Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 2/1947, Iskierki, s. 64

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Piękno naszych gór. Kolejka linowa na Kasprowy W oddali szczyt: Suchy Kondrat. [z prawej] Dzięki poświęceniu funkcjonariuszy poczta polska coraz szybciej doręcza przesyłki. Na ryc. magazyn pocztowy na dworcu Warszawa Główna.


Trzyletni plan odbudowy w Polsce przewiduje też odbudowę biologiczną narodu.

Specjalna Komisja zwalcza w całej Polsce bimbrarzy i szabrowników; winnych osadza się w obozach przymusowej pracy.

Dekret rządowy o kontroli cen ustala zysk hurtownika na 12% ceny fabrycznej towaru, detalisty - na 30%, dla artykułów pierwszej potrzeby - 10%.

Na wniosek Polski udzielać się będzie dalszej pomocy tylko tym uchodźcom, którzy ze względów materialnych nie chcą wrócić do kraju.

Otwarto nową radiostację: Warszawa II im. St. Starzyńskiego, obrońcy stolicy z 1939 r.

Z Szwecji, która przyjęła 15.000 uchodźców, wróciło tylko 7.000, reszta pracuje w fabrykach i na roli, a 4.000 leży w szpitalach. Grozi im niebezpieczeństwo wynarodowienia.

Rząd francuski ułatwi repatriację 17.000 uchodźców polskich z rodzinami.

Polska rozpoczęła wywóz jaj zagranicę; w pierwszym transporcie do Anglii poszło 720.000 sztuk.

Mamy w Polsce około 60.000 łóżek szpitalnych, w tym tylko 2.000 dla dzieci.

700 dzwonów kościelnych skradzionych przez Niemców głównie z Polski znaleziono w Ilsenburgu, a 8.903 dzwony pod Hamburgiem (w tym 2.415 polskich).

Konferencja Paryska kosztowała Francję 136.250.000 franków.

Premierem Francji został znany socjalista Leon Blum.

Grecja znajduje się w stanie wojny domowej.

Powojenny spis ludności w całych Niemczech wynosi 65.911.000 osób (bez 5 milionów jeńców wojennych). Na 29.314.000 mężczyzn jest 36.597.000 kobiet.

Z Czechosłowacji wysiedla się mniejszość węgierską; Prymas Węgier zaprotestował.

Następna Sesja Rady Ministrów Spraw Zagr. odbędzie się w marcu br. w Moskwie.

Motoryzacja rolna rozwinięta jest najlepiej w Stanach Zjednoczonych (mają 2.150.000 traktorów) i w Rosji (200.000 traktorów; na samej Ukrainie Niemcy zniszczyli 137.000 traktorów).

Ogólny nakład wszystkich książek w Związku Radzieckim w ostatnim 10-leciu wynosi 4,5 miliarda egzemplarzy.

1.300.000 rowerów wypuszczono w ub. roku z fabryk angielskich.

Trzęsienie ziemi w Japonii pozbawiło ponad 200 tys. osób dachu nad głową. Straty wynoszą przeszło 1000 zabitych, 575 rannych, 266 zaginionych.

Szybkobiegacz amerykański Rafferty po przybyciu do Pragi na zawody na wstępie poprosił o wskazanie najbliższego kościoła, gdzie pomodlił się na klęczkach.

Zeszłoroczną nagrodę Nobla z literatury otrzymał pisarz niemiecko-szwajcarski Herman Hesse.

Generalne Zgromadzenie Narodów Zjedn. uchwaliło ograniczenie zbrojeń.

Projektowany nowy ustrój szkolny przewiduje: 8 kl. szkołę podstawową, 2 do 4-letnie średnie szkoły zawodowe, 4-letnie licea zawodowe i ogólnokształcące dla młodzieży po ukończeniu szkoły podstawowej i 1 lub 2-letnie licea dla absolwentów średnich szkół zawodowych. Absolwenci liceów będą mieli wstęp na wyższe uczelnie. W bież. roku szkoli się zawodowo ok. 300.000 młodzieży.