Iskierki
Drukuj

Zakon Franciszkański liczy między swymi członkami 114 świętych kanonizowanych, w tym 55 z I Zakonu, 5 z II, 93 z III. Od 1900 r. wyniesiono na ołtarze 90 synów św. Franciszka kanonizowanych lub beatyfikowanych. Z 551 spraw, jakie rozpatruje św. Kongregacja Obrzędów, 120 dotyczy sług Bożych z Zakonu Franciszkańskiego.

Słynny pisarz włoski Papini czuje zawsze żywą sympatię do św. Franciszka z Asyżu. 14 lipca 1944 r. na Górze Alvernia wstąpił do Trzeciego Zakonu, przyjmując imię brata Bonawentury.

W nocy z 1 na 2 sierpnia nastąpił od pioruna pożar zabytkowej i pięknej katedry w Chełmży. Spłonęła wieża, zawalając swymi szczątkami dach kościoła. Świątynia pochodzi z XIII w. Do 1824 r. była kościołem biskupim.

W dniach 1-2 września obradował w Warszawie 1 Kongres Polski Pokoju. Przedstawiciele całego Narodu manifestowali za pokojem. Klasa robotnicza powitała ten kongres, pełniąc "warty pokoju" przy warsztatach fabryk, w kopalniach, hutach i na budowach.

We wrześniu br. jako miesiącu odbudowy Stolicy przystąpiono do masowej akcji odgruzowywania nowej arterii im. Marchlewskiego, rozbudowy zieleni i parków, uporządkowania Ogrodu Zoologicznego. Nastąpiło dalsze umasowienie świadczeń na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. Od 1946 r. SFOS zebrał ponad 8 miliardów złotych.

Na 5-tej sesji O.N.Z. Polska została wybrana do Rady Gospodarczo - Społecznej na następną kadencję. Delegacji polskiej przewodniczy ambasador Stefan Wierbłowski.

10 września na ogólnopolskie dożynki w Lublinie przybyło 150 tys. chłopów, którzy powzięli uchwalę wyrażającą wobec chłopów całego świata wolę pokoju i wspólnej obrony pokoju.

W Budapeszcie podpisano umowę o polsko-węgierskiej wymianie towarowej na rok 1951. Umowa przewiduje wzrost obrotów o 20%.

Ministerstwo Oświaty przeznaczyło w br. 2,5 miliarda złotych na stypendia dla młodzieży, kształcącej się w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących oraz w zakładach kształcenia nauczycieli.

W Zielonce pod Warszawą przystąpiono do budowy gigantycznej cegielni. Za dwa lata co 8-10 minut będzie mógł odchodzić z niej ciągnik z ładunkiem 5 tys. cegieł, przeznaczonych dla Warszawy.

Na terenie całego kraju przeprowadzono w dniach 1-20 października br. spis inżynierów i techników.

3 grudnia br. odbędzie się w Polsce Narodowy Spis Powszechny, który obejmie spis ludności z . uwzględnieniem zawodu, spis zamieszkałych budynków, spis miejscowości oraz gospodarstw.

Stanisław Szczotkowski z Jawora (D. Śląsk) skonstruował aparat własnego pomysłu do pomiarów zawartości wody w takich surowcach jak węgiel, zboże, wełna i tytoń.