Jak Indjanin bronił czci Najśw. Panny
Drukuj

Ciężką walkę mają do staczania nasi misjonarze z pastorami protestanckich sekt w północnej Ameryce, którzy usiłują Indjan dla swej nauki pozyskać. Pociechą dla naszych misjonarzy jest widzieć, jak ci Indjanie wiernie stoją przy religji katolickiej. W Athabaska - Mackenzie, na samej północy Ameryki, pewien Indjanin z szczepu Kri zręcznie i zwycięsko bronił czci Matki Boskiej wobec pastora protestanckiego. "Pastor ten - tak opowiada ów indjanin - swojemu misjonarzowi, O. Grouardo M. N. - razu pewnego zaprosił mnie do siebie; była zima i bardzo zimno. Grzałem się przy jego piecu, gdy on wziął swoją biblję i pytał: mnie, czy umiem czytać. Miałem swą książkę do nabożeństwa przy sobie i pokazałem mu ją. Wejrzał w nią i zobaczył imię Marji. To mu dało powód do tłumaczenia mi, jak nieszczęśliwym ja jestem, że się modlę do zwykłej kobiety, równej innym kobietom, i dodał jeszcze, że w jego książce jest napisane, że do samego P. Jezusa modlić się trzeba. Nie pośpieszyłem się z odpowiedzią, bo nic nie umiem, jeno mu powiedziałem, że nie czuję się zdolnym,, aby o tem z nim mówić. Ale pytałem go, czy ma matkę. Bo ja mam matkę, powiedziałem mu, i kocham ją. Czy ty też masz matkę? Pastor, trochę zmieszany, odpowiedział że on też z nieba nie spadł, i że on też, jak inni ludzie, miał matkę. Otóż, odpowiedziałem mu, tyś też z pewnością matkę swoją kochał i dobrześ zrobił. A tybyś chciał żeby P. Jezus nie kochał swojej Matki; a ty mówisz, że P. Jezus niezadowolony, gdy ja z uszanowaniem mówię do Jego Matki i gdy Ją proszę, żeby za mnie Syna swego Boskiego prosiła? My w naszej religji nie rozłączamy P. Jezusa od Jego Matki. Modlimy się najprzód do P. Jezusa, a potem do Marji Panny. Pastor nie mógł mi nic odpowiedzieć i tak wyrwałem się z rąk jego."


Wprawdzie, o Pani moja! wszyscy Świąci pragną naszego zbawienia i modlą się za nas, lecz miłość i łaskawość, jaką okazujesz otrzymując nam od Boga tyle zmiłowań się Jego nad nami, zmusza nas wyznać, że w niebie jedną tylko mamy Obronicielkę, a Nią Ty jesteś.

Św. Alfons Liguori


Marja stała się Obronicielką naszą, która przed Bogiem, najskuteczniej załatwia sprawą zbawienia naszego.

Św. Bernard