongregacyj-ministerstw ze sprawami, o których sam Papież ma decydować.

Po tych audjencjach urzędowych następują prywatne tj. ambasadorów, ministrów różnych państw przy Watykanie i wybitnych osobistości z całego świata, które do Rzymu przybywają.

Po audjencjach prywatnych następują publiczne, albowiem codziennie przybywają do Rzymu tysiące pielgrzymów, którzy pragną Ojca św. widzieć, otrzymać błogosławieństwo dla siebie i swej rodziny i dać do poświęcenia pamiątki z Wiecznego Miasta.

To też codziennie Papież wychodzi do tych pielgrzymów, klęczących długiemi szeregami w kilku salach, podaje każdej osobie rękę z pierścieniem do pocałowania, kilka słów serdecznych wypowie i błogosławi wszystkich. Te przyjęcia publiczne kończą się o godz. 2.30 popoł. i wówczas Ojciec św. udaje się na skromne drugie śniadanie.

Także i w czasie drugiego śniadania sekretarze prywatni, Karol Confalorieri i Diego Venini przedstawiają Ojcu św. korespondencje dnia.

Po skończonym posiłku zajeżdża samochód i Pius XI udaje się do ogrodów watykańskich na codzienny spacer. W pobliżu groty Bernadety Papież wysiada z auta i udaje się do groty, gdzie na kluczniku modli się przed statuą Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Po prawej stronie groty znajduje się klatka z orłem - to więzień Piusa XI, do tego orła codzień zachodzi Ojciec św., gdzie długo pozostaje, nieraz cały swój czas, poświęcony na spacer, tam spędzając.

Od godz. 6 wieczorem rozpoczynają się znowu audjencje prywatne, które Pius XI bardzo lubi i nazywa je słońcem swoich okien, przez które wchodzi życie aktualne całego świata. Po audjencjach Papież udaje się do kaplicy prywatnej na różaniec, później spożywa obiad i wraca do bibljoteki na swoje "najlepsze i najpiękniejsze godziny pracy". - Pius XI sypia zaledwie 5-6 godzin, a czasami i 2-3 tylko.

Tak codziennie pracuje Głowa Kościoła katolickiego, w trosce o dobro 400-stu miljonów katolików.


Jeśli pragniemy nieść pomoc świętym duszom czyścowym, nie omieszkujmy polecać je Przenajświętszej Pannie we wszystkich naszych modlitwach.

Św. Alfons Liguori