J. E. ks. Biskup Konstanty Dominik
Drukuj
 ks. Biskup-nominat Konstanty Dominik

J. E. ks. Biskup-nominat Konstanty Dominik, o którego mianowaniu przez Ojca św. biskupem sufraganem chełmińskim donosiliśmy w marcowym "Rycerzu", jest synem ziemi kaszubskiej. Urodził się w Gnieździewie pow. puckim, d. 7-go listopada 1870 r.

Studja gimnazjalne odbył naprzód w Collegium Marianum w Pelplinie, dokończył zaś w Chełmnie" Odznaczając się od najmłodszych lat szczerą pobożnością, podążył do seminarjum duchownego w Pelplinie, gdzie pod wodzą światłych profesorów poświęcił się studjom teologicznym. Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1897.

Był najpierw wikarjuszem od r. 1397 do 1899 w Starym Szotlandzie, przedmieściu Gdańska. Następnie powołano go na kuratora w Chełmnie do zakładu Sióstr Miłosierdzia, gdzie działał gorliwie i owocnie jako prefekt w liceum dla dziewcząt aż do r. 1911. Wtedy powołano go na wiceregensa i ojca duchownego do seminarjum duchownego w Pelplinie.

Po dziewięciu latach mianowany był kanonikiem, gremjalnym, a wkrótce potem regensem seminarjum. Jako ojciec duchowny i rektor wychował liczne zastępy kapłanów, którzy z radością i wdzięcznem sercem przyjmą wiadomość o jego wyniesieniu na dostojnika Kościoła.

Ks. Biskup Dominik obrał sobie jako herb krzyż Konstantyna, a jako hasło: "Crux mihi salus certa" ("Krzyż dla mnie zbawieniem pewnem").

Na dzień swej konsekracji J. E. Ks. Biskup Dominik oznaczył dzień rocznicy swych święceń kapłańskich 25 marca.